SDG 17
Af
Charlotte Holst

NGO’er og virksomheder: “Sammen kan vi ændre verden”

Private virksomheder og humanitære organisationer arbejder i dag langt mere ligeværdigt i partnerskaber og for virksomhederne handler det ikke om velgørenhed, men om forretningsudvikling. Modellen er en af de mest lovende for fremtiden, for verdensmål 17 er nøglen til at nå de 16 andre verdensmål, siger professor.

FNs bæredygtighedsmål

sdg

Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Vi skal styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene

Serie: Nordea Invest Magasinet sætter fokus på FN’s verdensmål og fortæller i en række artikler om hvert af de 17 mål.

sdg

Bioscience-virksomheden Chr. Hansen har innovationskraft, teknisk viden og konkrete løsninger. Udviklingsorganisationen Care Danmark kender kulturen, myndighederne og lokalsamfundene i Kenya. Sammen kan de skabe grundlaget for, at småbønder fortsat kan dyrke afgrøder, hvor de bor, og ikke tvinges til at emigrere. Det er – i grove træk – det, partnerskabet mellem de to spillere på den globale bane for bæredygtighed, går ud på.

Spørger man Care Danmarks chef for partnerskab og innovation, Jonas Engberg, er det et strategisk mål at indgå partnerskaber med virksomheder, der har løsninger, som kan understøtte, at verdens fattigste kan arbejde sig selv ud af fattigdom.

- Vi vil gerne, i stigende grad, vende os mod de konkrete løsninger, men vi skal også erkende, at vores kompetencer til selv at komme med innovative løsninger er begrænsede. Der har vi brug for at arbejde tæt sammen med virksomheder som Chr. Hansen, som er specialister, siger han.

Jonas Engberg
Jonas Engberg
Chef for partnerskab og innovation, Care Danmark (foto: Rasmus Dall)

Produkter til småbønder

Chr. Hansen udvikler blandt andet plantebeskyttelse, såkaldt ‘gode bakterier’, der tilfører afgrøder modstandskraft og skaber en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af landbruget. Noget der i den grad er behov for, hvis man skal forhindre sult og forebygge, at bønder tvinges til at emigrere. For bæredygtighedschef Annemarie Meisling giver samarbejdet med Care Danmark rigtig god mening, fordi man bidrager til bæredygtighed og samtidig lærer nyt om potentialet i at levere produkter til småbønder.

- Vores forretningsmodel fungerer jo godt med store landbrug, der er vant til at bruge plantebeskyttelse, og som har så stor en produktion, at det giver mening for os. Det, vi håber, at kunne teste nu er, om vores naturlige plantebeskyttelsesprodukter også kan være til gavn for småbønder, siger hun.

Annemarie Meisling peger på, at småbønder ofte overses, når der udvikles nye teknologier.

- Men hvis vi skal begrænse sult (verdensmål 2, red.) handler det jo også om løsninger for småbønder og om at skaffe mad på bordet for nogle af verdens fattigste. Care er til stede ude i de små landbrugssamfund, og har et indgående lokalkendskab, det har vi behov for og kan have stor gavn af, siger hun.

Annemarie Meisling
Annemarie Meisling
Bæredygtighedschef, Chr. Hansen (foto: Chr. Hansen)

Alene kan man intet

Ser man på, hvor meget de enkelte verdensmål kan flytte noget, så er verdensmål 17 om partnerskaber det mest handlingsorienterede. For at kunne nå de 16 andre mål, må man ganske enkelt gøre det, som er formuleret i verdensmål 17. Det siger professor i Corporate Social Responsibility ved CBS, Andreas Rasche.

- Ingen kan adressere de 16 andre mål alene: ingen virksomheder, ingen regeringer, ingen NGO’er. Se på dem, de er alle indholdsrettede. Verdensmål 17 derimod, handler om proces. Samarbejde er afgørende for at nå samtlige af målene, uden samarbejde fejler vi, siger han.

En af de virksomheder, der arbejder målrettet med partnerskaber i alle projekter er svenske Ericsson. Her siger bæredygtighedsdirektør Heather Johnson om partnerskaber:

- Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste projekt, som vi gennemfører helt alene. Der er altid en partner inde over, og det er der, vi konkurrencemæssigt er stærke. Vi adskiller os ved at arbejde inkluderende med interessenter. Den model vil jeg anbefale alle virksomheder at se nærmere på, siger hun.

Andreas Rasche
Andreas Rasche
Professor i Corporate Social Responsiblity, CBS (foto: CBS)

God kemi og god tid

Modellen, hvor virksomheder og NGO’er går sammen, kalder Andreas Rasche “en af de mest lovende for fremtiden". Succes afhænger dog af, at samarbejdet bliver tacklet rigtigt fra starten, og det sker ikke altid, siger professoren:

- Undersøgelser viser, at mange partnerskaber fejler. Oftest handler det om, at man styrter sig selv ind i det og ikke giver sig tid. Tid er altafgørende for, at det lykkes. Folk på begge sider har brug for at ‘connecte’ på et personligt plan. Hvis de ikke ‘klikker,’ og der ikke er god kemi mellem dem, så lykkes det ikke. For at denne kemi skal kunne udvikle sig, nytter det ikke at sige: åh, det er marts – vi går da lige i gang i april. Det kræver tid at arbejde sig ind på hinanden

Jonas Engberg arbejdede 14 år som sustainability manager i IKEA, inden han i december kom til Care Danmark. Han nikker genkendende til Rasches pointe.

- Min erfaring er, at de bedste projekter er meget personbårne og hægtet op på godt samarbejde. Det må man ikke underkende. Ofte skal projektet jo opfindes og udvikles undervejs, og jo bedre man kender hinandens værdier og ikke behøver starte forfra med at forklare alting, jo lettere er det, siger Jonas Engberg og peger på, at innovationen sker løbende:

- Derfor skal man turde tale frit og udfordre hinanden. I dansk sammenhæng er vi gode til det, fordi vi har en høj grad af tillid og en fælles forståelse af, at vi taler fortroligt her og holder det, vi taler om, i maskinrummet.

"Samarbejde er afgørende for at nå samtlige af målene, uden samarbejde fejler vi"
Andreas Rasche, professor i Corporate Social Responsibility ved CBS.

Flueben i CSR-rapporten

Som professor Andreas Rasche siger, så har man med virkelige mennesker at gøre, der skal gå godt i spænd. Mennesker som kommer fra meget forskellige sektorer: Det private erhvervsliv og NGO-verdenen. Opfattelsen af, hvem “de andre” er, har dog ændret sig. I dag er parterne langt mere ligeværdige end tilfældet var tidligere siger professoren:

- Forestillingen om, at NGO’erne er meget interesserede i partnerskaber, fordi de er sultne efter funding og går til firmaerne, som skriver dem en check en gang om året, holder ikke. Det billede er forældet, siger han.

Tidligere havde partnerskaber mere karakter af velgørenhed, hvor en virksomheden donerede nogle penge til NGO’en og herefter satte flueben i CSR-rapporten. Men det er historie. I private virksomheder tager man partnerskaber dybt seriøst og ser det som forretningsudvikling. Som Annemarie Meisling siger om partnerskabet med Care:

- Vi kan byde ind med innovativ teknologi, der kan fremme udviklingsdagsordenen. Målet er, at verdensmålene og kommercielle visioner kan gå hånd i hånd.

Bønder
CARE Danmark og Chr. Hansen skal sammen hjælpe småbønder i Kenya. Mange er afhængige af at sprøjte deres afgrøder med kemiske pesticider. Chr. Hansens produkter er naturlige og kan øge bøndernes produktion, uden at det rammer deres sundhed (foto: CARE)

Heather Johnson fra Ericsson har arbejdet med både SDG’erne og de mindre kendte MDG’er (Millenium Development Goals), som verdensmålene afløste i 2015. Hun peger på, at der er sket en stor omvæltning.

- Førhen blev private virksomheder opfattet som ‘de slemme’, men nu har tonen ændret sig, og jeg oplever mere en følelse af en fælles samtale, hvor vi ser på, hvad den private sektor kan bidrage med. Da FN’s verdensmål blev lanceret sagde daværende vicegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson, at partnerskab er det nye lederskab. Det tror jeg fuldt og fast på. Ved at tage det, man hver især er bedst til, og bringe det sammen med andre, kan virksomheder og organisationer skabe løsninger sammen. De er fremtidens ledere, siger hun.

Heather Johnson
Heather Johnson
Bæredygtighedsdirektør, Ericsson

Ypperste eksperter

Hos Care Danmark ser Jonas Engberg frem til, at organisationens dybe lokalkendskab bliver brugt til at fremme konkrete løsninger for nogle af verdens fattigste – i dette tilfælde småbønder i Kenya.

- Vi har jo lang erfaring med at arbejde i lande med humanitære udfordringer. Vi kender strukturerne, myndighederne, kulturen og befolkningen og de formelle og uformelle veje ind. Vi ved, hvad udfordringerne er, og hvordan man kvalificerer løsninger ind i en kulturel kontekst, siger han.

Løsningen er i dette tilfælde Chr. Hansens biologiske plantebeskyttelsesmiddel Nemix C, der skal skabe mere produktivt og bæredygtigt landbrug, lokal økonomisk vækst og dermed et bedre levegrundlag for småbønderne.

- Det er disse forretningsbaserede bæredygtighedstiltag, der løfter mennesker tilværelse, så de kan klare sig selv. Det giver en enorm styrke at sætte vores humanitære indsats sammen med en virksomhed, der bringer selve deres kerneforretning i spil. Chr. Hansen er jo de ypperste eksperter på deres felt, og det er vi – i al beskedenhed – også på vores, og så kan vi sgu flytte noget, så kan vi sammen gøre noget, der ændrer verden.

FN’s verdensmål

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål, som frem til 2030 skal skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for jorden. De globale mål kaldes også for Sustainable Development Goals – eller helt enkelt ’SDG’. Verdensmålene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed og fremme ligestilling, sikre ansvarligt forbrug og produktion, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig vækst samt at sikre god uddannelse og sundhed til alle.

Læs mere om de 17 verdensmål her

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer

17 mål, 17 historier
Dyk ned i verdensmålene – ét for ét
fn

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt