Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Loading

0:00/0:00

Af
Charlotte Holst og Thomas Jensen (foto og video)

Mere genbrug, mindre energi og grøn innovation skal præge byggeriet

Byer og lokalsamfund skal være bæredygtige, hedder det i verdensmål 11. Det kræver udvikling af nye bæredygtige byggematerialer og grøn tænkning i byggeprocesser. Det har man fokus på hos Isover i Vamdrup. Isoleringsproducenten er blevet fremhævet som særligt innovativ af sin franske ejer byggemateriale-giganten, Saint-Gobain. Vi har besøgt fabrikken i Jylland.

FNs bæredygtighedsmål

sdg

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Serie: Nordea Invest Magasinet sætter fokus på FN’s verdensmål og fortæller i en række artikler om hvert af de 17 mål.

sdg

- Vamdrup bliver også kaldt isoleringsbyen. Vi er jo nogle stykker herude, siger Helene Løvkvist Andersen.

Hun er Sustainability Manager hos Saint-Gobain Denmark og virksomhedens isoleringsproducent Isover, der har en stor fabrik i Vamdrup ved Kolding. Lige overfor ligger konkurrenten Rockwool, og også en anden isoleringsproducent har til huse i området. Byggematerialer er en kæmpe industri, ligesom branchen som helhed fylder gevaldigt i det globale klimaregnskab. Faktisk kommer 40 procent af den totale udledning af drivhusgasser fra aktiviteter forbundet med byggeri. Halvdelen fordi vi enten skal køle vores huse ned eller varme dem op. Den anden halvdel fra fremstilling af materialer, byggeprocesser og vedligeholdelse (kilde: Joint Committee on Structural Safety).

Virksomheder som Isover spiller derfor en nøglerolle i forhold til at nedbringe udledningen. Det er man udmærket klar over i Vamdrup:

- Som materialeproducent har vi en stor og væsentlig rolle at spille, og den opgave står vi klart op for, siger Helene Løvkvist Andersen.

Helene Løvkvist Andersen
Helene Løvkvist Andersen
Sustainability Manager, Saint-Gobain Denmark.

Genbrug og energibesparelser

Isover er ejet af franske Saint-Gobain, der har 180.000 medarbejdere globalt og er til stede i 67 lande. Saint-Gobain Denmark har et vedholdende fokus på bæredygtighed. Både i forhold til produkter og produktionsprocesser kredser man konstant om tre kerneområder: CO2-udledning, energiforbrug og affaldshåndtering.

- Når vi forbedrer inden for de tre områder, så ser vi på forholdene gennem hele produktets livscyklus – det betyder, at vi også ser på hvor og hvordan, vi kan gøre en forskel på byggepladserne, når bygningen er i brug og efter bygningen har udtjent sin pligt. Men i første omgang handler det naturligvis om, hvad sker der ude på vores fabrikker, det handler om at optimere i produktionen, siger Helene Løvkvist Andersen.

Et eksempel på det er de investeringer, man har lavet i nye ovne på fabrikken i Vamdrup.

- Alene den nye hærdeovn har resulteret i en gasbesparelse på cirka 20 procent, fortæller produktchef, Martin Nytofte-Bæk, der i sit arbejde har særligt fokus på produktudvikling og optimering. Samtidig bruges der mindre energi ved smelteprocessen, fordi Isover hovedsageligt bruger genbrugsglas, og det kræver ikke så høje temperaturer, siger han.

Martin Nytofte-Bæk
Martin Nytofte-Bæk
Produktchef, Saint-Gobain Denmark.

- I dag bruger vi cirka 75 procent genbrugsglas i vores produktion. Det gør vi selvfølgelig af flere årsager, men effekten er, at vi sparer energi i vores proces. Smeltepunktet for genbrugsglas er lavere, end hvis vi brugte jomfruelige råvarer. Det er en af de muligheder, vi har for at spare CO2-direkte, siger Martin Nytofte-Bæk.

Han peger på affaldshåndtering som et andet område, hvor man hele tiden jagter forbedringer.

- Vi forsøger at få vores produkter til at passe på mål, så vi helt undgår affald, og så kan vi komprimere dem betragteligt. Det betyder, at vi reducerer emballage-mængden ret markant.

Isover
Brug af genbrugsglas er i højsædet, når Isover fremstiller bæredygtigt isoleringsmateriale.

Produktudvikling: Bio-baseret glasuld

Isover sendte sidste år den nye generation glasuld på markedet. Den nye generation glasuld er udviklet med en 100 % biobaseret binder af fornybare ressourcer Binderen er baseret på sukkerstoffer. Så i stedet for bruge kemi er det naturens egne materialer, der er brugt. Glasulden er blød, behagelig og let og bidrager til et godt arbejdsmiljø for bygningsarbejdere og montagefolk

Kilde: Isover

Danmark et fremtidslaboratorium

For at skabe nye bæredygtige produkter og løsninger er innovation afgørende. Her har Saint-Gobains topchef Pierre-André de Chalendar fremhævet de nordiske landes innovationskraft, ikke mindst Danmarks. Han har kaldt Danmark “et fremtidslaboratorium” og blandt andet peget på brugen af genbrugsmaterialer til at skabe glasuld og gipsplader. De sidste fremstilles af et af Saint-Gobain Denmarks andre danske forretninger, Gyproc.

Den viden, man får, og de løsninger, der skabes i udviklingsafdelingen i Vamdrup, skal deles for at bæredygtighedstænkningen breder sig og forhåbentlig har effekt også andre steder i verden.

- Vi er meget opsatte på at dele vores viden. Folk kommer på besøg her, bliver vist rundt på fabrikken og får inspiration med sig hjem. På den måde, får vi spredt vigtig viden om de bæredygtighedstiltag, vi gør, siger Helene Løvkvist Andersen.

Hun peger på, at man med den tilgang understøtter delmål 11.C, som handler om bistand til mindre udviklede lande.

Facadepuds fjerner forurening

Hos en anden Saint-Gobain virksomhed, Weber, har man udviklet produktet NOx Redux. NOx Redux er en puds til facader, der nedbryder kvælstofoxider fra luften. NOx Redux kan reducere NOx partikler der svarer til forureningen fra mere end 5.000 kørte kilometer ved at pudse en 100 m2 facade. Det rammer ind i verdensmål 11.6, som handler om at forbedre luftkvaliteten.

Kunder vil have bæredygtighed

For Isover handler bæredygtighed ikke kun om at tage ansvar for verdensmålene, det handler også om økonomi. For efterspørgslen på bæredygtige byggeprocesser er støt stigende, og kravene fra kunderne skærpes konstant, siger Martin Nytofte-Bæk.

 - Vi ser en klar vækst i interessen for bæredygtighed. De store bygherrer vægter det stadig mere. Vi ser flere bygninger blive certificeret, og i den kontekst kommer der jo et helt naturligt vækstpotentiale for bæredygtigt byggeri og løsninger fra os som producenter.

Stat, regioner, kommuner og store private bygherrer, såsom pensionskasser, stiller krav om bæredygtighed. Særligt interessen for DGNB-certificering er “nærmest eksploderet”, siger Helene Løvkvist Andersen. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi, sociale forhold lige meget. DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under- og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Flere kommuner har øje for de økonomiske fordele ved DGNB. Eksempelvis har Skanderborg Kommune på to år sparet 16 millioner på driften, siden man slog dørene op til et nyt DGNB-certificeret rådhus (kilder: Green Building Council Denmark og finans.dk).

- Vi ser en markant stigning i antallet af certificerede bygninger i Danmark, og det vil klart vækste mange år frem. Der er en klar bevidsthed – også blandt menigmand – om at vi skal passe på den klode, vi er på, siger Martin Nytofte-Bæk.

Opgaven for de store spillere i byggebranchen, som Saint-Gobain, er konstant at sætte sig ambitiøse mål i forhold til bæredygtighed og være vedholdende. I Vamdrup er bunkerne af genbrugsglas foran fabrikken en visuel påmindelse om, hvor fokus er. Her ved medarbejderne godt, at arbejdet med bæredygtighed ikke er noget, man lige sætter punktum for. Som Martin Nytofte-Bæk siger:

- Vi kommer aldrig i mål. Vi vil jo altid kunne forbedre os og finde nye metoder, både i produktionsprocessen i forhold til råvarer og så videre. Teknologier bliver opfundet hver eneste dag, så der vil altid være noget nyt at hente.

FN’s verdensmål

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål, som frem til 2030 skal skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for jorden. De globale mål kaldes også for Sustainable Development Goals – eller helt enkelt SDG. Verdensmålene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed og fremme ligestilling, sikre ansvarligt forbrug og produktion, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig vækst samt at sikre god uddannelse og sundhed til alle.

Læs mere om de 17 verdensmål her

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

17 mål, 17 historier
Dyk ned i verdensmålene – ét for ét
fn

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt