Ericsson
Af
Nina Azoulay, journalist

Ericsson bekæmper fattigdom: “Tech kan påvirke alle 17 verdensmål”

Mobilt bredbånd betragtes som et af de grundlæggende værktøjer til at nå FN’s verdensmål. Det tager man alvorligt hos Ericsson, hvor topledelsen med ambassadør-roller skal sikre, at samtlige verdensmål tilgodeses i det arbejde. Det er åbenlyst, at private virksomheder har en stærk rolle i at sikre, at vi når verdensmålene, siger bæredygtighedsdirektør Heather Johnson.

FNs bæredygtighedsmål

sdg

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Vi skal sikre, at alle og især fattige og udsatte har lige ret til blandt andet de økonomiske ressourcer, passende ny teknologi og finansielle tjenesteydelser, herunder mikrofinansiering.

Serie: Nordea Invest Magasinet sætter fokus på FN’s verdensmål og fortæller i en række artikler om hvert af de 17 mål.

sdg

Mobilkunder i 13 lande fik tidligere på året helt nye muligheder for at få bedre styring over egen økonomi. Det skete, da Ericsson indgik en aftale med det sydafrikanske telekom-selskab MTN om et ’mobile money-partnerskab’ på tværs af Afrika og Mellemøsten, som giver adgang til de nyeste digitale bankløsninger og betalingsmuligheder.

Aftalen kan få enorm betydning for millioner af mennesker, der med digitale betalingsværktøjer nu både får adgang til et langt større udvalg af butikker og kan forvalte og beskytte deres penge langt bedre.

- Finansiel inklusion er en del af FN’s verdensmål nummer 1. Og at give mennesker adgang til en bank er et meget konkret skridt i retning af det mål, siger Heather Johnson, der er direktør for bæredygtighed og corporate responsibility i Ericsson.

Aftalen med MTN er bare en af mange projekter og partnerskaber, Ericsson har indgået, som understøtter indsatsen for at nå FN’s verdensmål. Den svenske virksomhed, som er en af verdens største leverandører af teknologi og services til teleoperatørvirksomheder, arbejder målrettet og intenst med bæredygtighed og med de 17 verdensmål. Men hvor de fleste virksomheder udvælger et enkelt eller få verdensmål, som de arbejder dedikeret for at bidrage til løsningen af, har Ericsson en vedtaget politik om at arbejde målrettet for samtlige 17 mål. Og for at sikre, at ambitionen bliver ført ud i livet, har hvert verdensmål fået en ambassadør på executive management level, som skal sørge for, at der arbejdes aktivt med de enkelte mål – fra bekæmpelse af fattigdom over ligestilling til at sikre livet i havet.

Heather
Heather Johnson er direktør for bæredygtighed og corporate responsibility i telekommunikationsvirksomheden Ericsson.

- Det har været et vigtigt første skridt, for det har skabt synlighed og et stærkt engagement, at den øverste ledelse aktivt støtter de enkelte mål. Det har også hjulpet med at skabe opmærksomhed om projektet internt i virksomheden, så alle forstår ambitionen. For nogle virksomheder vil det være useriøst at sige, at man arbejder aktivt og intenst for alle 17 verdensmål, men det giver faktisk mening for os, siger Heather Johnson.

Og det er der en simpel forklaring på, tilføjer hun. Informations- og kommunikationsteknologien (ICT) og mobilt bredbånd har potentiale til at påvirke og løfte samtlige 17 verdensmål og fremhæves derfor også i præsentationen af verdensmålene som konkrete værktøjer, der kan understøtte arbejdet med de fleste af målene. Eksempelvis betragtes ICT som et afgørende instrument til at bekæmpe fattigdom – blandt andet med mobile bankløsninger og internetadgang, som gør det muligt at kommunikere og handle med hele verden.

Som Börje Ekholm, president og CEO i Ericsson, siger:

- Vores formål er at styrke en intelligent, bæredygtig og forbundet verden. Gennem mere end et århundrede har vi leveret smarte værktøjer til mennesker i alle sektorer i vores samfund og skabt intelligente teknologier, som driver den positive forandring. Vi er fortsat engagerede i denne indsats og lader ingen i stikken.

Börje Ekholm
Börje Ekholm
CEO, Ericsson

Positiv effekt på BNP

Det er ikke kun mobile bankløsninger, Ericsson kan skrive på listen over bæredygtige initiativer eller forretningsområder, som verdensmålene tænkes ind. Arbejdet med verdensmålene spænder bredt fra akutte krisesituationer til fremtidssikring af basale ressourcer.

Da det omfattende ebolaudbrud ramte Vestafrika for nogle år siden, var Ericsson eksempelvis med til at sætte midlertidige mobile netværk op, der kunne sikre læger og nødhjælpsarbejdere adgang til vigtig information og kommunikere med omverdenen. Og i Sverige arbejder selskabet blandt andet sammen med andre aktører på en digital overvågning af drikkevandsforsyninger, som gør det nemmere at forudsige perioder med vandmangel og fordele vandet hensigtsmæssigt blandt befolkningen, når beholdningen er lav. På sigt skal løsningen hjælpe med at sikre rent drikkevand til flere over hele kloden.

Global fattigdom

Mere end 800 millioner mennesker lever i dag for mindre end 1,25 dollars om dagen. 80 procent af verdens ekstremt fattige mennesker lever i Sydasien og Afrika syd for Sahara, og det tal forventes at stige på grund af klimaforandringer, fødevareusikkerhed og konflikter

Kilde: FN

- En anden vigtig del af vores arbejde med bæredygtighed og verdensmål er forskning. Vi har en forsker i bæredygtighed ansat, som arbejder med den socioøkonomiske effekt, for det er ikke kun fysiske produkter og digitale løsninger, vi har fokus på, men i høj grad også på at forstå den økonomiske effekt af mobilkommunikation, siger Heather Johnson.

Sammen med Imperial College, som er en del af University of London, har Ericsson derfor sat et fælles forskningsprojekt i gang, som blandt andet undersøger, hvordan udbredelse af mobilt bredbånd har påvirket den økonomiske udvikling og kan aflæses direkte på de enkelte landes BNP. Resultaterne er baseret på data fra 135 lande og viser, at en stigning på 10 procent i udbredelsen af mobilt bredbånd, i gennemsnit medfører en stigning i BNP på 0,8 procent. Samme forskning peger også på, at den økonomiske effekt er betydeligt større og mere markant i lavindkomstlande, og det giver de fattigste lande et stort potentiale for at få skred i den økonomiske udvikling.

ICT og verdensmål

Informations- og kommunikationsteknologi (ICT) bliver i dag betragtet som et afgørende værktøj i bekæmpelse af fattigdom. Men fire milliarder mennesker fra verdens udviklingslande har i dag stadig ikke internetadgang.

I 2021 forventes mere end 90 procent af verdens befolkning at have adgang til mobilt bredbånd.

Det fremgår af rapporten How Information and Communications Technology can Accelerate Action on the Sustainable Development Goals, som Columbia University og Ericsson har udgivet sammen.

"En del af vores DNA"

For mange virksomheder er det nyt at skulle arbejde med verdensmål og tænke bæredygtighed ind i forretningen. Men ikke for Ericsson. Før FN’s 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 arbejdede virksomheden med Millennium-målene, som var forløberen for verdensmålene, og som havde et stærkt fokus på verdens ulande.

- Bæredygtighed har været en del af Ericsson så længe, at det nærmest er en del af vores DNA. I Skandinavien har der været fokus på miljø meget længe, men hvis vi går tilbage til årtusindeskiftet, var det Afrika og fattigdom, der blev fokuseret på. Her var vi en af de første virksomheder i branchen, der begyndte at se på, hvordan telekommunikation kunne gøre en forskel, siger Heather Johnson og tilføjer et eksempel:

- Vi arbejdede tæt sammen med Columbia University for at finde ud af, hvordan sygeplejere kan kommunikere bedst og sikkert med læger, selv om de befinder sig i afsidesliggende områder, og dermed få kvalificeret lægehjælp ud til flere. Vi begyndte tidligt at se på, hvordan vi kunne bruge vores ekspertise og knowhow til at gøre en positiv forskel for fattigdom og udvikling.

Healthworkers
Ericsson begyndte for år tilbage at se på, hvordan virksomhedens knowhow kunne bruges til at afhjælpe fattigdom – blandt andet gennem projekter, der sikrer lægehjælp og sundhedspleje i fjerntliggende eller udsatte områder.

Ericsson var ikke de eneste, der så bredbåndteknologiens potentiale til at bekæmpe fattigdom og forbedre vilkårene for både mennesker og miljø. Også i FN fik man tidligt øjnene op for mulighederne, og Ericsson blev derfor inviteret med i arbejdet med at udvikle de nye bæredygtighedsmål, fortæller Heather Johnson.

- I det private erhvervsliv var det langtfra oplagt for alle brancher eller virksomheder at implementere millennium-målene og have fokus på udviklingslande. Men vi havde allerede bevist for os selv, at den private sektor har en rolle at spille, og vi havde skabt et fundament for at arbejde det, siger Heather Johnson og tilføjer, at det netop derfor giver mening for en privat virksomhed at arbejde så aktivt med bæredygtighed:

- Man skal se på, hvad ens kernevirksomhed er, og hvilke påvirkning det kan have på verden omkring. Det er blevet mere åbenlyst, at det private erhvervsliv har en stærk rolle i det her, for ingen regering og ingen virksomhed kan opnå noget af det her alene. Det kræver, at vi arbejder sammen om at nå målene.

FN’s verdensmål

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål, som frem til 2030 skal skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for jorden. De globale mål kaldes også for Sustainable Development Goals – eller helt enkelt SDG. Verdensmålene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed og fremme ligestilling, sikre ansvarligt forbrug og produktion, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig vækst samt at sikre god uddannelse og sundhed til alle.

Læs mere om de 17 verdensmål her

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

17 mål, 17 historier
Dyk ned i verdensmålene – ét for ét
fn

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt