Afkast med mening
Af
Charlotte Holst, journalist

Stigende interesse: Investorer vil vide mere om bæredygtighed

Private viser stor interesse for at lære, hvordan de investerer bæredygtigt. Dansk Aktionærforening tilpasser nu sit kursusprogram til efterspørgslen. “Afkast med mening” bliver en driver for privat investering i fremtiden, siger direktøren.

Aktiemarked
Indsigt

Private investorer er i stigende grad opmærksomme på, om de sætter deres penge i fonde og virksomheder, der er bæredygtige. Det siger direktøren for Dansk Aktionærforening, Mikael Bak. Han bekræfter, at foreningen mærker en stadig stigende interesse for bæredygtighed. Det viser sig eksempelvis, når man afholder kurser for nuværende og kommende investorer.

- Der er sket en markant ændring i de seneste bare 1-2 år i forhold til interessen for det her til vores arrangementer. Folk spørger mere til det i dag, og der kommer jo flere og flere portaler og redskaber til at analysere produkter i en bæredygtighedskontekst, siger Mikael Bak.

Som en konsekvens af den øgede interesse planlægger Dansk Aktionærforening til efteråret at tilbyde kurser udelukkende med fokus på at skabe et sundt afkast på bæredygtige investeringer.

En 2019-analyse fra Finans Danmark og Investering Danmark bekræfter billedet af et grønt fokus. Hele 83 procent af investorerne på tværs af investortyper er interesseret i, at sætte deres penge i bæredygtige investeringsbeviser. En stor del – 70 procent – erklærer sig endda villige til at gå på kompromis med afkastet.

Mening bliver en driver

Men hvad er det så, de private investorer lægger i begrebet bæredygtighed, der jo i princippet kan dække over alt muligt – lige fra antikorruption og anstændige arbejdsvilkår til fossilfri produktionsprocesser? Det er ikke sådan at svare helt simpelt på, siger Mikael Bak.

- Du kan sige, at mange i dag ønsker “afkast med mening.” Der er ikke noget entydigt billede af, om man vil redde regnskoven eller investere i sol og vind. Det, folk søger, er et afkast, der giver mening for dem selv. Afkast med mening, tror jeg personligt, bliver en markant driver for investering fremover, siger han.

Det er i høj grad unge, der er interesseret i bæredygtig investering og særligt klimadagsordenen optager dem. De ældre tænker stadig først og fremmest på benhårdt afkast.

- De 50+ årige ser oftere på traditionelt afkast, og så er det fint nok, hvis det også er meningsfyldt. De unge starter med at ville gøre en forskel med deres penge. Det er ofte det, der er udgangspunktet for, at de overhovedet investerer, siger Mikael Bak.

Mikael Bak
Mikael Bak, direktør for Dansk Aktionærforening, melder, at foreningen mærker en stadig stigende interesse for bæredygtighed.

Engagement og kritisk sans

Bæredygtige fonde pibler frem til de meningssøgende investorer, men det kan være vanskeligt at sammenligne de forskellige produkter. Bæredygtighed er, som nævnt tidligere, et vidt - og lidt luftigt - begreb. For nogle er det, at man afholder sig fra at investere i særlige brancher - olie, våben og tobak eksempelvis. For andre kan det være at investere i morgendagens grønne stjerner, der udvikler løsninger på klimaproblemerne. Og for andre igen er det systematisk at bruge analyseværktøjer som ESG (Economic, Social and Governance) og lade det være vejviser i bæredygtighedsjunglen.

Derfor kan det også være vanskeligt at sammenligne de forskellige bæredygtige produkter, og det er en del af forklaringen på spørgelysten om emnet, siger Mikael Bak.

- Der er så mange forskellige skoler omkring det her. Men udgangspunktet er i hvert fald, at flere og flere investorer i dag gerne vil engagere sig med deres penge. Så gælder det om at vælge ud fra det, der giver mening for en selv, samtidig med at man bevarer sin kritiske sans og husker på, at traditionelle begreber som risiko og afkast også gælder, når man ser på bæredygtige investeringer.

EU-Kommissionen er i gang med en række tiltag, der skal skabe en fælles forståelse for, hvad der skal til for, at investering kan kaldes bæredygtig.

Her kan du læse mere om, hvad en bæredygtig aktie er.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt