Rowing
Rasmus Eske Bruun
Rasmus Eske Bruun

Sommerblog: Hvor bæredygtigt er det at investere bæredygtigt?

Interessen for bæredygtige investeringer vokser. Men det med bæredygtighed er ikke altid en let ting, hverken for os som porteføljeforvaltere eller for dig som privat investor i vores fonde. Som porteføljeforvaltere forsøger vi at opbygge så meget viden på området som muligt, så vi kan træffe de rigtige valg til vores fonde. Også du kan stille dig selv et par enkle spørgsmål, så det bliver nemmere at vælge fonde. Rasmus Eske Bruun, chef i Nordea Invest, drøfter emnet i sin sommerblog.

Bæredygtighed
Fonde
Opsparing
Rasmus Eske Bruun
Chef for Nordea Invest

Interessen for bæredygtighed vokser. Jeg googler ordet og får 6 millioner hits på 0,47 sekunder. Imponerende. Interessen for at investere bæredygtigt vokser også. I 1. kvartal i år var 50 pct. af alle investeringer i fonde i Europa bæredygtige. 

Vi i Nordea og mange af vores nordiske kolleger har arbejdet med bæredygtighed i mange år. Meget har ændret sig i løbet af den tid, og udviklingen har kørt i et stadig hurtigere tempo. I løbet af det forgangne år føles det som om, vi har nået et meget vigtigt vendepunkt, idet EU indførte en række nye regler (SFDR) for, hvordan vi som porteføljeforvaltere skal forholde os til og rapportere om dette arbejde. Og hvad der påvirker os, påvirker også de virksomheder, vi investerer i.

De europæiske politiske vinde, der nu blæser, vil forhåbentlig gavne de virksomheder, der ser og omfavner globale udfordringer og tilpasser deres drift i overensstemmelse hermed. Integrering af bæredygtighed i forretningsstrategien er blevet indlysende for mange i deres langsigtede strategier. Og du har også mulighed for at påvirke udviklingen. Hvordan du vælger at investere dine penge er afgørende for verden og for din opsparing.

Der findes så godt som ingen virksomheder, der ikke påvirker miljøet og samfundet "negativt" på en eller anden måde. Alle bruger energi, vand og genererer affald. Det vigtige for os i vores aktive ejerskab er at have så meget viden som muligt om ​​hver enkelt virksomhed og at integrere den viden i vores investeringsbeslutninger.

 

Hvordan kan du som privat investor tænke bæredygtighed?

Måske er det vigtigt for dig, at fonden ikke investerer i våben, tobak eller i spilbranchen. Eller måske vil du hellere investere i de virksomheder, der direkte eller indirekte er med til at opfylde klimamål? Det kan være, at du ønsker at investere i fonde med fokus på sociale faktorer - såsom diversitet, arbejdsforhold og lønvilkår. Eller måske er spørgsmål om corporate governance af forskellige slags vigtige for dig. Alle faktorer falder ind under begrebet "bæredygtighed" eller ESG, som er det udtryk vi bruger i porteføljeforvaltningen. ESG er en engelsk forkortelse, hvor E står for miljø (Environment), S for sociale forhold (Social) og G for selskabsledelse (Governance).

Det kan virke forvirrende. For at komplicere billedet er der også fonde, hvor porteføljeforvalteren fravælger og ekskluderer virksomheder eller hele sektorer, og der er fonde, hvor porteføljeforvalteren nøje udvælger og søger efter rollemodeller, der enten allerede er rollemodeller eller som kan påvirkes til at blive det inden for E,S og/eller G'et. Det er sund fornuft og til glæde for samfundet at forsøge at påvirke/ændre fremfor at udelukke en virksomhed fra en portefølje. 

Her er nogle spørgsmål, du kan stille dig selv som en start:

  1. Er det vigtigt for mig at fravælge investeringer i virksomheder med produkter/adfærd, som jeg ikke anser for gode for f.eks. miljøet eller menneskers sundhed?
  2. Eller føles det godt, hvis porteføljeforvalteren aktivt prøver at påvirke de virksomheder, de investerer i?
  3. Er klimahensyn det vigtigste, eller er det også vigtigt, at porteføljeforvalteren tager forskellige sociale spørgsmål i betragtning i deres analyse?
  4. Er der et bestemt grundlæggende niveau af bæredygtighed i fonden, der får mig til at føle mig sikker i mit valg?

Føles det stadig rodet? Noget der på sigt kan hjælpe dig er EU-forordningen (SFDR), hvor en fond skal opfylde visse kriterier for at blive kaldt bæredygtig eller have bæredygtighedskriterier inden for rammerne af dens porteføljeforvaltning. 

Personligt mener jeg, at udviklingen går i den rigtige retning, det vil sige, at bæredygtige virksomheder eller sektorer vil drage fordel af fremtiden. De fleste virksomheder er afhængige af investorer, og hvis vi som investorer også mødes og stiller krav til individuelle virksomheder eller til hele brancher, er der en god chance for, at vi bliver hørt.

Det gavner også dig med den langsigtede investeringshorisont. 

Er du stadig usikker på, hvordan du tænker bæredygtighed ind i dine investeringer? Kontakt din Nordea-rådgiver, de er klar til at hjælpe!

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt