Nordea undersøger: Tekstilindustrien i Etiopien
Af
Nordea Invest

Nordea undersøger: Tekstilindustrien i Etiopien

Flere og flere svenske selskaber interesserer sig for Etiopien, som er et af verdens fattigste lande. Eksempelvis har Ericsson, Volvo og H&M etableret sig i landet. De indgår alle i Nordea Invest Nordic Stars, og derfor analyserer vi regelmæssigt selskabernes finansielle nøgletal og forskellige faktorer, som har med deres miljøpåvirkning og samfundsansvar at gøre. 

Etiopien ligger i det nordøstlige Afrika og har en befolkning på ca. 93 mio. Landet er ekstremt fattigt, men med den store befolkning anses vækstpotentialet for at være enormt.

Selskaber som Ericsson og lastbilfabrikanten Volvo har etableret sig i Etiopien, og nogle af H&M’s underleverandører har deres produktion her. Det svenske tøjselskab indgår i Nordea Invest Nordic Stars, som er kendetegnet ved sit større fokus på ansvarlige investeringer. For Nordea er det vigtigt at forstå og kende selskabernes aktiviteter i udlandet og den måde, hvorpå de håndterer risici og muligheder i forhold til miljøet og samfundsmæssige spørgsmål i forskellige lande. 

Hvordan definerer man en ansvarlig investering?

Flere aspekter indgår i vurderingen af, hvorvidt en investering kan klassificeres som en ansvarlig investering. Når Nordeas team af ESG-analytikere (Environment, Social and Governance) foretager deres analyser, fokuserer de på spørgsmål som fx udslip, spildevandsrensning og arbejdsvilkår.

Maria Rengefors, som er leder af den svenske afdeling af Nordea Funds Oy, besøgte for nylig H&M’s underleverandør i Etiopien sammen med ESG-analytiker Katarina Hammar. Formålet var at få et indblik i og forstå vilkårene i tekstilindustrien i et højrisikoland som Etiopien.

– Man kan ikke lære alt på så kort en rejse, men man kan få en fornemmelse af forskellige tendenser i forhold til bæredygtighed og de udfordringer, som selskaberne står over for, siger Maria Rengefors. 

Et vigtigt miljøaspekt netop i relation til tekstilindustrien er vandforbruget.

– Den etiopiske regering ønsker tydeligvis at støtte udviklingen af landets tekstilindustri, og H&M er en vigtig spiller i den sammenhæng. Derfor er det også muligt for selskabet at stille krav. 

Vurderet ud fra bæredygtighed – hvor stor succes har H&M så med sit arbejde i Etiopien?

- Ambitionerne er høje, men det tager tid for lokale aktører at leve op til selskabets krav. Der er dog på H&M’s foranledning sket forbedringer på de lokale fabrikker, fx i forhold til rensningen af spildevand. Lønniveauer og lovgivning om arbejdstagerrettigheder er dog en udfordring, og H&M arbejder sammen med bl.a. Sida, ILO og IF Metall for at fremme en effektiv dialog på fabriks- og industriniveau.

Selskabet viser et stærkt engagement, når det etablerer sig på nye markeder. Man må respektere, at ting tager tid, men selskabet gør under alle omstændigheder en ihærdig indsats for at håndtere disse til tider svære spørgsmål.

- Vores formål med netop denne rejse var at gå dybere med analysen og forstå de forudsætninger, som selskabet arbejder under lokalt. Og så opstår der pludselig en masse spørgsmål.

Hvad for spørgsmål?

– Optræder man korrekt? Hvordan håndterer man lønspørgsmål? Hvor udviklet er miljø- og arbejdslovgivningen? Og hvordan sikrer man, at ting bliver gennemført?

Hvordan har kravene til bæredygtig virksomhed ændret sig de senere år?

– Der er større gennemsigtighed i selskaberne i dag. De har sværere ved at gemme sig. En svag indsats i forhold til bæredygtighed påvirker et selskab negativt og kan i sidste ende få kunderne til at fravælge selskabets produkter. Det kan altså medføre store omkostninger, hvis man ikke tager ansvar, og omvendt kan man opnå konkurrencefordele, hvis man gør det. 

Omtale af selskaber i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt