paddle
Af
Camilla Jenkey

Nordea Invest Stabil Balanceret: Stabilitet i al slags vejr

Nordea Invest Stabil Balanceret er en fond med et lidt specielt formål: kapitalbeskyttelse. Det betyder, at investeringsprocessen er fokuseret på at kontrollere risikoen i stedet for at fokusere på det højest mulige afkast.

Fonde
Global

Nordea Invest Stabil Balanceret blev lanceret i 2005 som et alternativ til en traditionel lav-risiko fond. Siden lanceringen er fonden steget omkring 90% og det har kun været under finanskrisen i 2008 og igen i 2018, hvor målet om beskyttelse af investorernes penge har været udfordret. Vi ved endnu ikke, hvordan 2020 ender, men meget tyder på, at det også bliver et af de år, hvor Nordea Invest Stabil Balanceret kan ende med et negativt afkast.  

- Formålet med fonden er kapitalbeskyttelse og i fondens 15-årige levetid er det kun meget få måneder, som har givet negativt afkast, siger den ansvarlige porteføljemanager, Claus Vorm, som har været ansvarlig for fonden i hele dens levetid.

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer både i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit mål om kapitalbeskyttelse.

Claus Vorm
Claus Vorm
Ansvarlig porteføljemanager, Nordea Invest Stabil Balanceret

Kun stabile aktier i porteføljen

Fondens aktieinvesteringer er primært investeret i selskaber, som har samme karakteristika som aktierne i Nordea Invest Stabile Aktier. Det betyder, at aktieinvesteringerne er spredt globalt primært inden for udviklede markeder og med fokus på mere defensive sektorer som health care, forsyning, telekommunikation og forbrugsgoder. Der er for eksempel en del amerikanske medicinalselskaber i fonden, som fx Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb og biotekselskabet Amgen. 

En fællesnævner for alle aktierne i fonden er, at de skal have haft en stabil udvikling. Det er ofte selskaber, som Claus Vorm betegner som lidt kedelige for omverden og som sjældent ses på avisforsiderne.

- Aktieandelen i Nordea Invest Stabil Balanceret består af selskaber, som har leveret meget stabile historiske nøgletal – det vil sige en stabil indtjening, udbetalt stabil dividende til deres investorer og have haft en stabil prisudvikling. Vi forventer at selskaber med stabile historiske nøgletal vil have mindre udsvingene i aktiekurserne, og det gør dem mindre risikable end det generelle aktiemarked, siger Claus Vorm.

Kapitalbeskyttelse under coronakrisen

Coronaåret 2020 startede helt normalt frem til 20. februar, hvor coronakrisen sendte chokbølger gennem finansmarkederne og investorerne flygtede fra alle former for risiko. Det fik aktiemarkederne til at falde og gav voldsomme udsving. Faktisk nåede udsvingene på markederne niveauer, som ikke er set siden finanskrisens højdepunkt i 2008.

Nordea Invest Stabil Balanceret oplevede også kursfald, men i betydelig mindre grad end det globale aktiemarked. Under det største fald fra 20. februar til 23. marts (hvor markedet vendte), faldt det globale aktiemarked 34,0%. I samme periode faldt Nordea Invest Stabil Balanceret 9,9%.

2020 er endnu ikke ovre og Claus Vorm og hans team ved derfor ikke, om fondens afkast for 2020 ender negativt eller positivt. Men frem til 30. september er det globale aktiemarked faldet med 3,0%, mens Nordea Invest Stabil Balanceret har oplevet et fald på 1,8% i samme periode. Alle tal er opgjort efter alle omkostninger.

"Aktieandelen i Nordea Invest Stabil Balanceret består af selskaber, som har leveret meget stabile historiske nøgletal"
Claus Vorm, ansvarlig porteføljemanager i Nordea Invest Stabilt Balanceret

Generelt halter aktiedelen af porteføljen lidt bagefter aktiemarkedet i 2020, men det skyldes voldsomme kursstigninger i de seks populære aktier FANG+ aktier (selskaber som Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet (Google) og tilsvarende vækstselskaber i IT-sektoren). Nordea Invest Stabil Balanceret har kun en meget lille eksponering til dette segment.

- Vi har fokus på lav-risiko-aktier, som typisk er modne selskaber med forudsigelige vækstforventninger – selskaber som har leveret stabile nøgletal historisk i både op- og ned-markeder. Vores selskaber har generelt gjort det godt rent fundamentalt, men markedet har været meget vækstfokuseret, og når de største vækstselskaber stiger så kraftigt, så kan vi ikke følge med, siger Claus Vorm.

Han er dog fortrøstningsfuld over for fremtiden.

- Vi synes generelt, at vækstselskaberne er blevet for dyre. Samtidig har vores stabile aktier ikke fået nok kredit for den underliggende værdi, som selskaberne i porteføljen har skabt. Vi ser derfor den nuværende værdifastsættelse på vores selskaber som meget attraktiv, og vi forventer gode afkast fra den del af porteføljen fremadrettet, siger Claus Vorm.

Stor succes i udlandet

Da Nordea er en nordisk bank, bliver fondsprodukterne primært solgt til nordiske investorer, men den Luxemburg-baserede søsterfond til Nordea Invest Stabil Balanceret (som hedder Nordea 1 - Stable Return Fund) er uden sammenligning den Nordea-fond, som er blevet solgt mest udenfor Skandinavien.

I 2016, var Nordea 1 - Stable Return Fund en af de mest solgte fonde i Europa. I Spanien var fonden den mest solgte fond i hele landet samme år.

I dag er det især investorer i Italien, Spanien, Tyskland og i England, der er begejstrede for fonden. Salget forgår via et samarbejde med nogle af de største banker i Europa.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt