Nordea Østeuropa hero

Positive tendenser i det østeuropæiske marked

Ruslands svar på Google og Østeuropas svar på EasyJet – nye typer selskaber spirer frem, og ‘corporate governance’ er generelt for opadgående i de russiske og østeuropæiske markeder. Nordea Invest Magasinet har talt med Per Ulderup, der er porteføljeforvalter i Nordea Invest Østeuropa om et marked, der endnu er domineret af energi, olie og råstoffer, men hvor konturerne af en transformation til en ny økonomi og nye virksomheder nu viser sig.

Handelskrig, politiske sanktioner, anklager om aggression og spionage. Sådan har overskrifterne i årevis lydt om Rusland.

Og for fem år siden lå de nummer 120. I 2019 forventes de at indtage plads nr. 31. Rusland har på få år taget syvmileskridt op ad Verdensbankens såkaldte Ease of doing business-liste – et indeks, der tegner et billede af, hvor gode forholdene er for at drive virksomhed i de enkelte lande.

Selv om rapporten bør "tages med et gran salt", fordi "tal kan være taknemmelige", er det et billede, som Per Ulderup, der er porteføljemanager i Nordea Invest Østeuropa, kan nikke genkendende til.

- Det viser, at Rusland har lagt sig i selen. Der er stadig store bump på vejen, men vi ser nogle klart positive tendenser i det russiske marked, siger han.

Som investeringsprodukt er Nordea Invest Østeuropa ifølge Per Ulderup et emerging Europe-marked – eller sagt på en anden måde: Det er den endnu ikke helt udviklede del af Europa, der investeres i. Porteføljen har fokus på Rusland, Tyrkiet, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Grækenland. Hvor Rusland er en hjørnesten og fylder 50-60 procent af porteføljen, udgør Polen cirka 20 procent, mens Tyrkiet fylder cirka 10.

Porteføljen er domineret af ressourceøkonomi med råstoffer som gas, energi, olie, kobber, nikkel, guld og stål – primært fordi det er de sektorer, der fylder meget i det russiske marked. For modsat stort set alle andre børser i verden, udgør energisektoren over halvdelen af de russiske aktier. Og det afspejles i porteføljen, hvor energi udgør cirka 40 procent.

Per Ulderup

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Østeuropa

Russiske aktier vs. oliepris

Ud over de mange energi- og råstofvirksomheder kigger porteføljemanager Per Ulderup også på en investeringsstrategi, der tager højde for morgendagens store selskaber, som i højere grad kommer fra andre sektorer.

I dag fylder forbrugsrelaterede sektorer ikke meget i porteføljen.

- Det er ikke fordi forbrugerne ikke er der, eller at de ikke bruger penge. Men de her sektorer er ikke særligt godt repræsenteret på aktiemarkederne, fordi de i høj grad er privatejede og ikke børsnoteret, siger Per Ulderup.

Men der er potentiale i netop de sektorer, tilføjer han. Og derfor har Nordea Invest Østeuropa investeret i en række aktier, som ligger uden for benchmarket.

- Det har vi gjort for at få en eksponering mod blandt andet forbrugssektoren. Her investerer vi blandt andet i små ‘developer-selskaber’, som udvikler boligmassen i Moskva og Skt. Petersborg – for eksempel med projektsalg i stil med dem, vi kender fra havnefronten i København og andre danske byer, fortæller Per Ulderup.

Set over en treårig periode viser det et afkast på 144,7 mod et benchmark på 140,2 (pr. 10. januar 2019). Ifølge Per Ulderup er en af grundene til, at de slår benchmark, at de også kigger på andre sektorer end de typiske for Østeuropa og Rusland.

"Markedet reagerer på politiske udmeldinger, så vi tager selvfølgelig højde for det i vores overvejelser og risikovurdering"
Per Ulderup, porteføljeforvalter i Nordea Invest Østeuropa

Også fra it-sektoren har han håndplukket en række selskaber til porteføljen. Et af dem er Yandex.

- Man kan sige, at det er Ruslands svar på Google. Det er mindre, men det er kraftigt voksende, og de har indtaget en tilsvarende position i Rusland, som Google har andre steder i verden. Så Google har det svært i Rusland, mens Yandex er trendsetter og nu også er begyndt at bevæge sig ind på et område, der minder mere om Amazons, fortæller Per Ulderup.

Fra samme sektor har han også investeret i selskabet Mail.ru, der er et af Ruslands største it-selskaber, og som udvikler og driver sociale medier, spil og andre onlineuniverser.

- Mail.ru er Ruslands version af kinesiske online-universer som Ali Baba og Baidu. De er ikke med i benchmark, men de er interessante, og derfor vil vi gerne have dem med, siger Per Ulderup.

Et spirende marked

Porteføljen indeholder meget andet end russiske aktier, og også i det østeuropæiske marked har Per Ulderup spottet flere selskaber, der viser en ny vej i det spirende marked østpå.

- Det gælder for eksempel WizzAir, et lavprisflyselskab med base i Ungarn – man kan sige, det er Østeuropas svar på EasyJet – som har skabt et netværk ud af Østeuropa og ind i Vesteuropa og et netværk mellem de østeuropæiske lande, forklarer porteføljemanageren

Han peger også på Coca Cola HBC, der producerer den populære sodavand på licens og er verdens næststørste Coca Cola-aftapper.

- Coca Cola HBC er interessant, fordi de har en god eksponering mod Østeuropa og ekspanderer de markeder, der er underudviklede for Coca Cola. De vokser meget i emerging markets-landene, som Østeuropa er en del af, forklarer Per Ulderup.

"Coca Cola HBC er interessant, fordi de har en god eksponering mod Østeuropa"
Per Ulderup, porteføljeforvalter i Nordea Invest Østeuropa

En mere balanceret portefølje

Selv om både Yandex, Mail.ru, WizzAir og Coca Cola HBC tilsammen udgør en lille del af porteføljen, er de et billede på den udvikling, der er i gang i det voksende forretningsområde.

- Der foregår mange ting, som er interessante, og man kan håbe, at de her selskaber bliver bedre repræsenteret på børserne i Rusland og Østeuropa, så det på sigt kan det give en mere balanceret portefølje. Men lige nu er vi nødt til at forholde os til, at investeringsuniverset har en overvægt af råstoffer, siger Per Ulderup.

Rusland og flere andre lande i porteføljen trækker jævnligt overskrifter om handelskrig, sanktioner og politisk uro i pressen, men som tommelfingerregel koncentrerer Per Ulderup og hans team sig om at se på de enkelte virksomheders præstationer og indtjening.

- Markedet reagerer på politiske udmeldinger, så vi tager selvfølgelig højde for det i vores overvejelser og risikovurdering, men vi kan ikke tage beslutninger på det, siger Per Ulderup.

Men i kølvandet på de seneste års politiske tovtrækkeri mellem øst og vest ser han konturerne af flere positive forandringer.

- Der foregår meget under overfladen, som i første omgang kan være svært at se, fordi mange af de her nyere selskaber ikke er repræsenteret på børsen. Men det virker, som om Rusland formår at få meget godt ud af mange ting – de har fået stimuleret industrier som landbrug og fødevareproduktion, som de tidligere ikke har haft så godt gang i, men som gør, at de nu i højere grad selv kan forsyne deres supermarkeder og underleverandører, siger Per Ulderup og tilføjer:

- Også corporate governance ser ud til generelt at være for opadgående. Samlet giver det en helt klar fornemmelse af, at der spirer nye virksomheder og nye måder at drive forretning på ud af det her, og der foregår mange positive ting i det her ‘emerging market’, som Rusland og Østeuropa er.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.