Nordea Invest North American Stars
Af
Camilla Jenkey og Jens Møller Madsen

Nordea Invest North American Stars: Bæredygtighed er en voksende trend i USA

Som alle Nordea Invests Stars-fonde, så investerer Nordea Invest North American Stars i nordamerikanske selskaber med fokus på bæredygtighed. Det har tidligere været lidt af en udfordring i et marked, hvor bæredygtighed ikke altid var højt på selskabernes prioritetsliste. Men nu er også USA på vej i den rigtige retning.

Det nordamerikanske aktiemarked, som udover USA også omfatter Canada, har tidligere haft ry for at være mindre fokuseret på bæredygtighed og ESG (miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelse), hvis man sammenligner med Europa og i særdeleshed Skandinavien, men den antagelse har ændret sig i løbet af de seneste år.

- For fem år siden fik vi mange afvisende svar fra selskaberne, når vi bad om et møde for at tale om deres ESG-tilgang, men det har ændret sig. Vi føler, at hovedparten af selskaberne gerne vil tale med os om ESG og faktisk også gerne vil høre på vores forslag. Der er klart mere forståelse for, at vi har nogle restriktioner, som gør, at vi kun kan investere i bæredygtige selskaber, fortæller Joakim Ahlberg, som er den ansvarlige porteføljemanager for Nordea Invest North American Stars.

Han tilføjer, at der stadig kan være store forskelle i selskabernes fokus på ESG og bæredygtighed. Nogle selskaber er langt fremme og arbejder hårdt på at forbedre deres ESG-profil, mens andre er tæt på at være ligeglade med bæredygtighed.

- Men jeg ser generelt en voksende tendens i det nordamerikanske aktiemarked mod mere ESG-fokus.

Joakim Ahlberg

Porteføljeforvalter, Nordea North American Stars

Det økonomiske grundlag er vigtigt

Et stærkt fokus på bæredygtighed blandt investeringsfonde, som investerer i nordamerikanske aktier, er heller ikke så udbredt endnu.

- Der findes mange fonde, globalt og lokalt, som investerer i nordamerikanske aktier, men færre fonde med et stærkt fokus på ESG. Vi adskiller os også ved, at vi ikke kun screener negativt, men positivt tilvælger ESG-selskaber, siger Joakim Ahlberg.

Det betyder i praksis, at Joakim Ahlberg og hans team har en eksklusionsliste af selskaber, som de ikke må investere i (negativ screening). Derudover udvælger teamet også selskaber, som enten er langt i udviklingen mod en stærk ESG-profil eller som er godt på vej (positiv screening).

Til at hjælpe med analysen af selskabernes ESG-profil har Joakim Ahlberg og hans team en analytiker fra Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer, som er fuldt dedikeret til deres fond. Han deltager i alle deres daglige morgenmøder og deltager i alle møder, hvor nye investeringer bliver diskuteret. Alle selskaber analyseres og får en rating af teamet for ansvarlige investeringer. For at et selskab må indgå i en Stars-fond, skal den minimum have en B-rating.

- ESG spiller en vigtig rolle for os og kan være udslagsgivende for, om vi investerer eller ej. Men det økonomiske grundlag i et selskab og forventningen om at skabe et godt afkast, er stadig de vigtigste parametre for os, siger Joakim Ahlberg.

Vores ESG-rating

A-rating
Selskaber med en A-rating er modne selskaber med en solid ledelsesstruktur og gode politikker og procedurer til at håndtere væsentlige forhold.

B-rating
Et selskab med en B-rating har en topledelse, der har fokus på ESG-forhold, og som er i gang med at udvikle selskabets ledelsesstruktur. Væsentlige forhold er identificeret og til en vis grad håndteret. Selskabet rapporterer årligt.

C-rating
Selskaber med en C-rating halter noget efter i udviklingen. Der er intet engagement fra topledelsens side, og selskabet har ikke foretaget en gennemgribende risikovurdering af ESG-forhold eller identificeret områder, som man bør håndtere.

To års digital transformation på to måneder

Coronakrisen har skabt både tabere og vindere i Joakim Ahlbergs portefølje. To selskaber, som laver swimming pools og air conditioning har oplevet en kraftig stigning i deres ordreindgang. Spilproducenter har også nydt godt af, at mange mennesker i hele verden har tilbragt ekstra meget tid derhjemme. 

En af de helt store vindere har været Microsoft, som har spillet en afgørende rolle for de mange medarbejdere, der har været hjemmearbejdende. Microsoft Teams, som har været den foretrukne digitale mødeplatform for rigtig mange hjemmearbejdende, nåede på kort tid op på 75 millioner aktive brugere og på én enkelt dag i april havde virksomheden mere end 200 millioner Microsoft Teams-mødedeltagere. Som Microsoft’s direktør, Satya Nadella, udtalte i slutningen af april:

- Vi har set to års udvikling i digital transformation på to måneder.

Den accelererende digitale transformation, som Microsoft har oplevet, er netop et fint symbol på, hvad Joakim Ahlberg finder dybt fascinerende ved at være professionel investor i det nordamerikanske aktiemarked.

- Hovedparten af de trends, som gennemstrømmer verden, begynder i USA. Landet er stærkt inden for innovation og befolkningen er hurtige til at tage imod og følge nye trends. Samtidig er investeringsuniverset meget likvidt og mangfoldigt, så det er let at finde mange forskellige typer af selskaber, siger Joakim Ahlberg.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.