Nordea Invest Stars
Af
Jens Møller-Madsen & Catrine Mark

Nordea Invest North American Stars: Bæredygtighed hitter - også i USA

Som alle Nordea Invests Stars-fonde, investerer Nordea Invest North American Stars i nordamerikanske selskaber med fokus på bæredygtighed. Det har tidligere været lidt af en udfordring i et marked, hvor bæredygtighed ikke altid var højt på selskabernes prioritetsliste. Men det har ændret sig.

Det nordamerikanske aktiemarked, som udover USA også omfatter Canada, har tidligere haft ry for at være mindre fokuseret på bæredygtighed og ESG (miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelse), hvis man sammenligner med Europa og i særdeleshed Skandinavien, men den antagelse har ændret sig i løbet af de seneste år.

- For fem år siden fik vi mange afvisende svar fra selskaberne, når vi bad om et møde for at tale om deres ESG-tilgang, men det har ændret sig. Vi føler, at hovedparten af selskaberne gerne vil tale med os om ESG og faktisk også gerne vil høre på vores forslag. Der er klart mere forståelse for, at vi har nogle restriktioner, som gør, at vi kun kan investere i bæredygtige selskaber, fortæller Joakim Ahlberg, som er den ansvarlige porteføljemanager for Nordea Invest North American Stars.

Han tilføjer, at der stadig kan være store forskelle i selskabernes fokus på ESG og bæredygtighed. Nogle selskaber er langt fremme og arbejder hårdt på at forbedre deres ESG-profil, mens andre er tæt på at være ligeglade med bæredygtighed.

- Men jeg ser generelt en voksende tendens i det nordamerikanske aktiemarked mod mere ESG-fokus.

Joakim Ahlberg

Porteføljeforvalter, Nordea North American Stars

Det økonomiske grundlag er vigtigt

Et stærkt fokus på bæredygtighed blandt investeringsfonde, som investerer i nordamerikanske aktier, er heller ikke så udbredt endnu.

- Der findes mange fonde, globalt og lokalt, som investerer i nordamerikanske aktier, men færre fonde med et stærkt fokus på ESG. Vi adskiller os også ved, at vi ikke kun screener negativt, men positivt tilvælger ESG-selskaber, siger Joakim Ahlberg.

Det betyder i praksis, at Joakim Ahlberg og hans team har en eksklusionsliste af selskaber, som de ikke må investere i (negativ screening). Derudover udvælger teamet også selskaber, som enten er langt i udviklingen mod en stærk ESG-profil eller som er godt på vej (positiv screening).

Til at hjælpe med analysen af selskabernes ESG-profil har Joakim Ahlberg og hans team en analytiker fra Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer, som er fuldt dedikeret til deres fond. Han deltager i alle deres daglige morgenmøder og deltager i alle møder, hvor nye investeringer bliver diskuteret. Alle selskaber analyseres og får en rating af teamet for ansvarlige investeringer. For at et selskab må indgå i en Stars-fond, skal den minimum have en B-rating.

- ESG spiller en vigtig rolle for os og kan være udslagsgivende for, om vi investerer eller ej. Men det økonomiske grundlag i et selskab og forventningen om at skabe et godt afkast, er stadig de vigtigste parametre for os, siger Joakim Ahlberg.

Vores ESG-rating

A-rating
Selskaber med en A-rating er modne selskaber med en solid ledelsesstruktur og gode politikker og procedurer til at håndtere væsentlige forhold.

B-rating
Et selskab med en B-rating har en topledelse, der har fokus på ESG-forhold, og som er i gang med at udvikle selskabets ledelsesstruktur. Væsentlige forhold er identificeret og til en vis grad håndteret. Selskabet rapporterer årligt.

C-rating
Selskaber med en C-rating halter noget efter i udviklingen. Der er intet engagement fra topledelsens side, og selskabet har ikke foretaget en gennemgribende risikovurdering af ESG-forhold eller identificeret områder, som man bør håndtere.

IT aktier dominerer porteføljen

I Nordea Invest North American Stars finder man den amerikanske teknologigigant Apple. Med sin markedsværdi på 2400 mia dollar (aug. 2021), er det stadig verdens mest værdifulde selskab og meget værdifuld i en portefølje med amerikanske aktier. Også på bæredygtighedssiden er Apple et forbillede. Apple har de seneste år øget brugen af genanvendte materialer med lav CO2-udledning i deres produkter. Alle iPhone-, iPad- ,Mac- og Apple Watch-enheder, der er lanceret siden 2019 indeholder genanvendt materialer. Alene i 2019 reducerede Apple sin CO2-udledning med 4,3 millioner metriske tons takket være innovativt design og genanvendt materiale i produkterne. Apple har forpligtet sig til, at deres forsyningskæde og produkter vil være 100 pct. CO2-neutrale i 2030. 

En af de andre helt store vindere har været Microsoft, som blandt andet har spillet en afgørende rolle for de mange medarbejdere, der har været hjemmearbejdende under Covid-19 krisen. Den accelererende digitale transformation, som Microsoft har oplevet, er netop et fint symbol på, hvad Joakim Ahlberg finder dybt fascinerende ved at være professionel investor i det nordamerikanske aktiemarked. Microsoft har været CO 2 -neutral siden 2012 og arbejder ligeledes frem mod at blive CO2-neutral i 2030. Samtidig arbejder Microsoft sammen med kunder i hele verden for at begrænse deres klimaaftryk.

- Hovedparten af de trends, som gennemstrømmer verden, begynder i USA. Landet er stærkt inden for innovation og befolkningen er hurtige til at tage imod og følge nye trends. Samtidig er investeringsuniverset meget likvidt og mangfoldigt, så det er let at finde mange forskellige typer af selskaber, siger Joakim Ahlberg.

 Aktivt ejerskab

Vores team for ansvarlige investeringer er altid i dialog med selskaber der fx har udfordringer på enten E’et, S’et eller G’et. I modsætning til tidligere har også amerikanske selskaber et ønske om at gå i dialog, når der er plads til forbedring. Det giver værdi på bundlinjen samt på aktiekursen når ESG risici identificeres og styres.

I år har vores team for ansvarlige investeringer for eksempel været i dialog med Cintas, Stryker, US Foods og Littelfuse, der producerer elektroniske komponenter og sikringer til blandet andet bilindustrien. Baggrunden for engagementet med Littelfuse var et ønske om en mere diversificeret arbejdsstyrke. Læs casen her.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.