Nordic Stars hero
Af
Catrine Mark

Invester i Nordens mest bæredygtige selskaber i Nordea Invest Nordic Stars

Når man ser på udviklingen over tid, er Norden et af de mest stabile områder på kloden, og et område hvor der stilles høje krav til virksomhederne. Det er godt for både formueudvikling og afkast hos investorerne. Og det er grundlaget for Nordea Invest Nordic Stars.

Hvor alle fonde i Nordea Invest i forvejen er underlagt vores grundlæggende ESG-analyse, som fravælger virksomheder, der tydeligt ikke overholder de gængse miljømæssige og sociale faktorer, så tager vi i Nordea Invest Nordic Stars analysen et skridt videre og aktivt tilvælger de særligt ansvarlige virksomheder i Norden. Det sker i samarbejde med Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer, som bl.a. besøger ledelsen i alle de selskaber, Nordea Invest Nordic Stars har investeret i.

Det betyder, at vi nøje positivt udvælger virksomheder, der er interessante ud fra et finansielt synspunkt, men samtidig proaktivt styrer miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) på en tilfredsstillende, ansvarlig og bæredygtig måde helt ud i yderste underleverandørled.

Afdelingen kan investere i store, mellemstore og små virksomheder og porteføljen består af mellem 30-50 selskaber.

 

Mange nordiske virksomheder er aktive globalt

Nordiske virksomheder holdes generelt op mod en højere standard. Mange af dem er aktive i hele verden, og det giver genlyd, hvis en nordisk virksomhed ikke har styr på sine processer, eller bruger en underleverandør der bryder med miljø- eller menneskerettighederne. Det kan koste dyrt på aktiekursen, hvis der ikke er styr på tingene helt ud i yderste led.

Nordea Invest Nordic Stars investerer i nordiske virksomheder, der både driver en sund forretning og som er drevet af en høj grad af ansvarlighed i alt, hvad de foretager sig. Og det viser sig, at ansvarlighed og afkast hører sammen fordi virksomheder, der handler ansvarligt, også udsætter sig selv for en langt mindre forretningsmæssig risiko.

Nordea Invest Stars-fonde kan blandt andet købes via online platformen Nordea Investor og i Nordeas filialer.

Nordea Invest Nordic Stars

Nordea Invest Nordic Stars investerer i virksomheder fra Danmark, Finland, Norge og Sverige og tilstræber en portefølje af virksomheder med de mest bæredygtige forretningsmodeller. Det nordiske marked er repræsenteret af en række forskellige brancher – alt fra Shipping, Finans and Industri – og mange af virksomheder har stærke globale positioner. Fonden har fire stjerner hos Morningstar (Sep. 2020).

Læs mere