Nordea Invest Europa Small Cap - Tomra
Af
Camilla Jenkey

Nordea Invest Europa Small Cap: Lettere at finde oversete aktier blandt mindre selskaber

Mindre europæiske selskaber får ikke samme opmærksomhed på aktiemarkederne som de største selskaber. Det betyder, at der er potentiale for at lave en rigtig god investering, hvis du som investor er villig til at gøre dit benarbejde. 

Det europæiske aktiemarked består af cirka 200-300 store selskaber (såkaldte large cap-selskaber) – og mere end 5000 mindre selskaber (small cap). Det betyder, at de to ansvarlige porteføljemanagere for Nordea Invest Europa Small Cap, Jesper Gulstad og Samuli Outinen, har et meget stort investeringsunivers at vælge aktier fra.

Men de får ikke meget hjælp fra aktie-analytikere i deres udvælgelse.

”Aktivklassen er generelt dårligt dækket af analytikerne og ofte er kvaliteten af analyserne overfladisk i forhold til de store selskaber. Der er færre analytikere, som beskæftiger sig med mindre selskaber og der er også en tendens til, at man sætter junioranalytikerne til at dække området,” siger Jesper Gulstad.

Det betyder, at Jesper Gulstad og Samuli Outinen er nødt til at lave analyserne selv. Men det betyder også, at det kan være lettere at finde oversete aktier.

”Hvis du gør dit benarbejde, så er der stor mulighed for at skabe et godt afkast, da det er lettere at finde oversete historier i markedet,” siger Jesper Gulstad.

Benarbejdet består i en grundig analyse af selskabets fundamentale forhold. Det er også vigtigt, at virksomhedens værdikæde bliver nøje gennemgået. Både af hensyn til selve analysen, men også med det formål at opdage andre investeringsmuligheder. På den måde kan teamet nemlig også finde potentiale i et selskabs underleverandører, deres konkurrenter eller kunder.

Jesper Gulstad og Samuli Outinen oplever ofte, at mindre selskaber ikke er helt så kompliceret skruet sammen som større selskaber og at de ofte har en mere simpel eller fokuseret produktpalette. Men der er også andre forskelle.

”Der er ofte en udpræget entreprenørånd i mindre selskaber og indtjeningsvæksten er typisk højere end i store selskaber. Der findes også langt flere regulerede selskaber blandt de største selskaber og det kan betyde begrænsninger i fx indtjening og det kan give overraskelser, da selskaberne kan blive ramt af politiske beslutninger, som kan være svære at forudsige. Afkastet har derfor også over tid været højere for mindre selskaber end det har for større selskaber,” siger Jesper Gulstad.

Jesper Guldstad

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Europa Small

Selskabsmøder er den største idégenerator

Ifølge Jesper Gulstad og Samuli Outinen er en afgørende faktor for at finde oversete investeringsmuligheder at møde selskaberne. Jesper Gulstad og Samuli Outinen har omkring 300 møder med selskaber om året.

”Selskabsmøderne er helt klart den største idégenerator. Indimellem deltager vi et møde med et selskab, som vi ikke forventer at investere i, men vi deltager, hvis vi har en fornemmelse af, at vi kan få noget andet ud af mødet. Det kan være viden om politiske forhold, lønudvikling eller flaskehalse i et lokalt marked,” forklarer Samuli Outinen.

Møderne er med til at opbygge viden om forskellige industrier. Et eksempel er, at teamet har haft mange møder med høreapparatsproducenter, hvilket har været kraftigt medvirkende til en investering i verdens største detailhandler af høreapparater, italienske Amplifon.

På spørgsmålet om Jesper Gulstad og Samuli Outinen vil investere i et selskab uden at møde virksomheden, svarer Samuli, at det vil være svært, da ledelsen har stor betydning for virksomheden.

”Vi er nødt til at få en idé om, hvem ledelsen er og om de gør det, de siger. Der er selvfølgelig altid undtagelser, men i langt de fleste tilfælde, vil vi møde selskabets ledelse inden vi investerer,” forklarer Samuli Outinen.

Verdensledende i nicheområder

Ifølge Jesper Gulstad er der en misforståelse af, at det primært er store selskaber, som er markedsledere. Mindre selskaber kan sagtens være førende inden for deres felt. Det er dog ofte inden for nicheområder, som de fleste forbrugere ikke tænker over eller kender til. For at teamet bag Nordea Invest Europa Small Cap vil investere i selskabet, skal det have en stærk position og helst være markedsledende.

Af eksempler nævner han det 70 år gamle svenske selskab Alimak, som er markedsledende i at lave industrielevatorer til byggeindustrien. Et andet eksempel er det norske selskab Tomra, som laver flaskeautomater til returpant samt forskellige sorteringsmaskiner. I Norden er det helt normalt med returpant på flasker, men sådan er det ikke i resten af Europa.

”Vi forventer, at mange andre lande vil følge de nordiske lande med at indføre returemballage. Norden har returpant og Tyskland har fået det. Det kan virke som en lille ting for os, men det vil betyde en kæmpe udvidelse af deres marked,” forklarer Jesper Gulstad, som også fortæller, at Tomra har en markedsandel på omkring 70% af markedet for flaskeautomater og tjener hovedparten af deres penge på servicering af maskinerne.

Bæredygtige selskaber

Men hvordan ser det ud med ESG (miljø, sociale forhold og selskabsledelse) og bæredygtighed i de mindre europæiske selskaber?

”Det er lidt det samme som med analysedækningen. Vi er lidt udfordret på data – altså hvor mange selskaber, der laver selvstændige rapporter på bæredygtighed. Men der er flere og flere, som bliver vurderet af de store ratingbureauer på området,” forklarer Jesper Gulstad.

Til gengæld har ESG været en del af deres investeringsproces og analyse af selskaberne i mange år. Alligevel har tilgangen ændret sig lidt i de seneste år med det øgede fokus på bæredygtighed.

”ESG har længe været en del af vores investeringsproces, fordi vi altid har fokuseret på strukturelle trends, men det fylder mere i vores analyse nu end det gjorde for fem år siden. Det er også blevet en mere systematiseret del af vores risikoanalyse,” afslutter Jesper Gulstad.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.