Nordea Invest Enhanced Hero

Nordea Invest Enhanced: Vi lancerer ny fond i familien

Nordea Invest Enhanced er en familie af fonde med samme lave omkostninger som passivt forvaltede fonde – dog med den forskel, at vi kan udelukke en aktie, hvis vores forvaltere synes, den er for dyr eller for dårlig. Vi byder velkommen til et nyt familiemedlem, Nordea Invest Global Small Cap Enhanced.

Nordea Invest Global Small Cap Enhanced investerer fortrinsvis i globale small cap-aktier. Fonden anvender i lighed med de øvrige Nordea Invest Enhanced fonde, Enhanced Index strategien, hvilket betyder, at den følger det valgte indeks, men porteføljemanageren foretager samtidig en aktiv screening for udelukkede selskaber, der ikke lever op til Nordea Funds politik for ansvarlige investeringer. Porteføljemanageren har desuden mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med for lav indtjening.

Hvad er en passivt forvaltet fond? Normalt er passivt forvaltede fonde passive i kraft af, at de ’bare’ følger markedet, også kaldt indekset. Det betyder, at hvis en virksomheds aktier udgør tre procent af værdien af samtlige aktier på en given børs, så ville den pågældende virksomhed ligeledes udgøre tre procent af den samlede aktieværdi i en passivt forvaltet fond – eller en såkaldt ETF. 

I en passiv fond tages der, med andre ord, ikke aktiv stilling til den enkelte aktie. En konsekvens af det er, at jo mere en aktie er steget i pris, desto mere kommer den til at fylde i porteføljen. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt – f.eks. hvis en aktie er steget voldsomt inden for kort tid og dermed blevet for dyr. På samme måde kan det kan være en ulempe, hvis en virksomhed svinger meget i pris og derfor er en mere risikabel investering, end man ønsker.

Enhanced versus traditionelle passive fonde

Nordea Invests seks enhanced fonde, Nordea Invest Emerging Markets EnhancedNordea Invest North America EnhancedNordea Invest Europe EnhancedNordea Invest Global EnhancedNordea Invest Japan Enhanced og nyeste Nordea Invest Global Small Cap Enhanced, følger som udgangspunkt et givent indeks. Fuldstændigt ligesom passivt forvaltede fonde, men med den forskel, at der bliver lavet vurderinger af de enkelte aktier. 

En virksomhed kommer først gennem Nordea Asset Managements ESG-analyse, hvor den bliver screenet for, om der er brud på internationale konventioner, om den lever op til Nordea Invests klimapolitik og om den er indblandet i korruption og bestikkelse. Hver af disse faktorer skal være i orden, for at en aktie kan blive en del af aktieafdelingerne.

Derudover foretager Nordea Asset Management også en grundig vurdering af, om en aktie virker for dyr eller ikke vurderes at være af ordentlig kvalitet. Er det tilfældet, har vi i Nordea Invest Enhanced fondene mulighed for at fravælge aktien.

Fondene anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at den enkelte aktiefond lægger sig tæt op ad sit indeks-benchmark, men at porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for at være for dyre eller af for lav kvalitet – eller hvis indtjeningen i selskabet f.eks. er meget svingende.

Fondene investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber og følger Nordea Funds politik for ansvarlige investeringer.