Nordea Invest Emerging Markets
Af
Camilla Jenkey og Jens Møller Madsen

Nordea Invest Emerging Stars: ”Vi har indgående kendskab til hver eneste virksomhed, vi investerer i”

Investering i emerging markets kræver ofte lidt andre færdigheder, end investering i europæiske aktier. Ikke mindst når vi vil investere ansvarligt og dermed foretrækker selskaber, som tager hensyn til miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Magasinet har spurgt porteføljemanager Juliana Hansveden, hvordan hun håndterer den udfordring.

Nordea Invest Emerging Stars investerer i selskaber fra emerging markets-lande, som både har vækstpotentiale og en bæredygtig tilgang til miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

Emerging markets omfatter lande som Kina, Indien, Rusland og Brasilien og det kan i nogle tilfælde være svært at finde dokumentation for selskabernes ESG-politik. ESG står for Environment (miljøhensyn), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse).

- Vi oplever ind i mellem, at vi ikke kan fremskaffe ESG-dokumentation, men vi har også lært, at selvom dokumentationen ikke er offentlig tilgængelig, så betyder det ikke nødvendigvis, at ESG-profilen er dårlig. Vi insisterer derfor altid på at tale med selskaberne inden vi investerer. Nogle gange bliver vi kastet lidt rundt i organisationen inden vi finder den rette person, som kan svare på vores spørgsmål, men det er blevet en naturlig del af vores indledende proces, forklarer Juliana Hansveden, som sammen med Emily Leveille er de ansvarlige porteføljemanagere for Nordea Invest Emerging Stars.  

Det betyder også, at du som investor i Nordea Invest Emerging Stars altid kan være sikker på, at Juliana Hansveden og Emily Leveille har været i tæt kontakt med alle selskaber i deres fond.

- Vi vil aldrig investere i et selskab uden en grundig analyse af selskabets økonomi og værdikæde samt ESG-analyse, og vi taler med hvert eneste selskab inden vi investerer, understreger Juliana Hansveden.

Alle selskaberne i fonden bliver analyseret og får en rating af Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer. Juliana Hansveden og hendes team har en dedikeret analytiker tilknyttet fra teamet for ansvarlige investeringer, som deltager i de fleste diskussioner om nye investeringer. For at et selskab må indgå i en Stars-fond, skal den minimum have en B-rating.

Vores ESG-rating

A-rating
Selskaber med en A-rating er modne selskaber med en solid ledelsesstruktur og gode politikker og procedurer til at håndtere væsentlige forhold.

B-rating
Et selskab med en B-rating har en topledelse, der har fokus på ESG-forhold, og som er i gang med at udvikle selskabets ledelsesstruktur. Væsentlige forhold er identificeret og til en vis grad håndteret. Selskabet rapporterer årligt.

C-rating
Selskaber med en C-rating halter noget efter i udviklingen. Der er intet engagement fra topledelsens side, og selskabet har ikke foretaget en gennemgribende risikovurdering af ESG-forhold eller identificeret områder, som man bør håndtere.

Juliana Hansveden

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Emerging Stars

Ikke kun ESG-dukse i fonden

I langt de fleste tilfælde er selskaberne åbne for diskussioner om ESG. Det giver også mulighed for at påvirke selskaberne, da fonden ikke kun indeholder ESG-duksene. 

- Vi investerer ikke kun i selskaber med den perfekte ESG-profil. Vi vurderer hele virksomheden og dens potentiale, men vi opfordrer virksomhederne til at forbedre deres ESG-profil, siger Juliana Hansveden og tilføjer, at selvom ESG fylder meget i deres analyse, så er det stadig et godt økonomisk grundlag og forventningen om at kunne skabe et positivt afkast, som er afgørende for en investering.

Ifølge Juliana Hansveden er emerging markets et marked, som er i konstant udvikling. For få år siden var emerging markets kendetegnet ved at have mange selskaber i energi- og i råvaresektoren. Sådan er det ikke mere:  

- Emerging markets er ikke et statisk univers med de samme karakteristika som for fem år siden. I dag er markedet meget varieret og ændres i takt med, at landene udvikler sig og får nye reformer. Det betyder også, at det for eksempel er en fordel at have forståelse for den politiske udvikling i mange forskellige lande, da reformer kan have stor betydning for de enkelte landes erhvervsliv. Det er ikke nok at læse avisoverskrifter og så finde gode investeringcases.

Corona har krævet tilpasning

Hun påpeger, at mange af selskaberne er forholdsvis omstillingsparate og har for eksempel været hurtige til at rejse sig efter corona lockdowns i flere lande.  

- Vi har ikke oplevet mange virksomheder, der ikke har været i stand til at fortsætte arbejdet efter corona lockdown. Banker og forsikringsselskaber har arbejdet hårdt for online samarbejde med kunder og distributører og selv de områder, som har været hårdt ramt, har været hurtige til at tilpasse sig den nye situation. De har ikke bare siddet og ventet på en løsning, siger Juliana Hansveden.

Corona har haft en positiv indflydelse på onlinehandel, hvor mange lande i emerging markets, Kina undtaget, har haltet efter resten af verden.

- Vi har forholdsvis mange selskaber inden for onlinehandel i vores fond og de har klaret sig rigtig godt i løbet af coronakrisen. Mange forbrugere har brugt tiden derhjemme på at handle online og vi forventer ikke, at denne tendens vil falde, siger Juliana Hansveden.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Emily Leveille

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Emerging Stars