Bæredygtige Obligationer KL
Af
Nordea Invest

Nordea Invest lancerer en bæredygtig obligationsfond

Nu lancerer vi Nordea Invest Bæredygtige Obligationer som et supplement til vores allerede eksisterende bæredygtige aktiefonde. Det betyder, at du som investor nu kan bygge en helt bæredygtig portefølje af både aktiefonde og obligationsfonde.

Med lanceringen af Bæredygtige Obligationer, tilføjer vi nu en obligationsfond til paletten af bæredygtige fonde. Vi har spurgt Karsten Bierre, porteføljeforvalter for Bæredygtige Obligationer, og Katarina Hammar, leder af Nordeas team for ansvarlige investeringer, hvordan bæredygtighedsanalyse egentligt fungerer i en obligationsfond.

Hvad er baggrunden for at Nordea lancerer en bæredygtig obligationsfond?
 
- Vi ser en stigende interesse fra både institutionelle investorer og privatpersoner for bæredygtige investeringer, og nu implementerer vi så ESG-analysen i udvælgelsesprocessen for Bæredygtige Obligationer. Dermed sikrer vi, at der er fokus på ESG-faktorer som miljø, samfundsansvar og forretningsetik, siger Karsten Bierre.

Hvorfor er det vigtigt at tage hensyn til ESG faktorer, når man investerer i obligationer?
 
- Ligesom ved aktier kan integrationen af bæredygtighedskriterier medvirke til at reducere risikoen ved obligationsinvesteringer i selskaber og lande," siger Karsten Bierre. Ved at undgå eksponering til selskaber og lande, som ikke lever op til ESG-kriterierne, vil vores investorer opleve, at de kan spare op på en bæredygtig måde, konkluderer han.

Hvilken analysemetode benytter Nordea Invests bæredygtige obligationsfond?

- Mange af vores fonde benytter en kombination af kvantitativ og kvalitativ bæredygtighedsanalyse, men detailkendskab og kontakt til de selskaber, vi investerer i, er selvfølgelig afgørende for at kunne træffe den rigtige, bæredygtige investeringsbeslutning. Vi tror, at det er den bedste måde for os at skabe et billede af, hvad vi egentligt finansierer gennem vores obligationskøb, siger Karsten Bierre.

Karsten Bierre

Porteføljemanager for Bæredygtige Obligationer KL

Hvad er forskellen på analysen for aktiefonde og obligationsfonde?

- Bæredygtighedsanalysen for aktiefonde og obligationsfonde adskiller sig ikke væsentligt. Både for bæredygtige aktiefonde og bæredygtige obligationsfonde findes der en række forskellige analysemetoder. Nogen metoder er kvantitative. Dette indebærer, at vi i stor grad benytter modeller og data - eksempelvis CO2 udledning. Andre metoder er mere kvalitative. Dette kan for eksempel betyde, at vi foretager virksomhedsbesøg for at få et mere præcist billede af, hvordan selskabet håndterer udfordringer knyttet til bæredygtighed, siger Katarina Hammar.

- I vores bæredygtige obligationsfond analyserer vi de virksomheder, der udsteder obligationer, og hele deres forretning fra et bæredygtighedsperspektiv. Ved at se på faktorer, der er knyttet til miljø, samfundsansvar og forretningsetik, får vi et bedre indblik i om selskabets obligationer kan være en god investering eller ikke, fortsætter hun.

Hvad er fremgangsmåden, når obligationsfonde investerer i værdipapirer udstedt af stater og myndigheder?

- Vi investerer aldrig i obligationer udstedt af stater, som er underlagt internationale sanktioner. Men vi foretager også vores egen analyse af stater og kan bestemme os for at udelukke enkelte stater af forskellige årsager, fortsætter hun. Når det gælder de mere udviklede lande, tror vi at ESG-risikoen for investeringer i statsobligationer er lille, afslutter Katarina Hammar.

Katarina Hammar

Leder af Nordeas team for Ansvarlige investeringer