Nordea Invest Bæredygtige obligationer
Af
Camilla Jenkey

Hvordan udvælger Nordea Invest bæredygtige obligationer?

Obligationers bæredygtighed kan være svære at vurdere. I Nordea Asset Management analyseres obligationerne forskelligt afhængigt af, om de ser på statsobligationer eller virksomhedsobligationer.

Nordea Invest har et stort udbud af bæredygtige fonde – både inden for aktier og obligationer. Fonde med bæredygtige obligationer er dog ikke helt så udbredte som aktiefonde. Det hænger muligvis sammen med, at det er svært at vurdere, om en obligation er bæredygtig. 

Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL indeholder en bred blanding af statsobligationer og erhvervsobligationer med forskellig risikoprofil. Som navnet på fonden antyder, så skal obligationerne være bæredygtige for at komme med i fonden.

En stor andel af obligationerne er statsobligationer fra Eurolande, som af de fleste analysebureauer er vurderet til at have en høj ESG-rating (Environment, Social & Governance), det vil sige, at de ligger højt, når det kommer til miljøhensyn, socialt ansvar og selskabsledelse. Når det kommer til statsobligationer og Governance-delen, ser man på regeringsførelsen - den styring og de love, der er i et land.

”Stort set alle Eurolande har en høj ESG-rating, men hvis der mod forventning skulle forekomme internationale sanktioner eller overtrædelser af internationale konventioner i et Euroland, så udelukker vi landets statsobligationer,” siger Karsten Bierre, som er den ansvarlige porteføljemanager for Nordea Invest Bæredygtige Obligationer. 

Karsten Bierre

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Bæredygtige obligationer

Bæredygtige virksomhedsobligationer analyseres næsten som aktier

En anden del af porteføljen i Nordea Invest Bæredygtige Obligationer består af erhvervsobligationer i kategorien investment grade, som er den højeste kreditvurdering. Men fonden indeholder også virksomheder med en lavere kreditvurdering, som således har en lidt højere risikoprofil. Fælles for alle erhvervsobligationer er, at de bliver analyseret på næsten samme måde som aktier, når det kommer til bæredygtighed. Virksomhederne, som udsteder obligationer, bliver vurderet ud fra et bæredygtighedsperspektiv, som bliver foretaget i et samarbejde mellem Nordea Asset Managements teams for Ansvarlige Investeringer og af de ansvarlige porteføljemanagere. 

”Når vi vurderer erhvervsobligationer, så analyserer vi virksomhedernes forhold til miljø, socialt ansvar og selskabsledelse og får dermed mere information om, hvorvidt virksomhedens obligationer kan være en god investering eller ej. Ligesom for bæredygtige aktier benytter vi en kombination af kvantitativ og kvalitativ analyse,” forklarer Eric Pedersen, som er chef for Ansvarlige Investeringer i Nordea Asset Management.

Nordea Invest lægger stor vægt på aktivt ejerskab, som blandt andet er en af grundstenene i Stars-fondene. Når det kommer til erhvervsobligationer, så fungerer aktivt ejerskab helt som med aktier.

”Vi tager fat i virksomhederne, hvis vi ser et forbedringspotentiale eller hvis vi oplever mangler på ESG-området. Vi kan ikke stemme på den ordinære generalforsamling, hvis vi kun ejer obligationer i virksomheden, men ellers er det samme proces for aktivt ejerskab uanset om det er aktier eller obligationer, vi investerer i,” siger Eric Pedersen.

Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL

Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL investerer i andre Nordea-fonde, som investerer i bæredygtige obligationer. Det betyder, at fonden indirekte indeholder over 100 forskellige obligationer med en stor andel, cirka 30-40%, i europæiske statsobligationer (udstedt i Euro). Fonden kan også investere direkte i obligationer. 

Læs mere
 

Statsobligationer fra udviklingslande er svære at vurdere

Et sidste element i Nordea Invest Bæredygtige Obligationer er statsobligationer fra udviklingslande – de såkaldte emerging markets-lande, som omfatter blandt andet lande som Mexico og Sydafrika. En vurdering af disse obligationer er samtidig en vurdering af landenes økonomiske sundhedstilstand og deres mulighed for at tilbagebetale deres gæld. Og her er ESG-vurderingen ekstra vigtig.  

Særligt Governance-delen, det vil i dette tilfælde sige regeringsførelse, er vigtig. 

”God regeringsførelse er afgørende for at skabe et stabilt politisk og socialt miljø og opretholde økonomisk stabilitet. Regeringer med høje ESG-standarder vil ofte bekæmpe korruption, forbedre levestandarden, mindske fattigdom, og de er ofte bedre til at styre ressourcerne,” siger Ann Frank Andresen, som er chef for Research & ESG i Emerging Markets Debt teamet i Nordea Asset Management.

Analysen af emerging markets obligationer er meget kompleks, hvorfor Emerging Markets Debt teamet er det eneste investeringsteam i Nordea Asset Management, som har sit eget dedikerede ESG-team. 

Teamet analyserer landene på 19 udvalgte ESG-faktorer. Analysen er så anerkendt, at teamet i begyndelsen af 2020 vandt en international pris (FundForum Global ESG & Impact). Helt præcist vandt de prisen for at have en fond, som har de bedste chancer for et godt afkast, når man inddrager ESG i analysen. 

”Vores ESG-analyse er det, der adskiller os fra det gennemsnitlige Emerging Markets Debt team. Vi har integreret ESG dybt ind i alt, hvad vi gør, og vi har afsat betydelig tid og ressourcer til ESG,” afslutter Ann Frank Andresen. 

Sådan vil fordelingen af investeringerne i Nordea Invest Bæredygtige Obligationer typisk se ud, men fordelingen vil variere
Sådan vil fordelingen af investeringerne i Nordea Invest Bæredygtige Obligationer typisk se ud, men fordelingen vil variere

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.