Nordea Invest Bæredygtige aktier
Af
Camilla Jenkey

Nordea Invest Bæredygtige Aktier: "Et bæredygtigt alternativ til en indeksfond"

I foråret 2019 lancerede Nordea Invest en helt ny fond, Nordea Invest Bæredygtige Aktier. Fonden investerer i cirka 250 globale aktier, har en bæredygtig profil og et lavt CO2-aftryk.

Den helt korte elevatortale for Nordea Invest Bæredygtige Aktier er, at fonden investerer bredt i cirka 250 globale aktier og har et fokus på bæredygtighed blandt på grund af et lavere CO2-aftryk end lignende aktiefonde.

Fonden er aktivt forvaltet, men følger en indeksnær strategi. Det betyder, at den som udgangspunkt følger verdensindekset (MSCI AWCI), men at porteføljemanageren kan til- og fravælge virksomheder fra indekset. Fonden er således både bredere og mindre aktivt forvaltet end Stars-fondene, som indeholder omkring 50 særligt udvalgte aktier. Det betyder blandt andet, at omkostningerne i Nordea Invest Bæredygtige Aktier er forholdsvis lave.

- Vores mål er at tilbyde et fornuftigt (bæredygtigt) alternativ til en almindelig global indeksfond, hvor man investerer i en mere broget skare af virksomheder. Vi forsøger at forene kravene om bæredygtighed og lavt CO2-aftryk med en bred global eksponering og et godt afkast til investorerne, forklarer Ruben Knudsen, som er den ansvarlige porteføljemanager i Nordea Invest Bæredygtige Aktier.

Som investor skal man således acceptere, at fonden typisk vil følge markedet, men til gengæld får man en bred bæredygtig investering med lavere CO2-aftryk end det generelle globale aktiemarked.

- I øjeblikket ligger fonden bedre end den behøver i forhold til CO2-aftryk, da vi lige nu har kun cirka halvdelen af indeksets CO2-aftryk. Men reglerne i fonden er, at den samlede portefølje skal ligge mindst 25% under indeksets CO2-aftryk, fortæller Ruben Knudsen.

CO2-aftryk i Nordea Invests fonde

I 2017 underskrev Nordea FN-initiativet The Montreal Carbon Pledge, som forpligter til at måle og oplyse CO2-aftrykket i alle aktiefonde. 

Ruben Knudsen forklarer, at det 25% lavere CO2-aftryk kun er en af flere restriktioner, der er i fonden. Alle fonde er underlagt Nordea Invests generelle politik for ansvarlige investeringer, der blandt andet betyder, at porteføljemanagerne ikke må investere i kulminedrift og ulovlige våben – og de må ikke overskride FN’s principper for ansvarlige investeringer. Det betyder også, at der findes en eksklusionsliste af virksomheder, som de ikke må investere i. Derudover har Nordea Invest Bæredygtige Aktier nogle ekstra restriktioner, som foreskriver, at de ikke må investere i tobak, alkohol, porno, spil og lovlige våben.

MSCI AWCI

Nordea Invest Bæredygtige Aktier følger det meget brede verdensindeks MSCI AWCI. Forkortelsen står for Morgan Stanley Capital International All Country World Index, som både dækker udviklede markeder og emerging markets.

Læs mere om MSCI AWCI her.

I Ruben Knudsens tilfælde er der udover det lavere CO2-aftryk også restriktioner i forhold til at vælge de selskaber, som har den bedste ESG-rating. I de fleste tilfælde foretages ratingen af Nordea Asset Managements team for Ansvarlige Investeringer, men hvis Ruben Knudsen støder på en virksomhed, som teamet ikke har analyseret, så benytter han MSCIs analyser.

- Hvis en af mine virksomheder pludselig får en dårligere rating og dermed ikke opfylder kravene til bæredygtige virksomheder, så får jeg besked på at sælge virksomheden hurtigst muligt. Det betyder, at jeg skal i gang med at finde et eller flere nye selskaber, som kan give mig samme eksponering i fonden, siger Ruben Knudsen.

Som med alle aktier i fonden tager Ruben Knudsen der udgangspunkt i et ESG/CO2 screenet investeringsunivers, herefter vurderes selskaberne på parametre som kvalitet, værdiansættelse, vækst og seneste kursbevægelse. En ny akties vægt bliver bestemt efter en tur igennem deres risikooptimeringsmodel. Alt dette sker forholdsvis hurtigt, så Ruben Knudsen og hans team vil typisk i løbet af en dag have sendt en handelsordre afsted om salg af den nedgraderede aktie og køb af den eller de nye udvalgte aktier, så fonden fortsat ligger tæt op ad indekset.

Nordea Invest Bæredygtige aktier

På ét område adskiller Nordea Invest Bæredygtige Aktier sig dog meget fra indekset. Fonden er nemlig omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med disse og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul.

Du kan se nøgletal, afkast og læse mere om Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL her.