Gender Diversity Fund Hero
Af
Camilla Jenkey

Invester i virksomheder, som tager stilling til kønsdiversitet

Analyser viser, at ligestilling og diversitet ikke kun gavner virksomhedernes image – det afspejler sig også positivt på bundlinjen. Med en investering i Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund får du mulighed for at investere i selskaber, der gør en aktiv forskel for kønsdiversitet.

Som investor har du mulighed for at investere i en fond som Nordea 1 – Global Gender Diversity Fund, som både får din opsparing til at vokse og som samtidig påvirker samfundet positivt.

”Vi udvælger selskaber, som selv gør noget aktivt for kønsdiversitet og søger således at påvirke selskaber til at investere i diversitet – fordi det er godt for selskabet og for bundlinjen, men også fordi det er godt for samfundet, forklarer Julie Bech, der er porteføljemanager i Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund.

Hun forventer, at selskaberne i porteføljen kan konkurrere til fulde med andre i deres respektive brancher.

- Målet er, at du som investor får samme markedsafkast som ellers, men ved at investere i selskaber, som påvirker ligestilling positivt. Virksomheden skal naturligvis kvalificere sig på finansielle parametre også, da vi er interesserede i diversificerede såvel som generelt finansielt attraktive selskaber, der genererer værdi for investorerne, forklarer Julie Bech.

Julie Bech

Porteføljemanager, Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Flere talenter at vælge imellem

Flere analyser viser, at selskaber med diversitet og fokus på ligestilling oplever mindre volatilitet. Blandt andet har McKinsey fulgt udviklingen og konkluderede i 2019, at forbindelsen mellem virksomheders diversitet og økonomiske præstationer er stærk og fortsat voksende. Ifølge rapporterne er der flere gode grunde til at satse på ligestilling. Blandt andet vil virksomhederne med en mere lige fordeling af mænd og kvinder udvide den såkaldte talent pool. Dermed øger de chancen markant for at finde de bedste talenter.

- Noget af det, en virksomhed kan profitere på i dag, er medarbejderne - ‘human capital’ - og det er også noget af det, der er sværest for konkurrenten at kopiere. Der er stor rift om de bedste talenter, så hvis man kan udvide den masse, man rekrutterer fra, er man godt stillet, forklarer Julie Bech.

Der findes ikke nogen enkel opskrift på, hvordan man sikrer en varieret kønsfordeling. Derfor er virksomhederne i Nordea 1 - Global Gender Diversitys investeringsunivers screenet over flere omgange for blandt andet at se, hvordan fordelingen er mellem mænd og kvinder, og om virksomhederne eksempelvis har principper for ligeløn.

"Nogle ting kan afhjælpes af regering og samfund, men der er også meget, man kan gøre som virksomhed, og det er sådan noget, vi kigger på"
Julie Bech, porteføljemanager i Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

Ifølge Julie Bech viser research på området, at mindretallet bør udgøre 20-30 procent, før diversitet har en effekt, men at marginale ændringer i diversiteten herefter tilfører virksomheden værdi. Tommelfingerreglen i Global Gender Diversity fonden er derfor også, at der skal være minimum 30 procent kvinder i et af i de øvre ledelseslag.

- Det gælder selvfølgelig også for mænd, hvis de udgør mindretallet. For diversitet gælder begge veje. Vi vil gerne have virksomheder, der har en god kønsfordeling i flere ledelseslag, så det ikke bliver en kvote for kvinder i bestyrelsen, der afgør det. Kønsfordelingen skal gennemsyre selskabet, så det ikke bliver et spørgsmål om mænd eller kvinder, men om en organisatorisk indstilling i virksomheden til at ville diversiteten, forklarer Julie Bech.

Audhild Asheim Aabø

Porteføljemanager, Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund

L’Oreal viser vejen i Latinamerika

En af de virksomheder, Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund har i porteføljen, er L’Oreal. De seneste 10 år er andelen af kvinder steget betydeligt i kosmetikvirksomheden – både i bestyrelsen, i ledelsen og i arbejdsstyrken. Et af de tiltag, L’Oreal har gennemført, er at forlænge barslen ud over den lovpligtige orlov for deres ansatte i latinamerikanske lande. For i lande eller industrier, hvor der ikke er jobsikkerhed, kan det være enormt svært for kvinder at komme tilbage fra barsel.

- Det er en måde at hjælpe kvinderne på. Nogle ting kan afhjælpes af regering og samfund, men der er også meget, man kan gøre som virksomhed, og det er sådan noget, vi kigger på. Det er ikke mit indtryk, at man noget sted bevidst forsøger at udelukke kvinder. Det er snarere et spørgsmål om, hvorvidt man er i stand til at facilitere, at kvinder søger til branchen og får mulighed for at nå til tops, siger Julie Bech.

Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund har knap 100 virksomheder i porteføljen. Investeringerne er på verdensplan og rummer også emerging markets.

Om ligestilling i virksomheder

  • Et studie fra Case Western Reserve University (Ohio, USA) peger på, at en ledelses vilje til at rekruttere kvinder afspejler kønssammensætningen i resten af virksomheden.
  • En undersøgelse fra konsulentfirmaet McKinsey peger på, at kvinders tilstedeværelse i virksomheders ledelsesorganer har positiv effekt på kommunikation og idéudvikling.
  • Flere undersøgelser peger på, at virksomheder med kvinder i ledelsen outperformer deres direkte konkurrenter i henhold til ROA og ROE.
  • Flere undersøgelser peger på, at der er en sammenhæng mellem bundlinje, og hvor gode virksomheder er til at rekruttere kvinder.

Kilder: JSTORMcKinsey og ADB

- Vi vil gerne have en portefølje af selskaber, der i forhold til det brede marked er forholdsvist regions- og sektorneutralt, da værdien i kønsdiversitet kommer bedst til udtryk i aktieudvælgelsesprocessen. Det gør det selvfølgelig svært for os, fordi der er nogle brancher og regioner, hvor kun ganske få kvalificerer sig, når vi screener for kønsdiversitet, siger Julie Bech.

Eksempelvis er der ikke mange japanske selskaber, der når gennem nåleøjet, fordi det i Japan ikke er kutyme for kvinder at arbejde, når de har fået børn. Det er ifølge Julie Bech et godt eksempel på, hvor erhvervslivet kan udvide sin ’talentpool’, hvis kvinderne bliver integreret på arbejdsmarkedet. Og samme tendens afspejler sig i energisektoren, hvor meget få kvinder på verdensplan er beskæftiget.

- Vi forventer, at diversitet er en faktor, som virker i mange år, fordi potentialet er så stort. Globalt set er kvinder stadig stærkt underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og i de øvre ledelseslag, og selv om der er fokus på det, bliver det ikke løst inden for fem år. Der er et meget stort potentiale i det, siger hun. 

 

Omtale af selskaber og fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

sdg

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Investerer du i Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund er du inddirekte med til at fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder og muligheder for lederskab.

sdg