Bæredygtige investeringer
Af
Nordea Bank

In­ve­ste­rin­ger i bæ­re­dyg­tig­hed eks­plo­de­rer, og ten­den­sen fort­sæt­ter

Strømmen af penge på vej ind i ansvarlige investeringer er vokset massivt. Og det ser ud til at fortsætte, siger Nordea Asset Managements chef for ansvarlige investeringer, der peger på EU-lovgivning og corona som medvirkende faktorer.

Aktier
Bæredygtighed
Europa

Der strømmer flere og flere midler ind i ansvarlige investeringer, også kaldet ESG (Environmental, Social og Governance, red.). Tal fra analysehuset Morningstar viser, at tilstrømningen til ESG-investeringer alene i Europa næsten fordobledes til 233 mia. euro fra 2019 til 2020. Ifølge Chef for Ansvarlige Investeringer, Eric Pedersen, er der de sidste 18 måneder næsten sket en ”eksponentiel vækst” i tilstrømningen af midler ind i ESG-investeringspuljer. I fjerde kvartal af 2020 fandt 70 pct. af samtlige investerede midler i Nordea vej til fonde med ESG-klistermærke på.

Med knap 3400 mia. kr. under administration for kunder i hele verden får det Eric Pedersen til at se tendensen som en strømpil for en fortsat stigning i tilvæksten.

- Hvis 2020 var det år, ansvarlige investeringer brød igennem, bliver 2021 året, hvor det eksploderer, siger han.

EU-regulering fremmer ESG-investeringer

Årsagerne mener Eric Pedersen blandt andet skal findes i EU-regulering på området, der stiller krav om mere ensartet deklarering af ESG-investeringsprodukter allerede fra 10. marts i år. Derudover kræves det, at forvaltere og banker senest i 2023 skal spørge kunder med investeringsønsker, hvordan de forholder sig til bæredygtighed.

Stillet direkte over for spørgsmålet, om man ønsker at bidrage til ESG-mål som grøn omstilling og FN’s verdensmål, bliver det svært at takke nej. For at møde den øgede efterspørgsel har forvaltere og banker lavet et væld af ESG-investeringsprodukter, der samtidig sætter dem i stand til at leve op til reguleringen.

Ifølge Nordeas egne opgørelser ender over halvdelen af de adspurgte investorer med at takke ja til ESG-eksponering, når der bliver spurgt direkte ind til det. Flere steder bliver ansvarlige investeringer da også udråbt til at være et must-have i porteføljen.

- Tilvækst i ESG-midler kommer, og vi tror den bliver stærkere, efterhånden som flere mennesker bliver forholdt spørgsmålet, siger Eric.

Især fordi ESG-investeringer de seneste ti år har givet mindst det samme afkast, som traditionelle investeringer, mens de måske ovenikøbet har været bedre i krisetider.

- Når vi spørger, hvordan kunder har det med ESG-eksponering på en investering, er det få, der takker nej, siger han.

Eric Pedersen
Eric Pedersen er chef for en enhed i Nordea, som blandt andet efterser virksomhedernes planer for at forbedre ansvarligheden. Foto: Jacob Nielsen

Verdens skrøbelighed er tæt på

En bred vifte af EU-lovgivning er dog ikke den eneste årsag, og Eric Pedersen vurderer, at Corona har åbnet folks øjne for de kriser, der sker verden over.

- Man kan ikke tænde for TV’et uden at se skovbrande, oversvømmelser m.v. Så det med at klimaet er på dagsordenen, det er blevet meget svært at gemme sig for. Under corona-pandemien er folk blevet mere opmærksomme på, hvor skrøbelig vores verden og vores samfund er, siger han.

Det har skærpet opmærksomheden på at sætte penge bag de gode tanker, som er en del af ESG. De modstår nemlig krisen bedre som investering, men bidrager også i højere grad end traditionelle investeringer til en bedre omverden.

Aktiv forvaltning og ESG

Eric Pedersen er til daglig chef for en enhed, der gennem aktivt ejerskab kulegraver virksomheders regnskaber og deres planer for en mere ansvarlig udvikling. Her fortæller han om forskellen på aktivt forvaltede og indeksbaserede ESG-investeringer.

- Fordi mængden og kvaliteten af korrekte og troværdige data omkring bæredygtighed er meget svingende, så er vores Stars-fonde helt klart de mest arbejdskraftintensive, aktivt forvaltede produkter, vi har. Der kræves mennesker af kød og blod til at analysere i bund, tale med virksomhederne, sparke til dækkene, give dem gode råd og stille krav mv.

- Der findes også ESG-indeksfonde, men det er i sagens natur en grov screening de laver, baseret på meget forskellige data, der er tvunget ned i et givet format, og med en nødvendigvis stor anvendelse af estimater, sektorgennemsnit mv. En indeksfond vil jo per definition ikke bruge ressourcer til at kontakte hver virksomhed, hvor data giver anledning til at undersøge virksomheden nærmer.

Ingen boble undervejs

Hvad betyder det så for den private investor, at der er så mange penge på vej ind i ansvarlige investeringer?

- Hvis man er den investor, der er først til at købe sig ind i mere bæredygtig udvikling, kan man forvente, at andre vågner op, og at flere penge kommer den vej, hvilket kan få kurserne til at stige, siger han.

I en tid med svingende aktiekurser og boligpriser, der stadig stiger under corona-krisen, skal man dog ikke frygte bobletendenser.

- Det er helt tydeligt, at kapitalen vil søge hen mod virksomheder, som har en ansvarlig profil. Men det går ikke af mode, og lovgivningen, som understøtter det, forsvinder heller ikke. Skal man sige noget, kan noget af luften måske langsomt gå af ballonen i takt med, at flere virksomheder opfylder kravene til ansvarlighed og kommer til, siger han.

Eric Pedersen
Der er løbet meget vand i åen, siden bæredygtige investeringer var for de meget idealistiske investorer. I dag investerer folk over en bred kam, fortæller Eric Pedersen. Foto: Jacob Nielsen

- Det svarer vel cirka til, at vi når et punkt, hvor det ansvarlige er blevet normalen. Vi tror på, at virksomheder, der har styr på ansvarligheden, typisk også har styr på resten af deres forretning – så det er bare sunde virksomheder og dermed gode investeringer på sigt, siger han.

- Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er enkeltvirksomheder og projekter, hvor vurderingen bare er for høj til at give mening. F.eks. er der aktieanalytikere, der peger på, at kursen på eksempelvis Tesla ikke giver mening ud fra en fundamental analyse. Der skal man have en forvalter med disciplin i sin forvaltning og sin risikostyring til at sortere det fra, før det bliver et problem.

Se de forskellige ESG-investeringsuniverser, som Nordea tilbyder

De 3 muligheder for ESG-investering

Enkelte fonde: Investeringsforeningen Nordea Invest tilbyder et udvalg af bæredygtige og ansvarlige fonde til dem, som investerer på eget initiativ, og som gerne bruger tid på det. Se dem her: Stars – en familie med bæredygtigt fokus | Nordea Invest

Model portefølje, kan sammensættes ud fra forventninger til afkast, risiko og ønske til bæredygtighed. Den kræver af dig, at du bl. a. skal vælge fonde til og fra. Kontakt din rådgiver for mer information.

Bæredygtig portefølje, kræver mindst tid af dig. Det er en investeringsløsning, hvor du overlader ansvaret for investeringen til Nordea ud fra dine forventninger til afkast og risiko. Nordea giver dig herefter løbende opfølgninger. Læs mere her: Porteføljepleje hos Nordea Bank | Nordea Invest

Kun ESG i fremtiden

Vi skal ikke lang tid tilbage, før ansvarlige investeringer var forbeholdt dem med fodformede sko. Den øgede tilstrømning er en kærkommen udvikling, bemærker Eric Pedersen.

- Vi har arbejdet med bæredygtighed lige siden FN underskrev principperne for ansvarlige investeringer i 2007. Nordea startede den første klimavenlige fond for snart 13 år siden. I alle de år, er der et vist segment, der har syntes, det var interessant. Men for mange eksisterede det slet ikke. Det har ændret sig fuldstændigt de sidste 18 måneder, siger han og fortsætter.

- Lovgivningen gør det klart, at de som ikke tager ESG-faktorer med, bliver nødt til at melde det ud offentligt. Så bliver investeringskunder opmærksomme på, at de forvaltere ikke har taget ESG med i ligningen, siger han.

En del af de kunder vil formentlig flytte pengene over i noget, der også favner ESG. Spørgsmålet er så, hvor længe man som virksomhed kan tiltrække kapital uden at bekymre sig om ESG.

- Personligt tror jeg, at når vi to-tre år frem, bliver det svært at sælge noget, der ikke er ESG.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt