Rainy day
Af
Nordea Invest

Investering i klima og miljø: Her er udsigterne for 2020

Henning Padberg og Thomas Sørensen forvalter Nordeas Global Climate & Environment Strategy, som er investeringsprocessen bag Nordea Invest Klima & Miljø. I denne artikel fortæller de om at investere i fremtiden.

Bæredygtige fonde
Global

Investering i klima og miljø er blevet mere og mere populært i de senere år, og investorerne er blevet mere opmærksomme på de mange faktorer, der understøtter denne langsigtede megatrend. Nogle investorer mener dog stadig, at klima- og miljøvenlige løsninger i bund og grund kun handler om vedvarende energikilder. Men denne snævre fortolkning undervurderer i høj grad, hvor mange muligheder der er.

Selvom risiciene i forhold til klima og miljø har været kendt i 10-20 år, er problemerne nu meget bredere anerkendt, og der er voksende enighed om, at man som samfund må gøre noget. Før finanskrisen var tiltag på klima- og miljøområdet primært politisk drevet, fx via tilskud og regulering. I dag handler det hele om økonomi. Investering i klimaløsninger er en rationel beslutning for forbrugere og virksomheder.

Henning Padberg
Henning Padberg
Porteføljeforvalter, Nordea Invest Klima & Miljø

Vi lancerede Nordeas Global Climate and Environment Strategy i 2008. Den fokuserer på selskaber, hvis produkter og serviceydelser ses som et attraktivt værditilbud ud fra miljøhensyn og afkastpotentiale.

Det primære formål med strategien er at generere et attraktivt risikojusteret afkast på længere sigt. Men vi bestræber os også på at bidrage til en positiv udvikling i verden ved at investere i selskaber, der imødekommer den nye megatrend inden for klima og miljø. Vi er overbevist om, at selskaber, der leverer løsninger inden for vedvarende energi, effektiv ressourceudnyttelse og miljøbeskyttelse, bidrager reelt til en grønnere og mere bæredygtig planet. Endelig ønsker vi at være en ansvarlig investor, som via dialog og aktivt ejerskab søger at forbedre virksomhedernes adfærd og dermed styrke deres håndtering af ESG-risici. ESG-forhold er fuldt integreret i vores strategi, som bl.a. er baseret på analyser fra Nordeas eget team for ansvarlige investeringer.

Thomas Sørensen
Thomas Sørensen
Porteføljeforvalter, Nordea Invest Klima & Miljø

Vi mener ikke, at markedet i tilstrækkelig grad tager højde for risici og muligheder på klima- og miljøområdet som en faktor, der får betydning for selskabernes fremtidige cash flows. Det åbner mulighed for, at vi kan finde selskaber med et attraktivt værditilbud baseret på klimaløsninger, som markedet endnu ikke har fået øje på. Baseret på vores ”bottom-up”-investeringsproces har vi sammensat en koncentreret portefølje på 40-60 mellemstore og store selskaber globalt. Det er selskaber, som leverer klimaløsninger, og som er lavt prisfastsat i markedet.

I det seneste årti er der sket et markant skift, hvor klima, miljø og bæredygtighed i langt højere grad er blevet væsentlige elementer i selskabernes forretningsstrategier og produktudvikling. Så det globale investeringsunivers ændrer sig hele tiden. Nye selskaber kommer til via børsintroduktioner og fusioner og opkøb, mens eksisterende selskaber flytter fokus over på mere bæredygtige løsninger inden for deres område. Vores investeringsunivers er vokset støt og omfatter nu mere end 1.250 selskaber med en samlet markedsværdi på over 6 billioner euro (fra ca. 500 selskaber med en markedsværdi på under 3 billioner euro i 2009). 

Investment classes

Mange markedsdeltagere undervurderer betydningen af klima- og miljøvenlige løsninger for problemerne i den virkelige verden. Det efterlader et forventningstomrum i markedet, hvor vi kan finde områder med et attraktivt vækstpotentiale. Her er tre eksempler på områder og selskaber, der tegner lovende i 2020:

1) Smart farming er vejen frem

Hvis vi ønsker at sikre, at vores planets ressourcer ikke udtømmes, men også er der for fremtidige generationer, skal der ske en optimering i den stærkt ressourceforbrugende landbrugssektor. Mens teknologisk innovation og disruption har resulteret i store fremskridt indenfor næsten alle industrier globalt, er landbruget fortsat den sektor, hvor digitaliseringen halter længst efter. Vi tror dog, at det større fokus på smart farming-løsninger markerer et vendepunkt i sektoren.

Produktivitetsforbedrende landbrugsløsninger giver en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og reducerer det miljømæssige fodaftryk, samtidig med at de øger landmændenes konkurrenceevne. Landbrugets fokus på smart farming er steget kraftigt i de senere år, i takt med at den nye teknologi er blevet billigere. Derfor er man begyndt at tage forskellige applikationer i brug.

Et eksempel er de nye innovative løsninger indenfor præcisions- og automatiseringsudstyr, hvor brug af robotter og sensorer kan sikre mere effektiv ressourceudnyttelse fx i forbindelse med gødning og vanding. Der findes også såkaldt ”Connected Farm”-software, som forbedrer brugen af et landbrugs aktiver og reducerer ineffektivitet. Hertil kommer, at innovative teknologier som fx big data, kunstig intelligens og droner driver den næste fase af den igangværende grønne revolution i landbruget.

Størstedelen af de fremskridt, vi ser nu, er drevet af virksomhederne, da mange førende globale landbrugskoncerner allerede leverer værditilførende løsninger på den virkelige verdens problemer. Selvom smart farming måske indtil videre kun er et lille investeringsområde, ser vi stort potentiale i selskaber som AGCO og Trimble.

Bæredygtigt landbrug
En bæredygtig optimering af landbruget er nødvendig, hvis vi ønsker at sikre, at vores planets ressourcer ikke udtømmes, men også er der for fremtidige generationer.

2) Intelligent byggeri i fremdrift

Bygninger tegner sig for en væsentlig del af de globale menneskeskabte CO2-udledninger. Problemet med disse udledninger ventes kun at stige, i takt med at indbyggertallet i byerne stiger især i vækstlandene. Derfor er der stort fokus på at sikre, at de bygninger, vi bor og arbejder i hver dag, er mere bæredygtige og mindre skadelige for vores planet. Det skaber mange muligheder for selskaber, der arbejder med intelligent byggeri.

De nye løsninger strækker sig lige fra optimering af tegne- og byggeprocessen til energieffektive isoleringsmaterialer, varmegenvindingsanlæg, automatisering af belysning og software til smart styring af energiforbrug. Alle disse løsninger bidrager positivt til samfundet ved at reducere driftsomkostningerne og bygningernes miljømæssige fodaftryk.

Vi har identificeret flere attraktive investeringsmuligheder, der i øjeblikket undervurderes i markedet. Autodesk er et af de selskaber, der står godt rustet til at få gavn af efterspørgslen efter miljørigtigt byggeri. Selskabet leverer BIM-software (software til modellering af byggeinformation), som bidrager til at øge effektiviteten på tværs af hele værdikæden i et byggeprojekt.

3) Det grønne forbrug vokser

Overgangen fra olie-/syntetiske produkter til naturlige/biobaserede produkter er godt i gang i kraft af en stigende miljøbevidsthed blandt forbrugerne og et ønske om aktivt at bidrage til at skåne miljøet. Efterspørgslen efter miljøvenlige produkter stiger kraftigt, og naturlige og økologiske produkter vinder markedsandele i mange lande over hele verden.

For at udnytte den stigende trend med grønt forbrug har vi investeret i en række selskaber, der producerer naturlige ingredienser og bæredygtig emballage.  Disse selskaber yder et væsentligt bidrag til denne trend, og vi tror, at de vil kunne levere stærk vækst. Irske Kerry Group har specialiseret sig i produktion af naturlige ingredienser som erstatning for kunstige tilsætningsstoffer. De store fødevareselskaber ønsker at imødekomme forbrugernes ønske om miljøvenlige og sunde fødevarer, der er nemme at tilberede. Det betyder, at de er nødt til at levere ”renere” varer, da forbrugerne ønsker at vide, hvad de spiser.  Innovationen på området ventes at stige, men der er stadig kun få producenter, der kan levere naturlige ingredienser, som ikke ændrer smagen eller konsistensen af et produkt. Kerrys store knowhow gør det muligt for selskabet at levere de ønskede løsninger til kunderne.

Nordeas investment case: Kerry Group

Kerry er en førende leverandør af naturlige og økologiske ingredienser og smagsstoffer til føde- og drikkevareindustrien globalt. I de senere år er forbrugerne begyndt at være mere opmærksomme på næringsstofferne i deres føde- og drikkevarer på grund af et større fokus på sundhed og miljø. Det har skabt en stigende efterspørgsel efter naturlige ingredienser som erstatning for kunstige. Med naturlige ingredienser bliver det miljømæssige fodaftryk langt mere bæredygtigt. Udbredelsen af disse produkter er stadig meget lav. Fx tegner økologiske produkter sig for mindre end 2% af det globale forbrug af føde- og drikkevarer. Kerry har været en af de første til at gå ind på dette marked og har nu en førende position. Dette sammenholdt med store investeringer i innovation gør, at selskabet er et af de bedst positionerede til at nyde godt af den stigende efterspørgsel efter mere naturlige ingredienser.

 

Asset classes

Hvad sker på klima- og miljøområdet i 2020?

I dag er der en langt større klima- og miljøbevidsthed, som understøtter trenden på området. Udover politikere og protestgrupper er forbrugerne og virksomhederne i vores øjne også vigtige drivkræfter i udviklingen.  Med deres krav, forventninger og købsbeslutninger er de i høj grad med til at drive udviklingen hen mod mere bæredygtige og mindre miljøskadelige løsninger.

Vi venter, at efterspørgslen efter løsninger, der bidrager til en mere effektiv og bæredygtig verden, vil fortsætte med at stige næste år. Da vores investeringsstrategi er baseret på økonomi og rationelle beslutningsprocesser, er strategiens evne til at generere afkast knyttet til selskabsspecifikke løsninger, der er økonomisk rentable. Vi vurderer selskaberne ud fra deres afkast/risikoprofil og forlader os derfor ikke kun på dem, der er afhængige af statstilskud i form af det offentliges investeringer i bæredygtighed.  Når det er sagt, fastholder vi et stærkt fokus på selskaber, der skaber en positiv miljøpåvirkning. Som fundamentale investorer søger vi at have tætte relationer med de selskaber, vi investerer i. Vi holder møder med ledelsen, stemmer på generalforsamlinger og går i dialog med selskaber i porteføljen for at holde øje med, at de overholder ESG-standarderne, og for at påvirke dem til at blive bedre virksomhedsborgere.

For ti år siden blev vores Global Climate and Environment Strategy anset for at være en nichestrategi, men i dag ser vi stærk interesse for den blandt store institutionelle investorer verden over. Strategiens kapital under forvaltning steg til over 1 mia. euro tidligere på året, og vi er godt på vej til snart at nå endnu en milepæl med 2 mia. euro under forvaltning.  Vi oplever en støt tilgang fra investorer, der ønsker at investere i en mere bæredygtig fremtid og samtidig opnå et attraktivt afkast på længere sigt. 

Vi er overbevist om, at investering i et bedre klima og miljø ikke bare er en kortvarig trend. Efterhånden som behovet bliver mere og mere presserende, vil flere og flere selskaber fokusere på at finde løsninger på problemerne. Det er mange år siden, Nordea begyndte sit arbejde med ansvarlige investeringer. Vi har et unikt, veletableret produkt, som har vist sit værd, når det gælder om at adressere de ESG-udfordringer, samfundet står over for i dag.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt