Graph
Af
Camilla Jenkey

Hvorfor falder kurserne på realkredit- obligationer?

De sidste par uger har vi set, at sikre danske realkreditobligationer har oplevet kursfald på trods af en lav risikoappetit blandt investorerne og et øget salg af aktier. Historisk har det ellers været typisk, at investorerne søger mod sikker havn, når der er turbulens på de finansielle markeder. Chefstrateg Andreas Østerheden forklarer hvorfor vi oplever kursfald.

Aktier
Global

Danske realkreditobligationer har en meget høj kreditvurdering, hvilket gør, at de hører til blandt nogle af de sikreste obligationer i verden.

- Vi er i en situation, hvor nogle investorer er tvunget til at sælge ud af deres investeringer, og det rammer mange aktivklasser, herunder også danske realkreditobligationer. De stigende realkreditspænd er et udtryk for den lave likviditet, der er i markedet i øjeblikket, forklarer chefstrateg Andreas Østerheden.

Det er ikke første gang, vi oplever denne situation. Det samme skete, da panikken bredte sig efter investeringsbanken Lehman krakkede i oktober 2008. Under finanskrisen kørte spændene dog relativt hurtigt ind igen og Andreas Østerheden forventer også, at det samme vil ske i den nuværende situation, når der falder mere ro på markederne.

- I modsætning til under finanskrisen, så har vi ikke den samme underliggende usikkerhed i boligmarkedet, som vi havde dengang. De seneste bevægelser har også været relativt små, så vi forventer, at vi hurtigt vil se et ryk den anden vej, siger han.

Hvad er kreditspænd?

Kreditspænd er forskellen i den rente du får ved investering i to forskellige obligationer med forskellig kreditvurdering, ofte en statsobligation (højeste kreditvurdering) og en virksomhedsobligation. Når man taler om, at spændene udvides, så er forskellen i renten mellem de to obligationer højere end normalt.

Bedre end virksomhedsobligationer

Danske realkreditobligationer klarer sig bedre end fx europæiske virksomhedsobligationer, som har en lavere kreditvurdering og derfor har Andreas Østerheden og hans team overvægtet danske realkreditobligationer på bekostning af europæiske virksomhedsobligationer. De europæiske virksomheders solvens er mere udsat over for en økonomisk nedgang end de danske 

- Vi får en lille merrente på danske realkreditobligationer og det er bl.a. en kompensation for perioder som nu, hvor likviditeten i statsobligationer er bedre end i realkreditobligationer. Dernæst er det danske realkreditmarked en kompleks størrelse bl.a. pga. konverteringsmulighederne, der giver obligationerne en yderligere risikopræmie og hvad man kan kalde kompleksitetsrisiko, som man i gode tider har gavn af relativt til statsobligationer, siger Andreas Østerheden.

Andreas Østerheden
Andreas Østerheden
Chefstrateg i Nordea

Det danske realkreditmarked er helt unikt

Når man som investor går ud og handler realkreditobligationer, er det vigtigt at vide, hvilken risiko man løber, og hvorfor det danske realkreditmarked er specielt. En af de ting, som gør realkreditobligationer til noget særligt, er konverteringselementet, der betyder, at man som låntager kan betale sit lån tilbage før tid. Det betyder derimod som investor, at man kan risikere, at obligationen bliver tilbagekøbt, samt at renterisikoen derfor ikke er lineær, hvorfor man også for realkreditobligationer taler om konveksitet.

Konveksitet betyder, at der ikke er en lineær sammenhæng mellem rente og pris, som der ellers er nogenlunde på statsobligationer. Det kan ses, når renten falder, så øges risikoen for, at lånene bag obligationen bliver konverteret. Således skal man som realkreditinvestor være opmærksom på, at ens følsomhed overfor renteændringer ikke kun afhænger af udsvingene i renten, men også af niveauet. Sammenlignes der fx med en statsobligation som lineær.

Det mere komplekse realkreditmarked er også en af grundene til, at det kan give mening at have aktiv forvaltning gennem fx en investeringsfond. Forvalterne i investeringsfondene har nemlig bedre mulighed for at holde øje med mulighederne i markedet, konverteringsrisiko, specielle obligationer (fx med kursloft) og ny-udstedelser. Vi anbefaler, at man holder fast i danske realkreditobligationer i sin portefølje på trods af de seneste udsving, velvidende at det kan fortsætte en tid endnu.

Er man utryg ved situationen, kan man omlægge til kortere obligationer (mod et forventet lavere afkast), men vi anbefaler altid, at du taler med din rådgiver herom.

200 år med danske realkreditobligationer

Danske realkredit opstod efter Københavns brand i 1795, hvor en fjerdedel af København brændte. Efter branden opstod der et stort behov for et organiseret kreditmarked, fordi der over en kort periode skulle opføres et stort antal bygninger. En række velstående personer tog derfor initiativ til at oprette det første realkreditinstitut i 1797, Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn. Den ydede lån med udgangspunkt i udstedelse af obligationer.

Kilde: Den Danske Realkreditmodel, FinansDanmark.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt