Wall Street bull
Af
Camilla Jenkey

Hvordan håndterer vores porteføljemanagere turbulensen på markedet?

Coronaudbruddet skaber stor bekymring i hele verden. På de globale finansielle markeder oplever vi nogle af de værste dage i mange år. Det er stadig uklart, hvor stor skade virussen vil medføre, og den usikkerhed ses tydeligt i markederne. Nordea Invest Magasinet har talt med nogle af porteføljemanagerne for at høre, hvordan de håndterer den nuværende situation. Fælles for dem er, at de forsøger at holde hovedet koldt og holde sig til deres strategi.

Aktier
Global
Claus Carøe, porteføljemanager i Multi Assets, som forvalter balancerede fonde i Nordea Invest

Hvordan håndterer du den nuværende situation på de finansielle markeder?

- Når det kommer til vores investeringer, så holder vi os til investeringsstrategien. Det har udviklingen på markederne ikke ændret på. Vores investeringsmodeller, der styrer, hvordan vi handler i porteføljerne, bliver løbende tilpasset markedsudviklingen og vi forsøger at udnytte de muligheder, der opstår. Men vi gør intet ekstraordinært. Indtil videre, er vi ikke gået ud over vores sædvanlige investeringsstrategi med stram risikostyring i fokus. Vores strategi bør også fungere i den nuværende situation.

Claus Carøe
Claus Carøe
Porteføljemanager i Multi Assets

Hvordan har du været positioneret i løbet af de seneste turbulente dage?

- Vi har haft en svag undervægt af aktier i februar og vi opkøbte flere aktier under den første nedgang på aktiemarkederne. Undervægten i aktier kom fondene til gode i slutningen af februar. Vi har også haft investeringer i lange statsobligationer fra USA og Tyskland, hvilket også kom fondene til gode. Siden da har vi fortsat været aktive og udnyttet mulighederne i markedet, så vi har ved flere lejligheder købt op i aktier ovenpå kursfald. Men uroen på markederne er langt fra forbi, og vi forventer fortsat store udsving på de finansielle markeder i den kommende tid.

Hvordan ser du situationen lige nu?

- Usikkerheden er meget stor omkring den globale spredning af covid-19. Dermed er de negative konsekvenser for den globale økonomi meget vanskelige at vurdere – både i omfang og tid. Det er dog klart, at frygten for en langvarig effekt med markant lavere aktivitet blandt producenter og forbrugere er stor. Centralbankerne er begyndt at reagere og regeringer verden over har iværksat hjælpepakker. Bekymringerne blandt verdens investorer har hidtil fyldt mest, da de frygter, at hjælpepakkerne ikke vil være tilstrækkelige. Vi er derfor opmærksomme på, at de store udsving udløser endnu mere frygt og dermed mindre appetit på risiko. Vores erfaring siger dog, at i stedet for at lade os styre af følelser som frygt og håb, skal vi holde os til vores gennemprøvede, systematiske og risikobalancerede investeringsstrategi.

Carsten Leth, porteføljemanager på danske aktier

Hvordan håndterer du den nuværende situation på aktiemarkederne?

- Vi har løbende flyttet eksponering fra større cykliske aktier med god likviditet som DSV og Maersk til større defensive aktier som Chr. Hansen og Lundbeck, som vi antager, bliver ramt mindst af følgevirkninger af virussen. Det er meget svært, da det danske aktiemarked i øjeblikket reagerer meget voldsomt på alle corona-nyheder. Novo, som er en af de bedste at være investeret i, har vi løbende været tvunget til at reducere i pga. spredningsreglerne for investeringsforeninger.

Carsten Leth
Carsten Leth
Porteføljemanager, Nordea Invest Danske Aktier Fokus

Hvordan har du været positioneret i løbet af de seneste turbulente dage?

- I den sidste del af 2019 og i starten af 2020 var vi overvejende positioneret i billige value-aktier, som også har en tendens til at være cykliske. Det har gjort, at vi performede rigtig godt i sidste del af 2019 og den første del af i år, men det har ramt os i den sidste del af faldet på aktiemarkedet. Men det er svært at positionere sig, når markedet panikker, som det gør lige nu.

Hvordan ser du situationen lige nu?

- Efter at markedet er faldet så meget, er der mange ting, der taler i forskellige retninger. Det mest sandsynlige er, at der er opstået solide købsmuligheder. Omvendt er vi nervøse for, at vi ikke har set de værste nyheder endnu og ingen ved, hvor længe den ekstraordinære situation varer og dermed, hvor dybe sår økonomierne får. På kort sigt skal man være forsigtig. Er man langsigtet investor, som vi er, bør der være gode muligheder i markedet nu.

Jan Sørensen, porteføljemanager i Europæiske Virksomhedsobligationer

Hvordan ser du situationen lige nu?

- Det er en helt speciel situation. Jeg tror ikke, at der var nogen, der forventede, at konsekvenserne af Corona ville ramme Europa så hurtigt og så voldsomt – hverken sundhedsmæssigt eller økonomisk. I sidste uge så vi de første tegn på, at det ville ramme hårdt økonomisk. I første runde ramte det de oplagte virksomheder, flyselskaber og hoteller etc, men nu forventer vi, at det kommer til at ramme mere bredt og at Corona generelt får nogle afledte økonomiske effekter, som kommer til at ramme alle virksomheder i større eller mindre omfang. Vi forventer, at dette vil ramme virksomhedernes omsætning og indtjening hårdt på kort sigt. Spørgsmålet er, hvor lang tid det kommer til at vare. Men vi forventer en stigning i antallet af konkurser. Når det er sagt, så har vi også længe haft et kunstigt lavt antal af konkurser.

Jan Sørensen
Jan Sørensen
Porteføljemanager i Nordea Invest Europæiske Virksomhedsobligationer

Hvad gør du lige nu for at tilpasse porteføljerne til den aktuelle situation?

Vi har faktisk ikke ændret meget i vores portefølje, men har holdt fast i vores investeringsstrategi. Vi investerer i sunde europæiske selskaber, som har den højeste kreditvurdering (investment grade). Vi vurderer altid pris i forhold til kvalitet inden vi investerer og vi ser altid på selskabets sundhed. Den makroøkonomiske situation indarbejdes i vores ”sundhedscheck” på virksomhedsniveau. Ud fra den strategi, så har vi i øjeblikket meget få investeringer i nogle af de hårdest ramte sektorer. 

Hvorfor udvides spændene og hvad indebærer det?

Spændene udvides på grund af den øgede risiko, altså den øgede risiko for konkurser, men også på grund af en øget usikkerhed, hvor det er svært at vurdere, hvornår situationen normaliseres. På kort sigt og på mellemlangt sigt ser det ikke godt ud, men tingene normaliseres på et eller andet tidspunkt. Hvis man har is i maven og investerer langsigtet, så er der formentlig gode købsmuligheder i markedet lige nu.

Det kan du som investor gøre

Undgå at sælge på et ugunstigt tidspunkt. Det er helt forståeligt, hvis du i disse tider får lyst til at sælge alt i dit depot. Det er dog særdeles svært at time markedet, og historisk set kommer de største opture på aktiemarkederne, umiddelbart ovenpå perioder med kraftige fald. Som udgangspunkt anbefaler vi derfor, at man holder fast i sin langsigtede investeringsstrategi.

Følg med i, om din portefølje holder sin inden for den aftalte strategi. Oven på en periode med kraftige kursfald, kan det være, du har behov for at re-balancere porteføljen, så fordelingen mellem aktier og obligationer, kommer tilbage til det aftale niveau.    

Er du stadig i tvivl, om du har valgt den rigtige strategi for dine investeringer, anbefaler vi, at du søger rådgivning.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt