valueaktier
Af
Jens Møller Madsen

Hvad er valueaktier?

Der er i den seneste tid blevet talt og skrevet meget om det, der i børsverdenen kaldes valueaktier. Valueaktier er kort fortalt aktier, der ikke afspejler deres fulde økonomiske værdi. Eller sagt populært: aktier, der kan købes til mindre, end de er værd.

Første gang begrebet valueaktier dukkede op, var i 1934, hvor de to amerikanske økonomer, Benjamin Graham og David Dodd, udgav den klassiske bog Security Analysis. Den mest berømte valueinvestor i dag er uden tvivl amerikanske Warren Buffett, som er blevet en af verdens rigeste mænd ved at have koncentreret sine investeringer i valueaktier. Han har været i stand til gennem omhyggelig og grundig research at finde de aktier, der er prissat for lavt i forhold til markedet.

I dag er der mange forskellige måder at udvælge og definere valueaktier på. Traditionelt kan det siges, at valueaktier er store, veletablerede selskaber med en stabil indtjening og omsætning i forhold til det øvrige aktiemarked. Et typisk eksempel er Coca-Cola. Valueselskaberne findes inden for alle sektorer og kan både være små og store selskaber. IT-selskabet IBM er et kendt valueselskab. Nokia er gået fra at være et vækstselskab i dets storhedstid ved årtusindeskiftet til i dag at være betegnet som et valueselskab.

Historisk set har investering i valueaktier givet fine afkast. Men i coronakrisen har valueaktierne givet et langt lavere afkast end deres modpart, vækstaktierne – som det fremgår af figuren herunder.

Graf DKK

Den korte forklaring på forskellen i afkastet er, at det er meget få aktier, som har trukket markedet for vækstaktier op siden marts. De såkaldte FANGAM-aktier, som består af Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet (Google), Apple og Microsoft, er steget meget kraftigt de seneste år godt hjulpet af covid-19 pandemien. Siden november 2020 er der kommet en øget fokus på valueaktierne blandt andet med baggrund i coved-19 pandemien forventes at komme under kontrol og den globale økonomiske vækst bliver mere normal igen. En stigende rente er samtidig med til at sænke forventningerne til en række vækstselskaber.

Nordea Invest udbyder ingen afdelinger, der kun fokuserer på valueinvestering, men flere af vores fonde har valueinvestering som en del af strategien, blandt andet Nordea Invest Stabile Aktier, Nordea Invest Aktier og Nordea Invest Globale Udbytteaktier.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt