Sasja Beslik in dialogue with NGO representative Samir Lemes in front of a heavily polluting steel factory in Bosnia and Hercegovina.
Af
Nina Azoulay

Har gjort verden til et bedre sted på 10 år

I dag bliver alle virksomheder målt og vejet på klimahensyn og socialt ansvar, når Nordea beslutter, om de er værd at investere i. Men bæredygtighed er ikke kun god opførsel – det er en forretning, og en god en af slagsen. Vi ser tilbage på 10 år med bæredygtige investeringer – og snuser til næste bæredygtige skridt.

ESG
Klima og Miljø

Kulkraft og CO2-udledning eller genanvendelse og vedvarende energi? Det er nogle af de parametre, alle virksomheder i dag bliver målt på, når Nordea beslutter, om man skal investere i dem. Sådan har det været i 10 år nu.

Da Nordea i 2007 som den første store nordiske bank i 2007 tilsluttede sig FN’s principper for ansvarlige investeringer – de såkaldte Principles for Responsible Investments (PRI) – var det begyndelsen på en rejse, der langtfra har nået sin ende, men som grundlæggende har ændret den måde, Nordea udvælger sine investeringer.

- Det vigtigste er, at vi har ændret den måde vi opfatter en investering på. I dag er miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål nøglefaktorer, når en porteføljemanager skal vælge en aktie – og det var det ikke tidligere. Og det er ikke kun, fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det er en del af risikovurderingen og gør vores forretning bedre, siger Sasja Beslik, der chef for Nordeas Sustainable Finance eller sagt på dansk: Han står i spidsen for Nordeas afdeling for bæredygtige investeringer, og kom til Nordea i 2009, hvor han fik til opgave at gøre PRI til en del af kapitalforvaltningen.

 

 Hetal Damani, Co-head Responsible Investments, Nordea
Hetal Damani, Co-head Responsible Investments, Nordea

Den store udfordring

PRI er en række målsætninger om bæredygtighed og handler om at skabe et finansielt system, der tager ansvarlig stilling til spørgsmål om blandt andet klimaforandringer, vedvarende energi og børnearbejde.

Det udfordrende var for Sasja Beslik ikke at få kriterierne ind i porteføljeforvalternes overvejelser omkring en aktie, men at gøre dem til en del af selve beslutningsprocessen.

- Det var et stort skridt at tage, understreger han.

Noget af det første han tog fat på, var derfor at udvikle et værktøj til at vurdere virksomhederne og deres potentiale ud fra. Og det sker med udgangspunkt i de såkaldte ESG-kriterier  – Environmental Social Governance – hvor man ser på, om en virksomhed eksempelvis påvirker klimaet med C02-udledning, eller om den har en plan for at øge brugen af vedvarende energi.

- Den viden, vi får herigennem, giver os en bedre forståelse af de virksomheder, vi investerer i, så vi får en bedre investeringsposition og et bedre udbytte. Så jeg tror på, at vi gør verden til et bedre sted, selv om det er en indirekte effekt af værdiskabelse og gode afkast, siger Sasja Beslik.

 

Sasja Beslik tager en vandprøve fra en brønd i Hyderabad, India.
Sasja Beslik tager en vandprøve fra en brønd i Hyderabad, India.

Store milepæle

I 2010 begynder Nordeas team for bæredygtige investeringer at tage på besøg på virksomheder rundt om i verden. Og det har en særlig effekt, mener Sasja Beslik.

- De giver os værdifuld information og viser vores kunder, hvad vi gør, og hvordan vi arbejder. Det vil vi blive ved med, fortæller han.

I de følgende år oprettes Nordea Star Funds, hvor der investeres i virksomheder med en høj ESG-kvalitet, og Nordea begynder at ekskludere virksomheder, der eksempelvis er involveret i klyngevåben. Nordea tilslutter sig også initiativer, der kæmper for mindre forbrug af vand og kul.

- For mig er de store milepæle ikke enkelte handlinger som at ekskludere virksomheder, der gør store forretninger i kulindustrien, men mere at vi skubber virksomheder i den rigtige retning og hjælper dem med at forstå, at det kan betale sig at tage miljømæssigt og socialt ansvar, siger han.

 

Hetal Damani besøger en kobbermine i Chile
Hetal Damani besøger en kobbermine i Chile

En revolution af bæredygtighed

Nordea er ikke den eneste, der tror på, at ESG og hensynet til mennesker og miljø både viser ansvarlighed og er en god forretning. Det blev tydeligt på den første Nordic Sustainable Finance Conference, som Nordea afholdt i september i år.

- Det er interessant at betragte den evolution – eller måske ligefrem revolution – der er sket de seneste fem år. For at sige det ligeud, så er bæredygtighed blevet en forretning, lød det fra Jan Erik Saugestad, direktør i den norske finanskoncern Storebrand Asset Management.

Sasja Beslik havde ingen idé om, hvordan rejsen ville udforme sig, da han begyndte i Nordea.

- For 10 år siden anede jeg ikke, hvor udfordrende det ville være at få folk til at forstå noget, som var så åbenlyst for mig. Vi må flytte os fra kortsigtede og ikke-bæredygtige investeringer til langsigtede og bæredygtige investeringer, fordi det giver god mening finansielt, for samfundet og for miljøet. I dag kan jeg se, at vi har taget vigtige skridt de seneste 10 år, men der er lang vej endnu, siger han og løfter sløret for næste store skridt på bæredygtighedens vej.

- Det næste vigtige skridt for Nordea er, at vi vil udvikle samme tilgang til udlån, og det begynder vi på i januar. Så kan vi adressere spørgsmålet om miljømæssig, social og ledelsesmæssig ansvarlighed over for både de virksomheder, vi investerer i, og de virksomheder, vi låner penge til.

 

Læs mere om PRI’s seks principper for bæredygtighed

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt