Air pollution
Af
Outi Rönnqvist

Interview: Feltbesøg giver større indsigt

Porteføljeforvalterne i alle Nordeas fonde gør, hvad de kan for at få størst mulig indsigt i de fundamentale økonomiske forhold samt udfordringerne og mulighederne i de sektorer og selskaber, vi investerer i.

Aktivt ejerskab
Global

I Nordeas Stars-fonde arbejder porteføljeforvalterne tæt sammen med et særligt ESG-analyseteam, som vurderer selskaberne ud fra et miljø-, samfunds- og ledelsesmæssigt perspektiv. Sammen forsøger de at finde de mest attraktive og bæredygtige investeringer på længere sigt. Nogle gange kræver det, at de søger yderligere information uden for kontoret.

Det kræver omhyggelig analyse af et selskabs fundamentale forhold for at kunne vurdere det. Information om de enkelte selskaber er tilgængelig i regnskaber og sektoranalyser samt selskabets egne løbende opdateringer. Herudover leverer flere analysehuse uafhængige analyser og sammenligninger, som kan give værdifuld information om markederne, aktivklasser og selskaberne. Da integration af bæredygtighed er blevet det nye normale også indenfor investering, er udbuddet af data til at vurdere selskaberne og deres aktiviteter ud fra deres samfundsansvar steget markant.

filippa-gerstadt
Filippa Gerstädt
Porteføljeforvalter, Swedish Equities i Nordea Asset Management

Selvom regnskaber og sammenligninger er rigtig gode kilder i den indledende fase af selskabsanalysen, har alle professionelle investorer adgang til dem, og de er derfor sjældent porteføljeforvalterens eneste værktøj, når der skal træffes investeringsbeslutninger.

- Det er rigtig godt, at vi kan købe analysemateriale og strukturerede data fra forskellige leverandører. Men de kan sjældent stå alene. Det er nødvendigt at foretage en dybdegående analyse for at forstå de vigtigste budskaber i disse analyser og data og kunne bruge dem til at nå frem til konklusioner – og det kræver både tid og ekspertise, siger Filippa Gerstädt, som er porteføljeforvalter i det nordiske, finske og svenske aktieteam.

- Vi stoler mest på vores egne værktøjer og analyser, som kombinerer offentligt tilgængelige data og indikatorer med information, vi selv over en årrække har indsamlet fx fra vores dialog med selskaberne. Og da der er en stor mængde data derude, er en af vores vigtigste opgaver at sammenstille disse data og på det grundlag afgøre, hvad der fremover vil påvirke prisfastsættelsen af en aktie mest, fortsætter hun.

Olena Velychko
Olena Velychko
ESG-analytiker i Nordea Asset Management

Det samme gælder for så vidt angår analysemateriale og data om selskabernes forretningsløsninger og adfærd set i et miljø-, samfunds- og ledelsesmæssigt perspektiv.

- Rapporter og data fra forskellige leverandører om selskabernes performance i forhold til bæredygtighed kan danne et godt grundlag for vores egne analyser, siger Olena Velychko, der som ESG-analytiker arbejder tæt sammen med de svenske og nordiske fonde. Hun fortsætter:

- Men ganske ofte er fx sektorsammenligninger alt for generelle. De indeholder ikke den information, der er afgørende for virkelig at forstå, hvilke faktorer indenfor bæredygtighed der er de vigtigste i forhold til et selskabs muligheder og risici. Vi mener, at det er meget vigtigt en gang imellem at mødes med selskabernes ledelse og bæredygtighedseksperter, så vi kan stille kritiske spørgsmål direkte til dem. Hvis et selskab har aktiviteter globalt, foretrækker vi også at tale med lokale interessenter og selv se, hvordan produktionen foregår i praksis, og hvordan selskabets aktiviteter er integreret i lokalsamfundet.

Feltbesøg i Kina gav større forståelse

Sidst i oktober 2019 tog Filippa og Olena på feltbesøg i Kina. Her besøgte de svenske selskaber og mødtes med mange forskellige lokale interessenter for at høre deres mening om det kinesiske marked, handelskrigen og den politiske situation i Kina. Henrika Vikman, administrerede direktør i Nordea Funds Ltd., deltog også i feltbesøget som repræsentant for de nordiske investorer i Nordeas fonde.

Henrika, hvorfor tog du med Filippa og Olena på feltbesøg i Kina?

- Jeg ville gerne selv se og høre og forstå, hvordan vores porteføljeforvaltere vurderer selskaberne og behandler forskellige forhold, når de investerer penge på vegne af Nordeas fonde. Som leder af det nordiske fondsselskab mener jeg, at det er vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de penge, som vores investorer har betroet os, forvaltes professionelt og ansvarligt. Mit mål var især at lære og at få en større forståelse af processen i et økonomisk perspektiv og i forhold til integrationen af bæredygtighed.

Henrika Vikman
Henrika Vikman
Administrerede direktør, Nordea Funds

Hvordan vil du beskrive møderne med de svenske selskaber i Kina?

- De møder, vi havde, var meget omfattende og intensive. Jeg er glad for, at vi kunne mødes med repræsentanter for både topledelsen og de forskellige forretningsenheder. Mange nordiske selskaber har i dag aktiviteter i udlandet, og for os er det vigtigt, at vores kunders penge investeres i økonomisk sunde selskaber, der tager deres samfundsansvar alvorligt. Vi havde mange interessante samtaler om markedet og konkurrencesituationen både i Kina og globalt. Vi fik også en statusrapport og et indblik i forventningerne til de sektorer, som selskaberne er en del af. Jeg var også glad for at få mulighed for at besøge udviklingscentre og produktionsfaciliteter samt at tale med ansatte.

Hvad er et feltbesøg (Field trip)?

Vi tager på feltbesøg, så vi kan forstå de risici og muligheder, der ligger i de globale udfordringer, og for at følge med i udviklingen i brancher, sektorer eller et specifikt selskab, vi investerer i. Det gør vi for at kunne skabe reelle forandringer. For os er det ikke nok at sidde bag skrivebordet og læse rapporter eller andet offentligt tilgængeligt materiale. Vi rejser verden rundt og besøger de sektorer, vi investerer i. På den måde kan vi identificere og vurdere de risici og muligheder, som de globale udfordringer skaber.

Hvad tager du især med dig hjem fra turen?

- Vigtigst af alt var det mit indtryk, at selv de mere kritiske spørgsmål, som både Filippa og Olena stillede, blev godt modtaget af selskaberne og diskuteret med stor åbenhed. Jeg er nu blevet endnu mere sikker på, at vores dygtige eksperter tager sig ekstremt godt af kundernes investeringer i Nordeas fonde.

Kina er et interessant marked på mange måder. På den ene side er landet stadig en socialistisk stat, og på den anden side sker der en rivende teknologisk udvikling, som de vestlige lande kun kan drømme om. Som følge af strukturelle ændringer har den kinesiske middelklasses købekraft været støt stigende, og det skaber interessante muligheder for fx nordiske selskaber. Jeg synes, at det er fantastisk, at vi via vores fonde kan tilbyde vores kunder også at få gavn af de muligheder.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt