Harvest
Af
Camilla Jenkey (Opdateret af Catrine Mark)

ESG i Nordea Invests fonde: Sådan holder vi øje med vores investeringer

Aktivt ejerskab: Som langsigtet investor er det vigtigt at sikre en langsigtet ESG-profil. Så selvom den indledende økonomiske og ESG-analyse er første og det mest afgørende skridt, så er det mindst lige så væsentligt med en overvågningsstrategi, som kan sikre, at de mange selskaber, der investeres i, opretholder den stærke ESG-profil.

Aktivt ejerskab

I Fundamental Equities i Nordea Asset Management fylder den indledende ESG-analyse meget i investeringsprocessen. ESG står for Environment (miljøhensyn), Social (sociale forhold) og Governance (selskabsledelse). Men den fylder også efter investeringen er foretaget, og et selskab er kommet igennem nåleøjet og indgår i en af teamets porteføljer. Hilde Jenssen og hendes team foretager løbende tjek af alle selskaber for at sikre, at de overholder, hvad de lover.

- Vi har jævnligt telefonmøder med ledelserne i vores selskaber for at sikre, at de overholder de ESG-faktorer, der er blevet aftalt, fortæller Hilde Jenssen, Head of Fundamental Equities.

Hilde Jenssen
Hilde Jenssen
Head of Fundamental Equities i Nordea

Det kan være ESG-mål som at reducere energiforbrug, øge andelen af energi fra vedvarende kilder eller det kan være øget genanvendelse af materialer.

I nogle enkelte tilfælde opstår der udfordringer, som ikke kan klares med telefonmøder, men hvor det kræver, at man mødes med ledelsen og får forklaret dem, hvor vigtigt det er at overholde ESG-kriterierne. Så trækker Hilde Jenssen og hendes kolleger på den del af Responsible Investments-teamet, som står for aktivt ejerskab (Engagement-teamet).

Fundamental Equities i Nordea

Hilde Jenssens Fundamental Equities-team består af 25 porteføljemanagere og analytikere med 11 forskellige nationaliteter, som sidder i enten Stockholm eller i København. Teamet har opdelt deres fonde i Stars-fonde (Nordea Invest Global Stars og Nordea Invest Emerging Stars), temafonde (Nordea Invest Klima og Miljø) og det, vi kalder komplementærfonde: fonde, som er gode at komplementere med i sin portefølje. I Nordea Invest-regi er det Nordea Invest Europa Small Cap.

 

Indisk selskab med ESG-risiko

For et stykke tid siden blev Hilde Jenssen og hendes team interesserede i et indisk selskab, Varun Beverages, som er eksklusive distributører af PepsiCos produkter i Indien. Fra et finansielt perspektiv så selskabet interessant ud, men deres ESG-analyse identificerede selskabets vandforbrug som en ESG-risiko.

Hilde Jenssen fortæller, at områder af Indien de sidste mange år har været regelmæssigt ramt af tørke. Med verdens klimaforandringer forventer Responsible Investments-teamet, at Indien i stigende grad vil opleve klimaudfordringer, som kan tage form af oversvømmelser og/eller tørke.

- Varun Beverages anvender grundvand fra deres produktionsfaciliteters lokalområde, hvilket fra et ESG-perspektiv stiller store krav til deres vandstyring og forbrug. For at få en bedre forståelse af virksomhedens ageren, rejste en af vores porteføljemanagere til Indien sammen med en ESG-analytiker fra vores Active Ownership team. De mødtes med repræsentanter fra bestyrelsen, ledelsen og besøgte et af produktionsfaciliteterne, siger Hilde Jenssen.

Selvom Varun havde implementeret flere tiltag for at adressere deres vandforbrug, fik de anbefalinger til yderlige forbedringer.

- Virksomheden har i dag et positivt vandregnskab i forhold til, hvor meget grundvand de anvender og hvor meget regnvand de opsamler og returnerer til grundvandet. Herudover, bliver vandforbruget i alle deres produktionsfaciliteter i dag revideret af en uvildig tredjepart. Vi fortsætter vores engagement med selskabet, som er blevet mere lydhøre overfor vores ESG-anbefalinger, siger Hilde Jenssen.

(Læs mere om denne case her).

Nordeas RI-team og ESG-analyse

Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer er opdelt i fire underteams med hver sit ansvarsområde: Products & Research, som primært beskæftiger sig med analyse af selskaber; Active Ownership, som tager sig af aktivt ejerskab og stemmeafgivning ved generalforsamlinger; ESG Private Equity, som er specialiseret i selskaber, som ikke er børsnoterede og ESG Quant team, som er ansvarlig for at udarbejde matematiske modeller for ESG. Eric Pedersen, som tidligere var chef for Nordea Invest, er chef for teamet.

Aktivt ejerskab

Et andet element af at være ansvarlig investor er aktivt ejerskab, som længe har været en vigtig faktor for Nordea Asset Management, da det er her investorerne kan skubbe selskaberne i den rigtige retning.

- Det er vigtigt, at vi som investorer bruger vores formelle rettigheder som aktionærer til at påvirke selskaberne til at forbedre håndteringen af miljø- og samfundsmæssige risici, forretningsetiske forhold eller lignende, siger Hilde Jenssen.

Men det kan være svært at deltage i alle generalforsamlinger, når man investerer i rigtig mange selskaber i hele verden. Her kommer Responsible Investments teamet på banen med proxy voting. Proxy voting er et system, der gør det muligt at stemme elektronisk på generalforsamlinger uden selv at være til stede.

- Corporate Governance-teamet styrer vores stemmeafgivning ved generalforsamlinger. Det betyder, at hvis vi eksempelvis stemmer imod et forslag, så skal vi argumentere for det, og det sørger de for, i samarbejde med vores porteføljemanagere, forklarer Hilde Jenssen.

Alle stemmeafgivelser bliver offentliggjort i Nordeas proxy voting-database, som er tilgængelig for alle.

Men der er endnu et kriterie i investeringsprocessen, som Hilde Jenssen og hendes team skal være opmærksomme på – både før og efter investeringen i et selskab.

”Vi har jævnligt telefonmøder med ledelserne i vores selskaber for at sikre, at de overholder de ESG-faktorer, der er blevet aftalt"
Hilde Jenssen, Head of Fundamental Equities i Nordea

Tilbage i 2017 underskrev Nordea FN-initiativet The Montreal Carbon Pledge, som forpligter dem til at måle og oplyse CO2-aftrykket i aktiefondene. I 2019 forpligtede Nordea sig til Paris-aftalen med et mål om at have et lavt CO2-aftryk i alle aktiefonde. Det er derfor endnu et kriterie, som Hilde Jenssen og hendes team skal holde øje med i deres selskaber.

- Responsible Investments-teamet har hjulpet os med at udvikle et værktøj til måling af CO2-aftryk i alle vores investeringsfonde. De har lavet et stort stykke arbejde for at måle de risikofaktorer, som er knyttet til selskaberne i vores fonde, så vi minimerer CO2-aftryk mest muligt ved vores investeringer, siger Hilde Jenssen.

Værktøjet som Hilde Jenssen omtaler, er en matematisk model, som er blevet en naturlig del af deres analyseværktøj. Et værktøj, som konstant udvikles og opdateres.

- Der findes et specialiseret team i Responsible Investments, ESG Quant, som udelukkende tager sig af at udarbejde og kode matematiske ESG-moduler, som kan indgå i vores daglige investeringsmodeller, siger Hilde Jenssen og afslutter:

- Det er utroligt vigtigt, at vi hele tiden sikrer, at vores ESG-analyse er kvantificerbar. ESG-analyse skal både indeholde kvalitative og kvantitative vurderinger og beslutningsprocessen skal kunne kopieres i alle vores fonde. Det er den eneste måde, vi kan oparbejde et bibliotek af viden og forståelse af, hvordan ESG påvirker vores afkast.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt