Geninvestering kartoffel
Af
Catrine Mark

Derfor skal du geninvestere dit udbytte

Det er udbyttetid og i de kommende uger strømmer tusindvis af investorer ind på nordeainvest.dk for at tjekke årets udbytter. Udbytterne udbetales 7. februar 2019. Der er dog god grund til huske på, at udbytter ikke bare er en gratis gevinst, lyder det fra Nordea Invests direktør, Eric Pedersen. 

Investorskole
Opsparing
Udbytte
Eric Petersen
Direktør, Nordea Invest

Udbytter kan være et belejligt økonomisk tilskud i den daglige økonomi. Men hvis man ikke skal bruge pengene her og nu, kan der ofte være god grund til at sende dem tilbage i arbejde – eksempelvis ved at geninvestere udbyttet. 

Det skyldes blandt andet, at udbytter udhuler investeringen. Forstået på den måde, at gevinsten trækkes direkte ud af investeringen, som dermed bliver tilsvarende mindre værd. 

- Når du modtager udbytte, falder kursen med det beløb, der udbetales. Man kan sige, at det er dine egne penge fratrukket skat, du får udbetalt. Det er også derfor, man typisk skal skynde sig at få geninvesteret udbyttet, siger Eric Pedersen og uddyber, hvorfor geninvestering kan være fordelagtigt for investorerne. 

- Man skal geninvestere for at sikre, at man stadig har det samme beløb – minus udbytteskat – investeret før som efter udbetaling af udbytte. Altså med mindre man vil tage pengene ud til forbrug eller investere dem i noget andet. Bare at lade udbyttet stå kontant, giver sjældent mening på langt sigt. 

Afkastet er vigtigere end udbyttet

I disse udbyttetider møder vi ofte investorer, som stiller spørgsmål til årets udbytte. Og ét spørgsmål går typisk igen: ”Er et lille – eller slet intet – udbytte ensbetydende med, at det har været et dårligt investeringsår?”

Det er dog ikke tilfældet, understreger Eric Pedersen.

- Udbyttet er en lovbestemt udbetaling, som afhænger af, hvilke værdipapirer, der er solgt fra den pågældende fond – og om der har været fortjeneste på lige nøjagtig det papir. I år hvor afkastet er negativt, kan man derfor også få udbetalt udbytte, ligesom man kan opleve et lille eller intet udbytte i et rigtig godt afkastår. 
 

Udbyttet i et givent år er altså en delmængde af hele afkastet. Hvorimod afkastet er summen af alle de udbytter, man har fået, og det overskud man får, den dag man sælger sine andele i investeringsfonden
Eric Pedersen

Netop derfor skal man som investor kigge på afkastet, hvis man vil have en retvisende idé om, hvor godt ens investeringer har klaret sig. 

- Afkastet er det vigtige, når du skal se på, om din investering har været en god forretning eller ej. Udbyttet er nemlig kun den del af afkastet, der er realiseret – enten fordi en investeringsfond har solgt værdipapirer med fortjeneste eller fordi den har modtaget renter eller udbytter. Det er den del, som skattereglerne siger, at fonden skal udbetale som udbytte hvert år. 

- Udbyttet i et givent år er altså en delmængde af hele afkastet. Hvorimod afkastet er summen af alle de udbytter, man har fået, og det overskud man får, den dag man sælger sine andele i investeringsfonden, siger Eric Pedersen.

 

Pas på risikoprofilen

En helt anden faktor der spiller ind, når man modtager udbytter, er påvirkningen af ens risikoprofil. Afhængigt af hvilken type aktiver, der udbetaler mest i udbytte, kan risikoprofilen nemlig hurtigt forskyde sig. Det skyldes ifølge Eric Pedersen, at en portefølje typisk består af forskellige aktiver med forskellig risiko.

kartofelskilt

- Hvis man ikke geninvesterer og bare lader udbyttet stå kontant, så får man en lavere risiko – og dermed et lavere forventet fremtidigt afkast – på ens samlede portefølje. Tager man derimod kontanterne ud, kan man komme til at ligge med højere eller lavere risiko, alt efter om det er aktie- eller obligationsfondene i porteføljen, der har betalt mest udbytte.

- Pludselig kan man så ligge skævt i forhold til, hvad man oprindeligt aftalte med sin rådgiver. Og det kan på den lange bane betyde, at man enten ikke får muligheden for det afkast, man oprindeligt var stillet i udsigt. Eller at man til tider ser større kurssvingninger, end man var parat til, slutter Eric Pedersen. 

 

Læs mere om afkast, udbytte og geninvestering her

Se udbytterne her

Hvornår udbetaler en fond udbytte?

Hvis en underliggende virksomhed eller obligationsudsteder i en fond har udbetalt udbytte eller renter til sine investorer – eller hvis fonden har fået en kursgevinst ved at sælge et af de underliggende papirer – så skal fonden betale udbytte. Hvis ikke – eller hvis der er underskud fra tidligere år, der kan fremføres – så behøver fonden ikke udbetale udbytte. Lovgivningen sætter dermed rammerne for, hvornår og hvor meget en fond skal udbetale i udbytte.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt