Geninvestering kartoffel
Af
Linda Chappell

Derfor skal du geninvestere dit udbytte

Det er udbyttetid og i de kommende uger strømmer tusindvis af investorer ind på nordeainvest.dk for at tjekke årets udbytter. Der er dog god grund til at huske på, at udbytter ikke bare er en gratis gevinst, men på sigt kan risikere at udhule din samlede investering.

Opsparing

Udbytter kan være et belejligt økonomisk tilskud i den daglige økonomi. Men hvis man ikke skal bruge pengene her og nu, kan der være god grund til at sende dem tilbage i arbejde ved at geninvestere.

Når du modtager udbytte, falder kursen på din investeringsfond med det beløb, der udbetales. Det er så at sige dine egne penge, fratrukket udbytteskat, du får udbetalt. Ved at geninvestere, kan du sikre, at du stadig har det samme beløb investeret (minus udbytteskat), som før udbetaling af udbytte.

Afkastet er vigtigere end udbyttet

I disse udbyttetider møder vi ofte investorer, som stiller spørgsmål til årets udbytte. Og ét spørgsmål går typisk igen: ”Er et lille – eller slet intet – udbytte ensbetydende med, at det har været et dårligt investeringsår?”

Udbyttet er en lovbestemt udbetaling, som afhænger af, hvilke værdipapirer, der er solgt fra den pågældende fond – og om der har været fortjeneste på lige nøjagtig det papir. I de år hvor afkastet er negativt, kan man derfor også få udbetalt udbytte, ligesom man kan opleve et lille eller intet udbytte i et rigtig godt afkastår. 

Netop derfor skal man som investor kigge på afkastet, hvis man vil have en retvisende idé om, hvor godt ens investeringer har klaret sig. Udbyttet er nemlig kun den del af afkastet, der er realiseret – enten fordi en investeringsfond har solgt værdipapirer med fortjeneste eller fordi den har modtaget renter eller udbytter. Det er den del, som skattereglerne siger, at fonden skal udbetale som udbytte hvert år. 

Udbyttet fra en fond er en delmængde af det samlede afkast. Hvorimod afkastet er summen af udbyttet og kursændringen på fonden.

Pas på risikoprofilen

Afhængigt af hvilken type aktiver, der udbetaler mest i udbytte, kan risikoprofilen nemlig hurtigt forskyde sig i din portefølje. Det skyldes, at en portefølje typisk består af forskellige aktiver med forskellig risiko. Fordelingen af aktier og obligationer kan komme til at ligge skævt i forhold til, hvad man oprindeligt aftalte med sin rådgiver. Og det kan på den lange bane betyde, at man enten ikke får muligheden for det afkast, man oprindeligt var stillet i udsigt. Eller at man til tider ser større kurssvingninger, end man var parat til.

Hvornår udbetaler en fond udbytte?

Hvis en underliggende virksomhed eller obligationsudsteder i en fond har udbetalt udbytte eller renter til sine investorer – eller hvis fonden har fået en kursgevinst ved at sælge et af de underliggende papirer – så skal fonden betale udbytte. Hvis ikke – eller hvis der er underskud fra tidligere år, der kan fremføres – så behøver fonden ikke udbetale udbytte. Lovgivningen sætter dermed rammerne for, hvornår og hvor meget en fond skal udbetale i udbytte.

De endelige udbytter for 2019 for Nordea Invest fonde offentliggøres den 3. februar 2020 og udbetales den 6. februar 2020. Indtil da kan du se de forventede udbytter her: nordeainvest.dk/udbytte

Tilmeld dig automatisk geninvestering

Automatisk geninvestering er en nem og billig vej til geninvestering af dit udbytte fra en Nordea Invest fond. 

Du har mulighed for at lave en aftale med Nordea, der indebærer, at du automatisk får geninvesteret udbyttet fra de investeringsforeninger, som du investerer i - og som tilbyder automatisk geninvestering. Aftalen kaldes "Aftale om udbyttebeviser".

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt