Denmark
Af
Nordea Invest

Danskere savner viden om ansvarlige investeringer

En nordisk undersøgelse viser, at vi danskere ligger i front, når det gælder miljøbevidsthed i hjemmet. Til gengæld mangler vi viden om ansvarlige investeringer, og færre end hver 10. har investeret ansvarligt.

Bæredygtig opsparing
ESG
Klima og Miljø
Ylva Hannestad
Ylva Hannestad
Senior Advisor i Nordea Sustainable Finance.

Er det benzin- eller dieselbiler, der udleder flest klimaskadelige partikler? Ligger ansvaret for at beskytte miljøet hovedsageligt hos politikerne, forbrugere eller virksomheder? Slukker du lyset, når du forlader et rum? Med undersøgelsen ”Nordic Study on Responsibility & Responsible Investments” tager Nordea Invest temperaturen på ansvarligheden i forhold til klima, etik og investeringer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I hvert land har flere end 1000 respondenter deltaget, og det giver et samlet billede af hvilken viden, holdninger og adfærd befolkningerne i de nordiske lande har til klimabevidsthed og ansvarlighed.

Økonomi vægter højt

På nogle punkter er der stor lighed imellem de fire lande. Eksempelvis er der bred enighed om, at de tre vigtigste drivkræfter i forhold til en klimabevidst livsstil er, at det skal være nemt og ikke tidskrævende, at det skal give en økonomisk besparelse og at flertallet må handle klimabevidst, hvis det skal have effekt.

- Derudover lægger jeg særligt mærke til den store procentdel, der svarer, at virksomhedernes ansvar over for miljøet er større end deres ansvar for at skabe kortsigtet profit, siger Ylva Hannestad, Senior Advisor i Nordea Sustainable Finance.

I Danmark svarer 61 procent af de adspurgte, at virksomhederne må leve op til deres ansvar i forhold til miljø, klima, etik og menneskerettigheder, også selvom det skulle betyde lavere overskud. Mens 17 procent mener, at virksomhedernes ansvar for at bevare arbejdspladser og skabe profit vægter højere end miljø og etik.

Gode til at spare på vandet

Når det gælder miljøbevidsthed i hjemmet, skiller danskerne sig positivt ud. 68 procent af danskerne i undersøgelsen svarer, at de har mindst én vandsparende installation, mens hver femte dansker sparer på vandet på både vandhane, wc og bruser. I bunden ligger Finland, hvor 44 procent svarer, at de ingen vandsparende installationer har.

Danskerne er også bedst til at slukke lyset efter sig, når de forlader et rum. Det gør 69 procent, mens næsten halvdelen af svenskerne lader lyset brænde, selvom de ikke er i rummet.

Til gengæld er svenskernes miljølovgivniing og affaldssortering overlegen, og det betyder, at de vinder, hvis man kigger på befolkningernes allround-miljøvenlighed. 48 procent af svenskerne har en klimavenlig adfærd, mens det kun gælder 33 procent af finnerne, 28 procent af danskerne og 26 procent af nordmændene.
 

Behov for mere viden

Det ser heller ikke helt lyst ud for danskernes viden om ansvarlig investering. 81 procent af de adspurgte danskere ved ikke, hvad begrebet ”ansvarlige investeringer” dækker over, og færre end hver 10. har foretaget ansvarlige investeringer. Også der bliver vi overhalet af Sverige, hvor 17 procent har investeret ansvarligt.

Måske hænger danskernes tilbageholdenhed sammen med, at kun tre ud af 10 danskere tror, at ansvarlige investeringer vil give en økonomisk fordel over tid, og at kun fire ud af 10 danskere mener, det er muligt at få et højt afkast ved ansvarlig investering.

- Der er helt sikkert behov for at udbrede kendskabet både til generel privatøkonomi og helt specifikt, hvordan folks opsparing kan påvirke miljømæssige og sociale aspekter. Det gælder ikke mindst blandt private investorer, mener Ylva Hannestad, som lægger en del af ansvaret på den finansielle sektor.

- Finansbranchen har et ansvar for at øge befolkningens viden om ansvarlige investeringer. Nordea har en klar målsætning om at skabe gennemsigtighed omkring, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer. For eksempel har vi en hjemmeside med særligt fokus på ansvarlighed, og vi udgiver hvert år en rapport, der beskriver vores arbejde og de vigtigste tiltag i det forløbne år.
 

Individet bærer hovedansvaret

Nordea har også udviklet et e-læringsforløb om ansvarlig investering, som kunderådgivere gennemgår for at øge deres viden, så de kan informere kunderne om mulighederne for at investere ansvarligt.

- Endelig bruger vi de sociale medier til at sprede vores budskab, eksempelvis Twitter hvor Sasja Beslik, der er chef for Nordea Respsonsible Investments, blev rangeret som en af ??de mest indflydelsesrige debattører på globalt plan inden for vedvarende energi sidste år, fortæller Ylva Hannestad, som oplever en stigende interesse for ansvarlighed blandt danske bankkunder og investorer.

40 procent af danskerne mener da også, at vi hver især, som individ og forbruger, bærer hovedansvaret for at beskytte klimaet – og her er netop ansvarlige investeringer en af de effektive metoder.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt