Brazil forest fire
Af
Camilla Jenkey

Da Nordea Asset Management blev inviteret til Brasilien for at tale om skovrydning

Aktivt ejerskab: Dialog er vigtig i forbindelse med ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management. Men det er nogle gange en udfordring at få lokale politiske ledere i tale. Dette er historien om, hvordan et opslag på LinkedIn fra en porteføljeforvalter i Nordea Asset Management førte til et direkte møde mellem Nordea og to brasilianske politikere.

Bæredygtige fonde

I august 2019 var de internationale medier i ugevis fulde af historier om skovbrande i Amazonas, hvor flere tusinde brande hærgede området. Emerging Markets Debt-teamet i Nordea Asset Management så med stor alvor på brandene, og teamet besluttede at sætte alle investeringer i Brasilien ”på hold”, dvs. i karantæne.

Brandene blev en afgørende faktor, efter at Brasilien i en længere periode – og ikke mindst efter indsættelsen af Jair Bolsonaro som præsident 1. januar 2019 – havde været på Emerging Markets Debt-teamets overvågningsliste. Under sin valgkampagne sagde Bolsonaro, at hans fokus var på økonomisk vækst og ikke på miljøet og den ulovlige skovrydning i Amazonas.

Thede Rüst
Thede Rüst
Leder, Emerging Markets Debt

- Antallet af brande i Amazonas steg i 2019. Samtidig faldt antallet af bøder for ulovlig skovrydning. Der er en klar sammenhæng mellem håndhævelse af lovgivningen og omfanget af skovrydningen. Hvis lovgivningen håndhæves stringent, falder antallet af brande – og omvendt, hvis håndhævelsen er mangelfuld, siger Thede Rüst, leder af Emerging Markets Debt-teamet i Nordea Asset Management.

Brasilien klarer sig godt, men ...

Karantænen af brasilianske statsobligationer er et klart eksempel på, hvor stor vægt teamet lægger på ESG-forhold (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) i sin investeringsproces.

- Faktisk scorer Brasilien godt i vores databaserede analyser, og i de senere år har vi set en markant forbedring målt på ledelsesparametrene. Brasilien gør det også godt i forhold til biodiversiteten til havs og forvaltningen af vandressourcer. Men vi ser også en høj risiko for yderligere skovrydning og klimaforandringer, da præsident Bolsonaros politiske kurs og ønske om at fremme udvindingsaktiviteter, udvide landbruget og iværksætte større infrastrukturprojekter går ud over beskyttelsen af miljøet,” siger Ann Frank Andresen, leder af Research & ESG-teamet, som primært beskæftiger sig med ESG-analyser for Emerging Markets Debt-teamet.

Ann Frank
Ann Frank Andresen
Leder, Research & ESG-teamet i Nordea Asset Management

Ann Frank Andresen tilføjer, at Brasilien også er et godt eksempel på, at kvantitative data ikke altid er det bedste grundlag for ESG-analyser. Hun siger, at databaserede modeller har visse mangler, og at alle analyser altid skal omfatte en menneskelig vurdering.

- I Brasiliens tilfælde så vi en udvikling, som de kvantitative modeller ikke kan fange. Efter G7-mødet i august 2019 blev vi klar over, at frihandelsaftalen mellem EU og de fire Mercosur-lande i Sydamerika (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) kunne være i fare. Det kunne skabe en økonomisk risiko for Brasilien, siger Ann Frank Andresen.

På G7-mødet i august 2019 truede flere lande med at blokere for Mercosur-aftalen, hvis Jair Bolsonaro ikke stoppede skovrydningen i Amazonas.

Regnskoven i Amazonas

Regnskoven i Amazonas dækker 6,7 millioner km2 (dobbelt så stort et område som Indien) og er den største tropiske regnskov, der er tilbage i verden.  Den huser mindst 10% af verdens kendte biodiversitet inklusive endemisk og truet flora og fauna, og dens floder tegner sig for 15-16% af det samlede flodudløb i verdenshavene. Amazonfloden er over 6.600 km lang, og med sine hundredvis af bifloder og vandløb har den det største antal ferskvandsfisk i verden.

Fra juni til december er det sydlige Amazonbassin udtørret, og det skaber risiko for brande. Mange brande er forårsaget af menneskelig aktivitet, især rydning af arealer til landbrug.

Kilder: WWF og National Geographic

Te på den brasilianske ambassade

Da Brasilien blev sat i karantæne, forklarede Thede Rüst beslutningen i et opslag på sin LinkedIn-profil. Hans opslag gik viralt først i investeringssektoren, men derfra spredte det sig, og Rüst blev interviewet af flere medier. Nyheden nåede også Brasilien, hvor den trak overskrifter både i de skrevne medier og i TV og radio.

Det fik organisationen Principles for Responsible Investments (PRI) til at offentliggøre en erklæring underskrevet af 230 institutionelle investorer. Erklæringen lød oversat til dansk: "Vi følger med stor bekymring den eskalerende krise med skovrydning og skovbrande i Brasilien og Bolivia. Som investorer med en forpligtelse til at varetage vores kunders langsigtede interesser bedst muligt anerkender vi den afgørende rolle, tropiske skove spiller i forhold til at afhjælpe klimaforandringer, bevare biodiversitet og sikre sunde økosystemer.” 

Et andet resultat af opslaget på LinkedIn var en helt uventet invitation fra den brasilianske ambassade i Helsinki.

- Vi fik en invitation fra den brasilianske ambassade, der bad os om et møde. Vi talte med to brasilianske politikere om den nuværende situation med omfattende skovrydning i Brasilien, og vi udtrykte vores bekymring over skovbrandene og de miljømæssige konsekvenser også globalt. Vi pointerede også vores bekymring for, hvordan brandene kan påvirke den brasilianske økonomi, siger Thede Rüst.

Han deltog i mødet sammen med Nils Bolmstrand, leder af Nordea Asset Management, og Katarina Hammar, leder af teamet for ansvarlige investeringer i Nordea. På mødet fremlagde de brasilianske politikere deres holdning til situationen, og de inviterede en delegation fra Nordea til Brasilien, så vi ved selvsyn kan konstatere, hvordan regeringen håndterer brandene.

Siden Brasilien blev sat i karantæne, har Thede Rüst og hans team brugt meget tid på ESG-spørgsmål, da flere medlemmer af UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment) har kontaktet dem.

- Vi forsøger at skabe et fælles engagement og er i gang med at definere konceptet for vores dialog. Vi har stadig en åben invitation til at besøge Brasilien, og vi overvejer, om rejsen er værd at foretage, siger Thede Rüst.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt