Bæredygtig fremtid
Af
Charlotte Holst, journalist

Bæredygtighed: Magten til at redde verden ligger hos investorer

Sæt dine penge i bæredygtige selskaber. Så skaber du ikke bare fundamentet for at de næste generationer kan leve på kloden. Du tjener også på det. Det er hovedbudskabet i en ny bog, der forklarer, hvordan investorer kan være med til at bremse den globale opvarmning. Den dokumenterer også – med dystre tal – at det haster. Vi har talt med en af forfatterne.

Bæredygtig opsparing
Klima og Miljø

Evnen til at afværge klimakatastrofer afhænger i høj grad af investorer og kapitalforvaltere. Af verdens samlede forvaltede kapital i fonde – 84,9 tusinder milliarder dollar (cirka fem hundrede gange så meget som det offentliges budget i Danmark årligt) – er kun 14 procent investeret i bæredygtige fonde.

Det er et af de mange konkrete tal, Nordeas chef for bæredygtige investeringer, Sasja Beslik og senioranalytiker Karim Sayyad viderebringer i deres nye bog Guld och gröna skogar – investera klimatsmart och bli rik. Der er altså et stort og rungende rum for forbedring.

Bogens hovedpointe er, at det ikke bare etisk og moralsk er det rigtige at handle bæredygtigt som investor, men at det faktisk også er en god forretning. Og der er ingen tid at spilde, påpeger forfatterne.

- Nødvendigheden af at tackle klimaforandringerne skærpes hver eneste dag. Vi er langt fra at kunne bremse den globale opvarmning og det at bruge sin kapital som værktøj må ikke undervurderes. Vi vil gerne skærpe forståelsen af finanser og bæredygtighed hos et bredere publikum, siger Karim Sayyad.

Karim Sayyad
Karim Sayyad
Senioranalytiker, Nordea

Dystre udsigter

Forfatterne gør en del ud af at ridse alvoren op for læserne. Tallene er ikke til at komme udenom, og de burde, som den svenske klimaaktivist Greta Thunberg har sagt, hun ønsker sig: få os til at gå i panik. I bogen hedder det: “Faktum er, at vi i dag ikke går i den rigtige retning i forhold til at begrænse den globale opvarmning til under to grader. Der er videnskabelig konsensus om, at global opvarmning som overstiger to grader, er farligt.”

Taler vi et 3 eller 4 graders-scenarie, er vi der, hvor menneskeheden vil opleve konsekvenser som masseudryddelse af dyrearter, global fødevaremangel og tørke med spredning af sygdomme til følge. Forfatterne refererer desuden Verdensbanken, der er gået så langt som til at sige, at “menneskelig tilpasning til et 4 graders-scenarie måske ikke er muligt.”

Hvis den globale CO2-udledning fortsætter på 2016-niveau (ca. 40 milliarder ton CO2 årligt), vil det resterende globale tilladelige CO2-budget være opbrugt omkring år 2037. Herefter vil det ikke være muligt at begrænse temperaturstigningen til 2 grader.

"Mange mennesker tror stadig, at det at investere bæredygtigt giver lavere afkast. Det er en myte. Faktisk er det modsatte ofte tilfældet i dag"
Karim Sayyad, senioranalytiker i Nordea

En god forretning

At det moralsk er det rigtige at investere bæredygtigt, kan mange nok se. Men at det ligefrem er en solid forretning og giver gode afkast er stadig omgærdet af skepsis og usikkerhed. Den skepsis vil forfatterne gerne mane i jorden, og de gør det i bogen med konkrete eksempler.

- Mange mennesker tror stadig, at det at investere bæredygtigt giver lavere afkast. Det er en myte. Faktisk er det modsatte ofte tilfældet i dag, siger Karim Sayyad, og peger på, at 2.000 empiriske studier har vist, at der er et stærkt forretningspotentiale i bæredygtig investering.

- Bæredygtige virksomheder, der opererer eksempelvis inden for infrastruktur, energi, fødevarer og vand kan eksempelvis være interessante for investorer, siger han.

Bogen kommer med tips til, hvordan man som investor selv kan finde ind på den grønne vej. En start kan være at tage udgangspunkt i en ESG-analyse. Det er en screening af, hvordan virksomheder håndterer miljø, sociale forhold og selskabsledelse (Economic, Social og Governance). Her kan man stille sig selv nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål – før du investerer

  • Vil et øget forbrug af selskabets produkter, have positiv eller negativ samfunds- eller klimapåvirkning?
  • Er selskabets produkter cirkulære (kan de genanvendes)?
  • Vil andre produkter eller selskaber påvirke klimaet mindre (dvs. hvilket selskab inden for sektoren er mest bæredygtigt)?
  • Hvordan kan bæredygtighedsfaktorer påvirke virksomhedens drift økonomisk?

Kilde: Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik

Stranded assets

Som investor handler det altid om at finde morgendagens vindere og – naturligvis – vige langt uden om taberne. Og hvem er de så? Ja, eksempelvis vil en meget stor andel af aktiverne i fossile selskaber blive værdiløse, hvis overgangen til en bæredygtig verden skal realiseres og 2 graders-målet nås, påpeges det i bogen. På engelsk kaldes fænomenet, hvor aktiver bliver værdiløse, stranded assets, og det vil naturligvis have stor indflydelse på selskabets aktiepriser og dermed aktionærers udbytte.

- Investeringer i fonde med en høj andel af aktier i fossile brændstoffer bør være en alarmklokke for investorer. Der kan være muligheder med investeringer i fossile selskaber, som er i gang med en bæredygtig transition, det er nogle, men det er relativt få. Energisektoren har store udfordringer foran sig, påpeger Karim Sayyad.

I 1980’erne var syv af de ti selskaber med størst aktiegevinst fossile selskaber. I dag er ét selskab tilbage på top 10-listen.

Sorte aktier bliver værdiløse

Skal den globale opvarmning begrænses til 2 grader, må kun 20 procent af aktierne i fossile brændstoffer i de 100 største olie- og gasselskaber anvendes. Det kan føre til ‘stranded assets’ - værdiløse aktier. Verdens 24 største olie- og gasselskaber brugte omkring 1 procent af deres budget på grøn energi i 2018

Kilde: Carbon Tracker Initiative (2014) og Guld och gröna skogar - investera klimatsmart och bli rik

Taler om flyrejser og mindre kød

Her og nu er der et enormt potentiale i den finansielle sektor for at skubbe på, så investorer vælger bæredygtigt. Som nævnt tidligere er kun 14 procent af verdens samlede kapital investeret i bæredygtige fonde.

- Det betyder jo, at masser af penge er investeret i selskaber uden hensyntagen til, hvordan disse virksomheder bidrager til en bæredygtig fremtid. Den finansielle sektor kan være nøglen til at skabe de nødvendige økonomiske incitamenter, der er brug for. Potentialet er undervurderet, og finansielle aktører bør virkelig tænke over, hvordan de kan bidrage positivt til det samfund, de er en del af, siger Karim Sayyad.

Lige nu diskuterer borgere og medier især færre flyrejser, mindre kød og genbrugstøj. Bæredygtige investeringer derimod er ret fraværende i den offentlige debat, selvom det er her den enkelte virkelig kan gøre en forskel.

- CO2-aftryk er stadig et meget nyt emne, og det er vanskeligt at forstå og forholde sig til bæredygtige investeringer i forhold til at se på sit forbrug. Med denne bog håber vi at kunne gøre det mindre abstrakt, siger Karim Sayyad.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt