Bakke
Af
Catrine Mark

Hvad er en bæredygtig fond i Nordea Invest?

Interessen for at investere bæredygtigt stiger, og der er mange muligheder for at investere ansvarligt. Men hvilken model passer til dig? Her kan du se, hvad Nordea Invests bæredygtige fonde står for.

Bæredygtige fonde

Hvad er bæredygtige aktier? Og hvordan er den enkelte investering ansvarlig? Interessen for bæredygtige investeringer er voksende, men der er stor forskel på, om man lægger vægt klima, miljø og CO2-aftryk, eller om social ansvarlighed og ligestilling skal vægtes højt. Uanset hvad der er vigtigt for dig, er der flere muligheder for at investere ansvarligt i Investeringsforeningen Nordea Invest. Her skiller flere fonde sig ud med et ekstra fokus på bæredygtighed – men de gør det på hver deres måde.

Nordea Invest Klima og Miljø: Vores bud på en impact-fond

En af de mest bæredygtige fonde er Nordea Invest Klima og Miljø. Her er grøn omstilling i fokus.

- Nordea Invest Klima og Miljø var vores første fond med direkte bæredygtighedsfokus, da den startede for næsten ti år siden. Man kan kalde den en tema-fond eller en impact-fond (en fond, der skal gøre en positiv forskel på et helt bestemt område), fordi den går meget snævert efter de virksomheder, der har de bedste ideer til at forebygge eller afhjælpe miljøproblemer – herunder det største miljøproblem af dem alle: Klimatruslen, siger chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management, Eric Pedersen.

Eric Pedersen Nordea Invest
Eric Pedersen
Chef for ansvarlige investeringer, Nordea Asset Management

Nordea Invest Stars og Stars ”light”

Blandt de mest bæredygtige fonde er også Nordea Invest Bæredygtige Aktier og Stars-familien. Stars-fondene screener alle virksomheder i en såkaldt ESG-analyse. Bæredygtighed er en essentiel del af risikovurderingen, og alle virksomheder er genstand for direkte dialog med vores porteføljeforvaltere, hvor eksempelvis FN’s verdensmål er højt på dagsordenen. Kun cirka 50 virksomheder slipper gennem nåleøjet til hver Stars-fond.

Nordea Invest Bæredygtige Aktier er indeksbaseret, og der investeres i mere end 250 globale aktier, som blandt andet er sorteret på baggrund af ESG-forhold og generelle sektorscreeninger. Derfor kalder vi den Stars ”light”.

Bæredygtige obligationer

Nordea Invest Bæredygtige Obligationer indeholder en bred blanding af statsobligationer og erhvervsobligationer med forskellig risikoprofil. Som navnet på fonden antyder, så skal obligationerne være bæredygtige for at komme med i fonden. En stor andel af obligationerne er statsobligationer fra Eurolande, som af de fleste analysebureauer er vurderet til at have en høj ESG-rating (Governance, Social & Environment), det vil sige, at de ligger højt, når det kommer til miljøhensyn, socialt ansvar og selskabsledelse – eller når det kommer til statsobligationer - den styring og de love, der er i et land. Læs særskilt artikel.

"Nordea Invest Klima og Miljø var vores første fond med et bæredygtighedsfokus"
Eric Pedersen, Chef for ansvarlige investeringer, Nordea Asset Management

Lavere CO2-fodaftryk

Nordea Invest Bæredygtige Aktier tilstræber at have et lavere CO2-aftryk end sit benchmark, hvilket er cirka det halve af en ”normal” aktiefond. Stars-fondene har mellem 1/6 og 1/3 af det CO2-aftryk, som en tilsvarende "normal" aktiefond har. Det er til at tage og føle på. Og jo flere investorer, der rykker den vej, jo større bliver effekten.

Andre Nordea Invest-fonde

Endelig er der alle vores andre fonde, hvor vi holder et pænt minimumsniveau af ansvarlighed. Blandt andet er virksomheder, der får mere end 10 procent af deres omsætning fra kul samt alle former for kontroversielle våben, udelukket fra alle Nordea Invest-fonde, siger Eric Pedersen. Se listen over alle udelukkede selskaber. Her finder du virksomheder, der fx overtræder menneskerettigheder i en sådan grad, at vi ikke ønsker at have noget med dem at gøre. Udelukkelse fra Nordea Invests fonde er altid den sidste mulighed, da vi ved eksklusion endegyldigt mister muligheden for at påvirke virksomheden i en mere bæredygtig retning. Men hvis virksomheden bryder de internationale normer og ikke udviser forandringsvilje i forhold i deres håndtering af ESG-faktorer, er der ingen anden udvej.

Bæredygtighed er med andre ord tænkt ind i alle investeringsprodukter i Nordea Invest, uanset om du foretrækker aktiv eller passiv forvaltning eller vil fokusere på specifikke markeder.

Nordea Invests bæredygtige indeks
Her kan du se et overblik over, hvordan vores fonde er placeret i forhold til aktiv/passiv forvaltning og grad af bæredygtighed.

Det bæredygtige valg er i sidste ende dit

Hos Nordea Invest er du sikret et ansvarligt niveau i alle vores fonde, og herfra kan du vælge at tage et skridt op ad den bæredygtige akse.

Har du brug for hjælp til at sammensætte dine bæredygtige investeringer, så tilbyder Nordea Bank en lang række muligheder i konceptet Nordea Bæredygtigt Valg. Bæredygtigt Valg er en gruppe produkter med høje standarder for integrering af ESG-forhold. Produkterne i Bæredygtigt Valg er byggesten for de kunder, der ønsker en bæredygtig portefølje med god spredning.

  • Ved at investere I bæredygtige porteføljer får du som investor en varieret portefølje med høj kvalitet, højere fokus på ESG-faktorer og med styr på både risiko og omkostninger.
  • Bæredygtigt valg har større fokus på ESG-faktorer og har stadig den samme kvalitet, som andre anbefalede produkter. Dette betyder, at produkterne både reducerer ESG-risiko og driver positiv forandring.  

I en bæredygtig portefølje er netop Nordea Invest Bæredygtige Aktier, med sine ca. 250 aktier, designet til at være kernen i sådan en portefølje, hvor de mere snævre Stars-fonde og Klima og Miljø kan indgå som såkaldte ’satellitter’.

Man kan som privatinvestor gøre en reel forskel, hvis man vælger bæredygtige fonde, understreger Eric Pedersen.

Læs mere om Bæredygtig opsparing her eller kontakt din rådgiver og find ud af, hvad der passer til dig.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt