Ansvarlighed
Af
Outi Rönnqvist

Ansvarlighed er at sætte handling bag ordene

Erklæringer og politikker er altid en god begyndelse, men i sidste ende skal der konkret handling til for at gøre en reel forskel. Sidste år fik coronapandemien alle til at indse, hvor vigtigt det er at være forberedt på fremtidens udfordringer. Der er også sket store fremskridt indenfor bæredygtighed. Det gælder også for Nordeas fonde, hvor der nu mere end nogensinde fokuseres på ansvarlige investeringer.

Aktivt ejerskab
Bæredygtighed
Fonde

Nordeas fonde udøver aktivt ejerskab. Den kapital, der investeres i fondene, giver os mulighed for at påvirke de virksomheder, vi investerer i. I praksis sker det på forskellige måder. Vi stemmer på generalforsamlinger, går i dialog med virksomheder, deltager i nomineringsudvalg, tager på feltbesøg til produktionssteder eller deltager i fælles initiativer sammen med andre investorer.

I forhold til investeringer vurderes ansvarlighed typisk ud fra miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn, de såkaldte ESG-aspekter (Environmental, Social and Governance). I 2020 indgik vi i 924 dialoger om forskellige ESG-spørgsmål med virksomheder verden over, som Nordeas fonde investerer i. De fleste dialoger (348) drejede sig om ledelsesmæssige forhold, men miljøhensyn (311) og sociale forhold (265) var også væsentlige emner. Som følge af corona-pandemien kunne vi ikke besøge lige så mange virksomheder og produktionssteder i udlandet som før, men takket være virtuel kommunikation steg antallet af dialoger samlet set i forhold til tidligere år.

Vi var mest i dialog med virksomheder indenfor langvarige forbrugsgoder (16 pct.) og industrivirksomheder (13 pct.). Tilsammen tegner disse to sektorer sig for godt en tredjedel af vores dialoger med virksomheder. De fleste af virksomhederne var europæiske (39 pct.), men andelen af nordamerikanske virksomheder var næsten lige så stor (37 pct.).

Grafik
I 2020 indgik vi i 924 dialoger om forskellige ESG-spørgsmål med virksomheder verden over, som Nordeas fonde investerer i.

Sådan stemte vi i 2020

Pandemien påvirkede også, hvordan Nordeas fonde var repræsenteret på generalforsamlinger. Mange generalforsamlinger blev holdt virtuelt, og selv på de generalforsamlinger, som blev holdt med fysisk fremmøde, var deltagerantallet begrænset på grund af forsamlingsforbud og rejserestriktioner. Stemmeafgivelsen skete derfor hovedsageligt ved hjælp af proxy voting (et system, der gør det muligt at stemme elektronisk på generalforsamlinger uden selv at være til stede). Systemet leverer data til institutionelle investorer, som de kan bruge til at træffe beslutninger. Samtidig er det med til at understøtte en bæredygtig udvikling ved at reducere behovet for at rejse.

At stemme på generalforsamlinger er et vigtigt led i arbejdet med aktivt ejerskab for Nordeas fonde. Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan i en virksomhed, og beslutningerne på generalforsamlingen bestemmer ofte den fremtidige retning for virksomheden.

Sidste år stemte vi for mange forslag til initiativer, der især havde fokus på klimaet og miljøet. Samtidig bidrog vi med vores ekspertise til at hjælpe virksomheder med udformningen af deres udbytte- og aflønningspolitikker. I 2020 stemte vi på vegne af Nordeas fonde om tusindvis af forslag på i alt 701 generalforsamlinger. Vi planlægger at videreudvikle vores politik for stemmeafgivelse på generalforsamlinger, så vi i 2021 stemmer på generalforsamlinger afholdt af størstedelen af de virksomheder, vi investerer i.

På vores digitale Voting Portal kan du se, hvordan vi har stemt på generalforsamlinger på vegne af Nordeas fonde.

Alene og i samarbejde med andre investorer

Udover dialogen med forskellige virksomheder deltog de 19 analytikere i Nordeas team for ansvarlige investeringer i 27 internationale initiativer i alt, som har til formål at finde løsninger på fremtidens udfordringer.

Et af disse initiativer er Access to Medicine Index, der har som formål at analysere og sammenligne, hvad verdens største medicinalvirksomheder gør for at sikre lav- og mellemindkomstlande bedre adgang til medicin, vacciner og diagnostisk udstyr. Initiativet fokuserer også på at dele ”best practice” og fremhæve områder, hvor der er sket fremskridt, og områder, hvor der stadig er plads til forbedring.

Nordeas team for ansvarlige investeringer var også repræsenteret i FN’s AMR Cross-Industry Expert Working Group, som blev etableret i 2020 for at bekæmpe  antibiotikaresistens (AMR). Inden da var teamet også medlem af et udvalg af eksperter, der så nærmere på det såkaldte Antimicrobial Resistance Benchmark, som måler, hvordan medicinalvirksomhederne reagerer på problemet med stigende antibiotikaresistens.

Arbejdet med at styrke rapporteringen om menneskerettighedsspørgsmål fortsatte også sidste år med det såkaldte Corporate Human Rights Benchmark, som scorer de 230 største børsnoterede virksomheder i verden ud fra deres politikker, processer og adfærd i forhold til menneskerettighederne. Siden 2016 har Nordea bidraget med finansiering og været medlem af styrekomiteen for dette initiativ, som nu er blevet en del af World Benchmarking Alliance. Nordea er også medlem af Investor Alliance for Human Rights, som er et initiativ, der fokuserer på investorers ansvar i forhold til at overholde menneskerettighederne.

Mange andre investordrevne samarbejdsinitiativer har til formål at gøre noget ved klimaforandringerne og forbedre den måde, virksomhederne både vurderer og rapporterer deres eksponering mod klimarisici. Således går deltagerne i initiativet Climate Action 100+ aktivt i dialog med verdens største udledere af drivhusgasser. Målet er at sikre, at de tager de nødvendige skridt til at reducere deres klimapåvirkning. Vi deltager også i Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som er en platform, hvor de deltagende investorer deler oplysninger og formulerer fælles politikker for at begrænse klimaforandringer. Endelig er der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), der arbejder for at sikre mere omfattende rapportering om klimarelaterede risici. Mange af Nordeas fonde følger TCFD’s anbefalinger. Sidste år fortsatte vi den dialog med verdens største udledere af drivhusgasser, som blev indledt i 2019.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt