Aktivt ejerskab gør en forskel
Af
Catrine Mark

Aktivt ejerskab gør en forskel

Hvad betyder det at være aktive ejere? Hvor ligger værdien? Og hvordan påvirker det dig som investor? 

Aktivt ejerskab handler om at udøve vores formelle rettigheder som aktionær og bruge vores indflydelse til at påvirke selskaberne til at forbedre fx deres ledelsessystemer, deres håndtering af miljø- og samfundsmæssige risici, forretningsetiske forhold og deres rapportering. En bedre risikostyring i selskaberne kan nemlig være med til at beskytte værdien for aktionærerne og øge det langsigtede afkast.

I Nordea Funds viser vi bl.a. aktivt ejerskab ved at deltage i nomineringsudvalg, stemme på generalforsamlinger og gå i dialog med de selskaber, vi investerer i.

God selskabsledelse smitter af på din investering

God og aktiv selskabsledelse er i vores optik afgørende for et selskabs langsigtede udvikling og således til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og samfundet som helhed.

En måde at sikre god selskabsledelse på er at fokusere på øget gennemsigtighed og åbenhed i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne – fx når det kommer til sammensætningen af bestyrelsen og udvalg, aktionærrettigheder og vederlag til bestyrelse og direktion.

Vi ser aktivt ejerskab som en væsentlig del af vores opgave for Nordeas investeringsfonde, og vi handler altid med investorernes interesser for øje. Det er en integreret del af at være en ansvarlig ejer, og vi bestræber os på at gøre en forskel.

Aktivitet på generalforsamlinger verden over

Hvert år deltager Nordea Funds i mere end 100 generalforsamlinger i Norden og stemmer, ved hjælp af proxy voting, på yderligere 100 generalforsamlinger verden over. Proxy voting er et system, der gør det muligt at stemme elektronisk på generalforsamlinger uden selv at være til stede.

Herudover er Nordea Funds repræsenteret i nomineringsudvalg. Et nomineringsudvalg består normalt af repræsentanter fra de største ejere. Det er bl.a. nomineringsudvalgets ansvar at vurdere bestyrelsens arbejde og fremsætte forslag om sammensætningen af bestyrelsen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan i et aktieselskab.

Af samme årsag deltager Nordea Funds normalt gerne i nomineringsudvalg og andre lignende funktioner på fondenes vegne, da det er en god måde at give aktionærerne betydelig indflydelse i selskaber, som de har store beholdninger i.

Aktivt ejerskab

Engagement og aktiv dialog beskytter afkastet

Engagement og aktiv dialog er en anden væsentlig del af aktivt ejerskab. Vi er i dialog med selskaber og andre interessenter for at beskytte og øge vores kunders afkast på mellemlang til lang sigt og for at opnå resultater i forhold til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål. Og vi engagerer os på vegne af vores fonde. Simpelthen fordi vi gennem engagementet, alene eller i samarbejde med andre investorer, kan påvirke både adfærd og praksis i de selskaber, vi investerer i. 

Generelt set går vi aktivt i dialog med selskaber, når vi ser et behov. Typisk drejer dialogen sig om incitamentsordninger for ledende medarbejdere eller kapitalforhøjelser i selskabet, og det har gennem årene har god effekt. Vi arbejder også for en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne ved at deltage i nomineringsudvalg og andre fora. Med undtagelse af i Norge (som har lovgivet på området) er kønsfordelingen i bestyrelser i nordiske selskaber ikke acceptabel, og i mange af de øvrige europæiske lande er fordelingen endnu mere skæv.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt