coal power plant
Af
Camilla Jenkey

Aktivt ejerskab: Dine investeringer lægger pres på vietnamesisk kulkraftprojekt

Lige nu er dine investeringer gennem Nordea Invest med til at lægge pres på et vietnamesisk kulkraftprojekt. Et konsortium af investorer, samlet og ledet af Nordea Asset Management, har nemlig sendt et brev til nogle af de virksomheder, der er involveret i opførelsen kulkraftværket. De opfordrer virksomhederne til at trække sig ud af projektet og afslutte al involvering i nye kulkraftprojekter.

Aktivt ejerskab
Global

Nordea Funds er proaktive ESG-investorer, hvilket betyder, at miljøspørgsmål, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er en del af deres investeringsprocesser. Et af fokusområderne i ESG-analyse er aktivt ejerskab.

- Aktivt ejerskab er den primære dialog, vi har med de virksomheder, vi investerer i. Det handler ikke kun om at udøve vores rettigheder som investorer ved at stemme på aktionærmøder, men også om at have en dialog med virksomhederne for at forbedre deres bæredygtighedsprofiler, forklarer analytiker Elin Noring fra teamet for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management, og som forvalter investeringerne i Nordea Invest fonde.

Udover en dialog direkte med virksomhederne, så samarbejder Nordea Asset Management også med andre professionelle investorer, hvor de sammen behandler et specifikt emne. Dette er tilfældet med den seneste dialog, som vi har taget inititativ til.

Elin Noring
Elin Noring
Analytiker, Nordeas team for ansvarlige investeringer

Ikke mere kulkraft

Sammen med 22 professionelle investorer, har Nordea Asset Management sendt et brev til en række virksomheder, som er tilknyttet opførelsen af et ​​kulkraftværk i Vietnam. Årsagen er kulkraftværkernes negative indflydelse på klimaforandringer, som teamet for ansvarlige investeringer betragter som en af ​​de allerstørste trusler mod verdensøkonomien.

- Vi vurderer løbende risikoen for klimaforandringer i vores investeringer og vi tilstræber at tilpasse vores portefølje med Paris-aftalen på langt sigt samt reducere den økonomiske risiko, der kan være i vores portefølje i forhold til klimaforandringer, siger Elin Noring.

Som en konsekvens af denne tilpasning har Nordea indledt en dialog om Vung Ang 2, et kulkraftværk-projekt i Vietnam. Dialogen blev indledt både på grund af deres investering i nogle af de virksomheder, der er involveret i projektet, men også på grund af de økonomiske, miljømæssige og omdømme-risici, der er forbundet med projektet generelt.

Kulkraft

Forskning fastslår, at kulkraft skal udfases globalt inden 2040, hvis vi skal opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C. Historisk har kulanlæg haft en gennemsnitlig levetid på 46 år, og derfor bør alle nye kulkraftprojekter betragtes som i uoverensstemmelse med Paris-aftalens mål.

Svar på brev

I brevet, der blev sendt den 22. oktober 2020, opfordrer investorerne de involverede virksomheder til at trække sig fra projektet med henvisning til de høje klimarelaterede, økonomiske og omdømmemæssige risici forbundet med projektet. Brevet understreger også den vigtige rolle, som børsnoterede virksomheder spiller i håndteringen af ​​klimaforandringer, samt den risiko, de overfører til investorer, når de ikke tager klimarisici alvorligt.

Den 27. oktober 2020 svarede et af de involverede selskaber, Samsung C&T på henvendelsen og meddelte, at deres bestyrelse har besluttet at stoppe med kulkraft fremover.

- Samsung C&T's reaktion er et skridt i den rigtige retning. Det bekræfter, at presset fra investorer faktisk kan have en reel virkning. Dog går virksomheden videre med eksisterende projekter, herunder Vung Ang 2, og vi vil derfor fortsætte med at føre dialog med Samsung C&T og de andre virksomheder, der er involveret i projektet, siger Elin Noring.

Hun og hendes team mener, at denne type dialog og pres på virksomhederne er vigtige for at sikre, at virksomhederne er opmærksomme på deres bæredygtighedsprofiler.

- Denne type dialoger resulterer ofte i en konkurrencemæssig fordel, der øger sandsynligheden for, at virksomhederne får succes på lang sigt - til gavn for både virksomheder, kunder og samfundet som helhed, afslutter Elin Noring.

Vung Ang 2

Vung Ang 2-projektet er anden del af et kulfyret kraftværk beliggende i Vung Ang-industriområdet i Vietnam. Vung Ang 2 vil blive bygget ved siden af ​​Vung Ang 1, som allerede er i drift. Den består af to turbiner med en samlet kapacitet på 1.200 MW. Den første turbine forventes at blive taget i brug i 2024, den anden i 2025.

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt