Hvad er Nordea Invest Stars?

Nordea Invest Stars-fondene investerer i en række nøje udvalgte virksomheder, som – ifølge vores in-house analyser – alle udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og forretningsetik.

Vi tror på, at ansvarlige virksomheder, som proaktivt arbejder med disse forhold – og har klare processer på plads til at håndtere dem – udsætter deres forretning for mindre risiko.

Dette skaber et solidt fundament for et bedre langsigtet afkast.

Mød det nyeste medlem af Nordea Invest Stars-familien

Stars-fondenes popularitet har været støt stigende siden den første Stars-fond blev introduceret tilbage i 2011.

Dengang var Stars-fondenes fokus rettet mod det nordiske marked og emerging markets. Perspektivet udvides dog betragteligt med tilgangen af Stars-familiens nyeste medlem, Nordea Invest Global Stars, som blev introduceret i juni 2016.

Nordea Invest Global Stars er en globalt orienteret fond, som investerer i de mest ansvarlige selskaber – identificeret i vores in-house analyser – verden over.

Bag om Global Stars
Klik på boksen og se filmen, hvor porteføljeforvalter Johan Swahn og ESG-analytiker Hetal Damani fortæller om deres samarbejde omkring den nye fond.

Nordea Invest Stars-fonde

Nordea Invest Global Stars

Nordea Invest Global Stars-fonden* investerer i selskaber fra hele verden. Fonden fokuserer primært på at finde investeringsobjekter, der udmærker sig ud fra et økonomisk perspektiv, og forventes at outperforme markedet, når det kommer til ESG-faktorer (miljø, sociale forhold & selskabsledelse).

Nordea Invest Global Stars består af 50-60 virksomheder, og fonden er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.

*Fonden er forvaltet af Nordea Investment Funds S.A. – et selskab i Nordea Bank AB-gruppen.

Nordea Invest Nordic Stars

Nordea Invest har et solidt kendskab til alle de nordiske lande, og Nordea Invest Nordic Stars-fonden* investerer udelukkende i virksomheder fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Fonden har fokus på at opretholde en portefølje ca. 50 virksomheder, som alle kan fremvise bæredygtige forretningsmodeller. Dette giver en eksponering i en række forskellige sektorer – fx industri, teknologi og råvarer – da de nordiske markeder er meget forskelligartede.

Nordea Invest Emerging Stars

Nordea Invest Emerging Stars-fonden* afsøger konstant de globale emerging markets for at finde virksomheder, som udmærker sig, og har potentialet til at blive en global markedsleder inden for deres branche – både økonomisk og set ud fra et ESG-synspunkt.

Nordea Invest Emerging Stars investerer udelukkende i lande fra emerging markets. Sammenlignet med mange lignende fonde, er Nordea Invest Emerging Stars-porteføljen dog langt mere koncentreret.

Nordea Invest Emerging Stars består typisk af ca. 40-60 virksomheder.

*Fonden er forvaltet af Nordea Investment Funds S.A. – et selskab i Nordea Bank AB-gruppen.

ESG forklaret

Når vi screener nye virksomheder til porteføljerne i vores Stars-fonde, er ESG en helt central del af beslutningsprocessen.

Men hvad er ESG – og hvordan er ESG din sikkerhed for ansvarlige investeringer?

Få svarene i filmen til højre.

Fremtidens vindere opfører sig ansvarligt

Vi mener at de selskaber, som aktivt håndterer miljø- og sociale forhold og selskabsledelse – og integrerer disse elementer i den daglige drift – udsætter sig selv for mindre risiko end konkurrenterne.

Stars-fondene udvælger de bedste selskaber baseret på disse kriterier. På den måde gør vi det muligt at opnå et stabilt, langsigtet afkast med ansvar.

Det betyder også, at kun de absolut mest ansvarlige selskaber med et stærkt langsigtet potentiale kommer i betragtning til Stars-fondene.

5 kendetegn for Nordea Invest Stars

Fokus på ansvarlighed

Vi tror på, at fremtidens vindere opfører sig ansvarligt. Derfor skal Nordea Invest Stars-fondene anses som en langsigtet investering i virksomheder, der udviser et solidt potentiale i dag – men også forventes, at kunne udvikle dette potentiale yderligere i fremtiden.

Inklusion frem for eksklusion

Vores Nordea Invest Stars-fonde fokuserer på aktivt at tilvælge de virksomheder, som er ansvarlige og har styr på risikoen frem for at fravælge dem, der ikke har det.

Et ekstra lag analyse

Alle potentielle virksomheder i Nordea Invest Stars-fondene undergår en dybdegående analyse omhandlende miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG), som kun gælder for Nordea Invest Stars. Denne analyse fokuserer yderligere på miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og forretningsetik, og går skridtet videre i forhold til Nordeas Invest generelle screeningproces.

Nordea Invests egen karakterskala

Potentielle virksomheder får efter ESG-analysen tildelt en specifik karakter, som i kombination med en finansiel analyse bliver brugt aktivt til at udvælge de endelige virksomheder til Nordea Invest Stars-fondene.

Løbende evaluering og dialog med virksomhederne

Vi evaluerer hele tiden nye ESG-data, og har løbende dialog med alle virksomhederne i Nordea Invest Stars-fondene. Begge dele er helt essentielt for at sikre, at alle Nordea Invest Stars-fondene lever op til deres navn. Nordea Invest har særlige teams, som står for at håndtere begge elementer.

HOLDNINGSBAROMETRET

Match dine holdninger op mod andre danskeres og se, hvor du ligger på holdningsbarometret.

Betaler du gerne mere for færre E-numre i maden?

X% deler din holdning
og betaler gerne for at minimere E-numrene

X% deler din holdning
og prioriterer ikke E-numre over pris

Del på facebook

Er du til kvalitetsskrabere eller engangsskrabere?

Du giver den billige skraber det glatte lag
Og X% følger dit eksempel

Køb, skrab og smid væk
– så er den ged barberet. Og X% følger dit eksempel

Del på facebook

Hvad bør et æg koste?

3
KRONER

Du er blandt de X%, der helst betaler 1 kr. for ét æg

Du er blandt de X%, der helst betaler 2 kr. for ét æg

Du er blandt de X%, der helst betaler 3 kr. for ét æg

Du er blandt de X%, der helst betaler 4 kr. for ét æg

Du er blandt de X%, der helst betaler 5 kr. for ét æg

Del på facebook

Vælg en knap!

Denne knap
ender sygdom

Denne knap
ender hungersnød

I en umulig situation valgte du ligesom X% at ende al sygdom

I en umulig situation valgte du ligesom X% at ende al hungersnød

Del på facebook

Er du villig til at undvære appelsiner om vinteren for at spare CO2 på transporten jorden rundt?

Du – og X% andre – er helt klar på at være appelsinfri til vinter

Du – og X% andre – vil helst ikke være appelsinfri hele vinteren

Del på facebook

Vil du helst af med afgiften på fødevarer eller på biler?

X% deler din holdning
billige fødevarer er vigtigere end billige biler

Din stemme går til billigere biler
ligesom X% andre bil-entusiaster

Del på facebook

I hvilken butik vil du helst handle?

Du støtter oftest op om den 3. verden
og X% støtter dit valg

Du støtter helst op om lokal økologi
og X% støtter dit valg

Del på facebook

Dine holdninger adskiller sig...

X% fra de andre der har taget testen!

Alle har holdninger. Det har vi også i Nordea Invest.

Del på facebook

Om holdningsbarometret

Alle mennesker er unikke. Individuelle personligheder med holdninger, der er helt vores egne. Eller er de? Nordea Invests holdningsbarometer giver dig svaret på, hvor unikke dine holdninger rent faktisk er.

Resultatet er baseret på dine svar på spørgsmålene i denne test – sammen- lignet med andre deltageres svar. Der er ikke nogen ”rigtige” eller ”forkerte” svar – simpelthen fordi du har lige så meget ret til dine holdninger som alle andre.

Hvorfor denne fokus på holdninger?

Svaret er enkelt. I Nordea Invest har vi nemlig også holdninger. Holdninger til hvordan vi investerer dine penge bedst muligt. Med henblik på både afkast og ansvarlighed.

For os hænger de to ting uløseligt sammen, og vores holdning er da heller ikke nogen hemmelighed. Vi er overbeviste om, at ansvarlige investeringer giver det bedste afkast på sigt.

Eric Pedersen

"At fokusere på fremtidens vindere er en langsigtet strategi, men også en ansvarlig tilgang til at levere den bedst mulige balance mellem risiko og afkast."

Eric Christian Pedersen,
Direktør, Nordea Invest

signature

Sådan investerer du

Nordea Invest Stars-fondene er tilgængelige for alle, der ønsker at investere. Du kan købe Stars-fondene gennem dit pengeinstitut eller handle på Nordea Investor, hvis du er kunde i Nordea.

  1. Log på Nordea Investor
  2. Klik på fanebladet ”Markedet”
  3. Klik på ”Investeringsforeninger”
  4. Afgiv din ordre

Læs ”Central investorinformation” eller prospektet her

Log på Nordea Investor