Woman enhanced
Af
Thomas Jensen, journalist

Velkommen til Nordea Invest Enhanced

Nordea Invest tror som udgangspunkt på aktiv forvaltning, fordi vi historisk set har vist, at vi ofte kan skabe ekstra værdi på den måde. Aktiv forvaltning behøver dog ikke at være det rigtige valg for alle investorer i alle situationer – f.eks. i de tilfælde, hvor lave omkostninger er vigtigere end udsigten til et muligt merafkast. Derfor lancerer Nordea Invest nu yderligere tre nye Enhanced-aktieafdelinger, der har samme lave omkostninger som passive fonde – dog med den forskel, at vi kan udelukke en aktie, hvis vores forvaltere synes, den er for dyr eller for dårlig. 

Eric Pedersen
Eric Christian Pedersen
Direktør i Nordea Invest

Normalt er passivt forvaltede fonde passive i kraft af, at de ’bare’ følger markedet, også kaldt indekset. Det betyder, at hvis en virksomheds aktier udgør tre procent af værdien af samtlige aktier på en given børs, så ville den pågældende virksomhed ligeledes udgøre tre procent af den samlede aktieværdi i en passivt forvaltet fond – eller en såkaldt ETF. 

I en passiv fond tages der, med andre ord, ikke aktiv stilling til den enkelte aktie. En konsekvens af det er, at jo mere en aktie er steget i pris, desto mere kommer den til at fylde i porteføljen. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt – f.eks. hvis en aktie er steget voldsomt inden for kort tid og dermed blevet for dyr. På samme måde kan det kan være en ulempe, hvis en virksomhed svinger meget i pris og derfor er en mere risikabel investering, end man ønsker. 

Hvorfor er Nordea Invest Enhanced ikke passiv?
Nordea Invests tre nye aktieafdelinger Nordea Invest Europe Enhanced, Nordea Invest Global Enhanced og Nordea Invest Japan Enhanced følger som udgangspunkt et givent indeks. Fuldstændigt ligesom passivt forvaltede fonde, men med den forskel, at der bliver lavet vurderinger af de enkelte aktier. 

En virksomhed kommer først gennem Nordeas ESG-analyse, hvor den bliver screenet for, om der er brud på internationale konventioner, om den lever op til Nordea Invests klimapolitik og om den er indblandet i korruption og bestikkelse. Hver af disse faktorer skal være i orden, for at en aktie kan blive en del af aktieafdelingerne. 

Derudover foretager Nordea Asset Management også en grundig vurdering af, om en aktie virker for dyr eller ikke vurderes at være af ordentlig kvalitet. Er det tilfældet har vi i Nordea Invest Enhanced mulighed for at fravælge aktien. 

Afdelingernes strategi:

Afdelingerne anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at den enkelte aktieafdelingen lægger sig tæt op ad sit indeks-benchmark, men at porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for at være for dyre eller af for lav kvalitet – eller hvis indtjeningen i selskabet f.eks. er meget svingende.

Afdelingerne investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber og følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer.

Hvis du vil vide mere om Nordea Invest Enhanced - så klik her. 

Hvad er Nordea Invest Enhanced?

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?