Hero
Af
Nina Azoulay, journalist

Spar op til pensionen med bæredygtige investeringer

Nordea Invest er med sine Stars-fonde specialiseret i bæredygtige og ansvarlige investeringer. Og resultaterne taler deres tydelige sprog: Man går ikke på kompromis med afkastet i en bæredygtig opsparing. Tværtimod ligger der betydelige forretningsmuligheder i konceptet.

Aktiv forvaltning
Bæredygtig opsparing
ESG
Indsigt

Bæredygtig opsparing der tager hensyn til miljø og mennesker er ingen hindring for at sikre et godt og stabilt afkast. Tværtimod. I dag går bæredygtighed og ansvarlighed hånd i hånd med stabile afkast, og det er en god forretning at sætte både pensionen og andre opsparinger i virksomheder, som opfører sig ordentligt.

Det ses tydeligt i Nordea Invest Stars-fondene, hvor der udelukkende investeres i virksomheder, der udviser ansvar og arbejder proaktivt med blandt andet miljøhensyn, menneskerettigheder og arbejdsvilkår.
 

"Interessen eksploderer"

Ifølge Johan Swahn, porteføljeforvalter i Nordea Invest Global Stars, er det tydeligt, at investorerne er blevet klar over, at bæredygtighed og ansvarlighed er en god forretning.
 

Johan Swahn
Johan Swahn
Porteføljeforvalter, Nordea Invest Global Stars

- Interessen for det her eksploderer. Jeg tror at folk – med rette – er bekymrede for de udfordringer, vi står over for. Folk vil gerne tage ansvar, og en måde at gøre det på er ved at investere ansvarligt og bæredygtigt, og det hjælper vi dem med, siger han.

- Hvis man ser nyheder i dag, er der mange ting at bekymre sig om. Men der sker også en masse gode ting. Vi står på kanten af flere store gennembrud. Der sker en masse indenfor sol- og vindenergi, batteriteknologien vokser, i medicinalindustrien ser vi nye behandlingsformer af kræft. Der er adskillige eksempler på områder, hvor udviklingen er positiv, og som der er mange muligheder for at investere i. Med Nordea Invest Global Stars giver vi ikke kun folk mulighed for at investere bæredygtigt, men også mulighed for at investere i fremtidens gode løsninger, siger Johan Swahn.

10 år med bæredygtige investeringer

Det er 10 år siden, at Nordea som den første store nordiske bank tilsluttede sig FN’s principper for ansvarlige investeringer, og det ændrede den måde, Nordea Asset Management udvælger sine investeringer. I den periode har interessen fra investorerne også ændret sig radikalt, siger Sasja Beslik, der er chef for Sustainable Finance i Nordea.

Han har netop talt for 10.000 mennesker, der var samlet for netop at høre om bæredygtige og ansvarlige investeringer.

- For 10-15 år siden var det næsten umuligt at få nogen til at lytte, når det gjaldt bæredygtige investeringer, siger Sasja Beslik.
 

Hør Sasja Beslik, chef for Sustainable Finance i Nordea, forklare, hvordan synet på bæredygtige og ansvarlige investeringer har forandret sig de seneste 10-15 år.
Video text


Ifølge Sasja Beslik er det afgørende, at vi har ændret den måde, vi opfatter en investering på.

- I dag er miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål nøglefaktorer, når en porteføljemanager skal vælge en aktie – og det var det ikke tidligere. Og det er ikke kun, fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det er en del af risikovurderingen og gør vores forretning bedre, siger Sasja Beslik.
 

Hvad er en ESG-analyse?

For at en virksomhed kan blive godkendt som en bæredygtig/ansvarlig investering til Nordeas Starsfonde, bliver den gransket i en såkaldt ESG-analyse. ESG står for Environment (miljøhensyn), Social (sociale forhold) og Corporate Governance (god selskabsledelse). De tre kriterier spiller en vigtig rolle, når ESG-teamet vurderer, om en virksomhed håndterer sine risici på en bæredygtig måde.

Læs mere her

Ekstra screening af Stars-fondene

Det helt særlige ved Nordea Invest Stars-fonde er, at alle potentielle virksomheder screenes en ekstra gang for forhold, der netop handler om miljø, sociale forhold, forretningsetik og selskabsledelse – de såkaldte ESG-kriterier.

- ESG hjælper os med at forstå, hvor risikoen ligger ved den enkelte forretningsmodel – uanset om det er en bilproducent eller en kaffeproducent. Det er med i hele processen, når vi udvælger aktier og sammensætter fonden. Vi er overbeviste om, at det hjælper os til over tid at vælge bedre investeringer, siger Johan Swahn.

Facebook røg ud i et stormvejr, da det kom frem, at virksomheden havde solgt information om sine brugere til tredjepart. Der blev det besluttet at sætte Facebook-aktierne i karantæne i Stars-fondene.

- Det er et godt eksempel på ESG, for det handler om forretningsetik og ledelse og om socialt ansvar, hvordan man håndterer personfølsomme oplysninger. Det er et emne, vi har haft og stadig har mange diskussioner om – ikke kun Facebook, men også om Google og andre datadrevne selskaber. Og der bruger vi ESG-principperne til at se på risikoen ved forretningsmodellen, og på hvordan virksomheden opfører sig socialt og etisk, så vi endnu bedre kan tage stilling til, om de er ansvarlige, forklarer Johan Swahn og tilføjer:

- Derfor sidder der en analytiker fra ESG-holdet med på alle vores møder, og de er med inde over alle vores beslutninger, helt fra begyndelsen når vi overvejer at investere i en ny virksomhed.

Nu vågner resten af verden op

I Norden har der gennem mange år været fokus på både miljømæssige og sociale forhold – også i investeringssammenhænge. Nu begynder flere at få øjnene op for muligheden i at sætte pengene i bæredygtige virksomheder.

- Det er i alles interesse at investere ansvarligt, og vi ser at alle begynder at åbne op for det. Vi mærker ikke den samme modstand mod det længere. På det seneste har vi set, at den internationale interesse for ansvarlige investeringer også vokser enormt, siger Johan Swahn.

 

Bæredygtig opsparing

Klima er også et af de områder hvor bæredygtighedsprofilen i Nordea Invest er stærkt markeret. Det gælder ikke blot de helt oplagte ”grønne” eller ”bæredygtige” fonde som Nordea Invest Klima og Miljø og Nordea Invest Stars familien, men faktisk hele vores pallette af aktiefonde: Vi udelukker nemlig fuldstændigt alle virksomheder, der får mere end 30% af deres omsætning fra den største klimasynder, kul, fra alle fondene.

Læs mere om Bæredygtig opsparing i Nordea Invest her

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?