© PantherMedia Billedbureau  / iamnoonmai
Af
Nina Azoulay, journalist

Bæredygtig opsparing: 4 begreber du bør kende

Der er mange muligheder for at investere bæredygtigt, men det kan være svært at holde styr på dem alle. Vi har samlet 4 typiske begreber indenfor bæredygtige investeringer og bedt direktør i Nordea Invest, Eric Pedersen, fortælle, hvad du som investor skal være særligt opmærksom på.

Bæredygtig opsparing
Indsigt
Eric Pedersen
Eric Pedersen
Direktør, Nordea Invest

Når du investerer bæredygtigt, kan du både tage etiske hensyn, passe på miljøet og tilgodese social ansvarlighed. Men det kan være svært at gennemskue, om du skal vælge en etisk fond, ansvarlige investeringer eller måske de såkaldte impact investments, for de har alle en forskellig tilgang til bæredygtighed. Derfor skal man som investor gøre op med sig selv, hvilke krav man har, når man vil investere bæredygtigt, siger Eric Pedersen, direktør i Nordea Invest.

- Som investor skal man have øjnene med sig og gøre sig klart, hvad man selv mener med bæredygtige investeringer – om man vil være ekstra god og betragter det som en slags velgørenhed, eller om man eksempelvis er tilfreds med at investeringen går til selskaber, der kan knytte deres produkter op på nogle af FN’s 17 bæredygtige verdensmål (Sustainable Development Goals, eller ’SDG’), siger Eric Pedersen.

Vi har samlet en række af de mest brugte begreber indenfor bæredygtige investeringer og forklarer her, hvad de dækker over.

Etisk fond

Den etiske fond har traditionelt været brugt af blandt andet kirkelige fonde og interesseorganisationer. Eksempelvis vil en kirkelig forening typisk ikke sætte penge i pornografi eller spiritus, ligesom Kræftens Bekæmpelse ikke vil støtte tobaksindustrien. I de etiske fonde har man derfor helt ekskluderet våbenindustri, pornografi, spilleindustrien og lignende. Men her render man af og til ind i udfordringer, understreger Eric Pedersen.

- Har vi at gøre med en meget stor koncern, kan det være svært at vide, hvad der foregår i alle hjørner af forretningen. På et tidspunkt kunne de etiske fonde ikke købe aktier i hotelbranchen, fordi mange hoteller tjente penge på at have pornofilm tilgængelige via TV’et på værelserne. De etiske fonde handler meget om udelukkelse, men hvor man sætter grænsen er individuelt, så der skal man som investor selv være opmærksom, siger Eric Pedersen og tilføjer:

- I Nordea Invest udelukker vi eksempelvis fuldstændigt bl.a. landminer, klyngebomber og atomvåben i alle vores produkter – for det går vi ud fra, at ingen vil være med til. Og så har vi fokus på klimadagsordenen og ekskluderer derfor virksomheder, der får mere end 30 procent af deres omsætning fra kul, fra alle vores fonde. Tobak er på den anden side noget, vi stadig diskuterer, for det er der mange meninger om, både den ene og den anden vej.

Impact investments

Impact investments var oprindeligt møntet på investeringer, hvor man som investor gerne ville opnå eller påvirke noget konkret – det kunne være solcellebaseret elforsyning til afrikanske landsbyer, hvor man påtager sig en større risiko og ikke forventer et stort afkast, men investerer fordi man gerne vil udbrede solceller og påvirke udviklingen i Afrika positivt.

- Når man taler om impact investments lå der oftest i det, at man accepterede et lavere afkast – eller højere risiko – fordi man føler stærkt for en sag. Men opfattelsen ændrer sig lidt nu, så at en fond som f.eks. Nordea Invest Klima og Miljø af nogle regnes for en impact-fond, fordi dens investeringsområde knytter sig direkte op på en række af FN’s SDG-mål. Når man hører om impact investments, skal man derfor være opmærksom på, om der tales om risikovillighed, eller om der tales om fokus på bredere bæredygtighedsmål, som f.eks. SDG’erne siger Eric Pedersen.

Green
ESG dækker miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (Environment, Social and Governance), og de bruges som en risikofaktor til at gå i dialog med virksomhederne.
Image text

De to måder at bruge begrebet på kan sammenlignes med forskellen på en investering i f.eks. udviklingen af malariamedicin og en investering i en virksomhed, der laver højteknologiske vandpumper. Malariamedicinen er kun relevant for ulande og vil måske aldrig blive en forretning med store gevinster, men som investor kan man vælge at sætte penge i det for det gode formåls skyld, ligesom bl.a Bill og Melinda Gates’ familiefond har gjort. Moderne vandpumper er med til at spare energi og vand – hvilket er på linie med FN’s SDG’er  – men de er samtidigt en relativt ’mainstream’-investering, der bare bliver endnu mere interessant på baggrund af SDG’erne, forklarer Eric Pedersen.

Ansvarlige investeringer og Nordea Stars

Ansvarlige investeringer kommer hele vejen rundt om en virksomheds opførsel, og i Nordea Invest integrerer vi de såkaldte ESG-risici i alle vores investeringer. ESG dækker miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (Environment, Social and Governance), og de bruges som en risikofaktor til at gå i dialog med virksomhederne. Her stemmer Nordea Invest på generalforsamlingerne og forsøger først at trække virksomhederne i den rigtige retning i stedet for med det samme at udelukke dem.

- Det gør vi, både fordi det er det rigtige at gøre, men også fordi det mindsker risikoen for potentielle shitstorms og kæmpebøder, når man opfører sig ordentligt. Tag for eksempel Volkswagen, der for nyligt blev idømt en bøde på en milliard euro for sagen om snydesoftware i dieselbiler. Hvis de havde opført sig ordentligt, var de penge blevet udbetalt som udbytte, men nu ryger de i statskassen. Med ansvarlige investeringer ser vi på den enkelte virksomheds samlede opførsel, forklarer Eric Pedersen.

Nordea Invest har et minimumsniveau for bæredygtighed i alle sine investeringer. Men vil man være ekstra skarp på de bæredygtige investeringer, skal man gå efter Nordea Stars Fonde, der er ‘best in class’ og udelukkende investerer i virksomheder, der udviser ansvar og arbejder proaktivt med miljøhensyn, menneskerettigheder og arbejdsvilkår.

- Som investor kan man sove trygt om natten med alle Nordeas fonde. Vi screener det værste fra i alle vores investeringer. Men hvis man vil give den fuld skrue på bæredygtighed, er det Stars-fondene, man skal investere i, siger Eric Pedersen.

Svanemærket fond

Svanemærket er det nordiske miljømærke, som siden 2017 også har kunnet bruges af investeringsfonde. En svanemærket fond skal opfylde 25 obligatoriske krav og udelukker blandt andet virksomheder, der arbejder med kul, olie, gas og uran, våbenindustri og tobaksselskaber samt en række betingelser indenfor menneskerettigheder og korruption.

Selv om flere af Nordea Invests fonde vil kunne opfylde kravene til Svanemærket, er miljømærket bevidst fravalgt, fortæller Eric Pedersen.

- Svanemærkets krav er meget restriktive, og vi har foreløbigt vurderet, at vi ikke vil bruge det som målestok. Kriterierne er beundringsværdige, og selv om flere af vores fonde ville kunne leve op til dem, mener vi, at tilgangen er for firkantet og begrænser bevægelsesfriheden for virksomheder, der opfører sig ordentligt, forklarer han.

 

Omtale af selskaber og/eller sektorer i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

 

Bæredygtig opsparing

Klima et af de områder hvor bæredygtighedsprofilen i Nordea Invest er stærkest markeret. Det gælder ikke blot de helt oplagte ”grønne” eller ”bæredygtige” fonde som Nordea Invest Klima og Miljø og Nordea Invest Stars familien, men faktisk hele vores pallette af aktiefonde: Vi udelukker nemlig fuldstændigt alle virksomheder, der får mere end 30% af deres omsætning fra den største klimasynder, kul, fra alle fondene.

Læs mere om Bæredygtig opsparing i Nordea Invest her

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?