Få større værdi af din investering med sector bets
Af
Nordea Invest

Optimer din investering med sector bets

Som investor er det vigtigt at vide, hvad sector bets er. Det er nemlig et investeringsmæssigt begreb, som kan sikre dig optimalt afkast, uanset hvordan verdensøkonomien ser ud.

Læs mere om:
Investeringer

Ligesom du kan sprede dine investeringer ud over flere geografiske markeder, alt efter hvordan økonomien ser ud i de enkelte regioner, kan du øge chancen for et højere afkast ved bevidst at investere i de sektorer, der klarer sig godt lige nu. Det kaldes sector bets.

Det globale aktieindeks MSCI har inddelt verdensøkonomien i 11 sektorer (se faktaboks). For at sprede sin risiko anbefales det at investere bredt på tværs af sektorer. Men i stedet for at vægte sine investeringer med samme andel, som de udgør af verdensøkonomien, er det fornuftigt at tage den aktuelle konjunkturudvikling med i sine overvejelser.

”Konjunktursvingninger bør have betydning for den investeringsstrategi, man lægger. Nogle sektorer er følsomme over for samfundsøkonomien og gode at investere i, når det går godt. Det gælder eksempelvis biler, mode, rejser og elektronik. Andre varer forbruger vi, uanset hvordan samfundsøkonomien ser ud, og de er derfor ofte gode investeringer i nedgangstider. For eksempel fødevarer og medicin,” forklarer Nordeas seniorstrateg Morten Hessner og uddyber:

”Vi ser selvfølgelig også på andre parametre, når vi sammensætter porteføljerne, for eksempel prissætningen i markedet, men konjunktursvingninger har erfaringsmæssig stor betydning for, hvordan de enkelte sektorer vil klare sig.”

Aktiemarkedets sektorer
Det globale aktieindeks MSCI opdeler aktiemarkedet i disse sektorer:

1. Energi

2. Materialer

3. Industri

4. Varige forbrugsgoder

5. Stabilt forbrug/dagligvarer

6. Medicinal

7. Finans

8. IT

9. Telekom

10. Forsyning

Den 1. september 2016 lancerede MSCI en 11. sektor: Ejendomme

Kilder: MSCI.com

Globalt opsving kloden rundt

Af den grund vurderer Nordea løbende den globale økonomi, hvilket har stor betydning, når de enkelte sektorers vægt i den samlede portefølje skal fastlægges. Det betyder, at udvalgte sektorer overvægtes, mens andre undervægtes i investeringsporteføljerne.

”Lige nu er verdensøkonomien i stærk vækst, og vi ser et synkront globalt opsving, hvor det på samme tid går økonomisk fremad i både Europa, USA og på emerging markets som fx Asien, Centralamerika og Sydamerika. Derfor overvægter vi netop de sektorer, som vi forventer vil nyde mest godt af opsvinget,” lyder det fra Morten Hessner.

Det gælder blandt andet finanssektoren, som har fordel af, at virksomheder og forbrugere igen har fået mod på at investere og låne penge. Samtidig betyder opsvinget, at flere kan betale deres lån tilbage, og dermed lider bankerne færre tab. I stedet for at lade Finans fylde de ca. 21 procent, sektoren udgør af den globale økonomi, har Nordea valgt at lade Finans udgøre ca. 23 procent i deres porteføljer.

”Men den sektor, vi er allergladest for lige nu, er IT. 93 procent af de nyligt fremlagte regnskaber har overrasket positivt i forhold til markedets forventninger. Og med en afkast på ca. 15 procent siden årsskiftet er IT helt klart den sektor, der klarer sig bedst lige nu og også vil gøre det fremadrettet,” siger Morten Hessner.

Fordi det går så godt for IT, har sektoren fået såkaldt dobbeltovervægt i Nordeas porteføljer, hvor IT udgør ca. 19 procent i stedet for markedsvægten på ca. 15 procent.

Morten Hessner
Morten Hessner
”Lige nu er verdensøkonomien i stærk vækst, og vi ser et synkront globalt opsving. Derfor overvægter vi de sektorer, som vi forventer vil nyde mest godt af opsvinget,” forklarer Nordeas seniorstrateg Morten Hessner.

IT-branchen efterlyser kapital

IT-sektoren påvirkes i høj grad af, at det går godt i andre brancher, fordi virksomheder i alle sektorer får råd til og behov for at investere i IT. Og i Danmark satte IT-branchen omsætningsrekord i både 2015 og 2016, hvor der blev omsat for over 215 mia. kr.

”Faktisk kunne det se endnu bedre ud, hvis vi havde flere hænder. Hvert tredje af vores medlemmer må sige nej til opgaver, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft,” siger Birgitte Hass, direktør for brancheorganisationen IT-Branchen.

På trods af de flotte resultater savner IT-branchen investeringer og kapital.

”Dansk vækst kommer i høj grad fra små og mellemstore virksomheder, og de er afhængige af lettere adgang til kapital. Vi oplever desværre, at en del af disse virksomheder må droppe deres planer om globalisering på grund af manglende kapital – og det er rigtig ærgerligt både for branchen og for dansk samfundsøkonomi,” konstaterer Birgitte Hass.

Hun efterlyser en ny investeringskultur, hvor det bliver mere attraktivt for både pensionskasser og private investorer at investere i dansk IT – og dermed få del i det afkast, opsvinget giver:

”Globalt investeres der rigtig meget i IT, men det smitter ikke af på den danske IT-branche. IT-virksomheders værdi kan ikke måles og vejes som fysiske produkter, og det skal investorerne lære at forholde sig til. Så vi skubber på for at gøre opmærksom på det uudnyttede investeringspotentiale, vi ser.”

Birgitte Hass
Birgitte Hass
IT er den sektor, der klarer sig allerbedst lige nu, og IT-Branchens direktør Birgitte Hass kan se tilbage på to år med omsætningsrekord i Danmark. Samtidig ser hun uudnyttet investeringspotentiale i branchen.

Ikke flere dagligvarer i kurven

I den modsatte ende af investeringsskalaen ligger sektoren Stabilt forbrug, som blandt andet dækker over dagligvarer. Den dobbeltundervægtes i Nordea Invests porteføljer og får på trods af sin markedsvægt på ca. 9 procent kun lov til at udgøre ca. 5 procent.

”Det er en sektor, der ikke er så følsom over for konjunktursvingninger. Selvom forbrugerne får flere penge, er der en naturlig grænse for, hvor meget eller lidt mælk vi drikker, og hvor dyrt oksekød vi køber. I forhold til de andre sektorer giver opsvinget derfor ikke særlig stor vækst i denne sektor,” forklarer Morten Hessner og tilføjer, at også Forsyning og Telekom undervægtes i øjeblikket.

Det stabile forbrug er til gengæld en sektor, der ofte overvægtes, når den økonomiske vækst i verdensøkonomien er lav.

God idé at følge konjunkturen
Vil man som privat investor have indblik i, hvordan investeringsselskaberne vægter sektorerne, kan man slå op på avisernes aktiesider eller tage en snak med sin investeringsrådgiver.

”Som privat investor bør man helt sikkert interessere sig for sector bets. Det handler om at holde sig orienteret om, hvor i konjunkturcyklussen vi er, og tænke over, hvad vi vil bruge flere eller færre penge på,” siger Morten Hessner.

Man skal være opmærksom på, at de sektorer, der er eksponeret for ekstra forbrug, når det går godt, også er dem, det ofte går hårdest ud over, når det økonomiske tidevand skifter. Derfor er det vigtigt, at man følger den verdensøkonomiske udvikling eller lader professionelle stå for sin investering.

Omtale af selskaber og/eller sektorer i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.