kina
Af
Nordea Investor

Kina som global eksportmotor

I forbindelse med eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina er der sagt meget om sidstnævntes metoder og mere eller mindre unfair handelsfordele. Med sin betydelige import og enorme investeringer i infrastruktur, er Kina dog også en helt afgørende faktor i den globale økonomi. I denne artikel går vi bag om verdens næststørste økonomi og dens rolle som global eksportmotor.  

Aktiemarked
Indsigt
Kina

- Man skal huske på, at Kina er en socialistisk markedsøkonomi i en etpartistat, hvis legitimitet i høj grad afhænger af dets evne til at fastholde en høj økonomisk vækst, og derfor er kommunistpartiet tilbøjelig til at ty til omfattende hjælpepakker, når økonomien skal stimuleres, siger seniorstrateg Andreas Østerheden.  

Kina tegner sig for op mod halvdelen af markedet for en lang række af de vigtigste industrielle metaller, og udviklingen i den kinesiske økonomi er helt afgørende er derfor helt afgørende for en række Emerging Markets-lande i Afrika, Sydamerika og Asien, som typisk eksporterer råvarer og halvledere og for os i eurozonen, som bl.a. eksporter byggematerialer og biler til den købestærke kinesiske middelklasse. De store statsejede banker og industriselskaber gør det nemt for regeringen at styre udlånet, og statsfinansierede investeringer i fx infrastruktur strander sjældent i bureaukratiske processer. 

Andreas Nordea
Andreas Østerheden
Seniorstrateg, Nordea

- Som en udviklingsøkonomi har Kina en tendens til at stimulere økonomien via investeringer frem for gennem øget privatforbrug, som det ses i mere udviklede økonomier i USA og Europa. Det fremmer efterspørgslen efter råvarer og industrivarer global, men typisk finansieres det ved, at statsejede virksomheder øger deres gældsbyrde, siger Andreas Østerheden. 

Økonomer og analytikere har længe sat spørgsmålstegn ved, om de konstant stigende gældsniveauer er holdbare i længden. Den kinesiske regering igangsatte derfor i 2017 flere tiltag, som skal nedbringe gælden. 

- Tidligere fokuserede regeringen udelukkende på ”vækst for enhver pris”, men nu er strategien ændret henimod en nedbringelsen af gælden. Selv da handelskrigen i starten af 2018 eskalerede, holdt den kinesiske regering fast i sit mål om at reducere gælden, forklarer Andreas Østerheden. 

I stedet har styret i Beijing introduceret stimuleringspakker, som er rettet mod at øge det kinesiske privatforbrug (fx moms- og indkomstskattelettelser). Målet er at bringe den kinesiske økonomi ind på et mere holdbart vækstspor. De kinesiske forbrugere ses som den kinesiske økonomis fremtid, og set i det lys har Kina brug for en mere balanceret vækstmodel. 

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?