green
Af
Catrine Mark

Nordea Invest Panelet: “Kul hører fortiden til”

Nordea Invests helt særlige panel af engagerede læsere er ikke i tvivl: Kul er en saga blot, og inden for en overskuelig fremtid vil renere alternativer blive normen.

Bæredygtig opsparing
Indsigt
Klima og Miljø

Kulindustrien møder ikke meget opbakning fra Nordea Invest Magasinets mest trofaste læsere. Hele 85% af vores Nordea Invest Panel, et hold bestående af de mest loyale Magasinlæsere, er enten enige eller meget enige i, at den største klimasynder, kul, i den nærmeste fremtid vil blive erstattet af vedvarende alternativer.

Kul har længe været et sortlistet aktiv i Nordea Invests porteføljer. I 2015 besluttede Nordea Asset Management, Nordens største investeringsforvalter, nemlig at stoppe opkøbet af aktier i kulindustrien og dermed for alvor sætte skub på den grønne omstilling.

Kursskiftet afspejler en stigende tendens blandt institutionelle investorer verden over om at afhænde fossile aktier og fokusere på vedvarende energiformer. Og ifølge Panelet er det da ikke for sent at tage hånd om problemet og gøre en forskel. Således er fire ud af fem enten enige eller meget enige i, at klimaforandringerne er en udfordring, der kan løses. Klimarelaterede investeringer kan være en del af den langsigtede løsning.

Se, hvad Panelet (ellers) mener om klimaforandringerne og bæredygtige investeringer lige her:

 

Klimapanelet

Bæredygtig opsparing

Klima er et af de områder, hvor bæredygtighedsprofilen i Nordea Invest er stærkest markeret. Det gælder ikke blot de helt oplagte ”grønne” eller ”bæredygtige” fonde som Nordea Invest Klima og Miljø og Nordea Invest Stars-familien, men faktisk hele vores palette af aktiefonde: Vi udelukker nemlig fuldstændigt alle virksomheder, der får mere end 30% af deres omsætning fra den største klimasynder, kul, fra alle fondene.

Læs mere om Bæredygtig opsparing i Nordea Invest her

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?