Nordamerika
Af
Jan Telford

Nordea Invests nye aktiefond i Nordamerika

Investeringsforeningen Nordea Invest har lanceret en ny aktiefond, der er designet til at håndtere udfordringerne på det nordamerikanske marked. Mød Nordea Invest North America Enhanced.

Nordea Invest North America Enhanced kombinerer de bedste elementer af både aktiv og passiv porteføljeforvaltning på det stærkt konkurrenceprægede nordamerikanske marked. Fondens investeringsunivers består af aktierne i MSCI North America Index. Men med vores såkaldte beta+-model søger vi at opnå et afkast efter gebyrer, der er højere end afkastet på indekset. I stedet for at vælge de mest prominente og attraktivt prisfastsatte selskaber, som en aktiv porteføljeforvalter traditionelt gør, er tilgangen med beta+-modellen den omvendte.

Strategien fokuserer på at undgå taberne i indekset. Målet er at fravælge de selskaber, der er dyre eller af lav kvalitet, eller hvis indtjening eller cashflow er faldende. Ved at undgå de mest risikofyldte selskaber har fonden en reel chance for at opnå et afkast, der ligger over det gennemsnitlige markedsafkast.

Samtidig inddrager forvalterne af fonden de samme ESG-standarder som for alle Nordea Invests andre aktivt forvaltede fonde. Selskaber, som er involverede i fremstilling af for eksempel kul, klyngebomber og atomvåben, er udelukket fra fonden.

Omkostningseffektiv, langsigtet investering

Nordea Invest North America Enhanced retter sig mod investorer, der ønsker en bred eksponering mod regionen. Da fonden er en forbedret og udvidet version af en indeksfond, afviger det forventede afkast ikke markant fra det samlede markedsafkast.

Inddragelsen af vores ESG-standarder giver mulighed for at opnå bedre risikojusterede afkast på længere sigt. I Nordea Invest er vi nemlig overbeviste om at det ikke betaler sig at være eksponeret mod de mest risikofyldte selskaber på den lange bane.

 

Nordea Invest North America Enhanced
Fonden investerer i nordamerikanske aktier i indekset MSCI North America Index. Fonden er dog ikke en indeksfond, for den anvender også en såkaldt beta+-model til at fravælge selskaber, som har en utilfredsstillende risikoprofil. Samtidig inddrages også Nordea Invests ESG-standarder i porteføljeforvaltningen, hvilket giver mulighed for højere risikojusterede afkast på længere sigt. 

Fonden administreres af Nordea Funds Ltd.

Læs mere om fonden her.

Omtale af selskaber og/eller sektorer i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?