Water
Af
Nina Azoulay, journalist

Nordea Invest Klima og Miljø: Den bæredygtige fond med det høje CO2-aftryk

Nordea Invest Klima og Miljø investerer i virksomheder, der aktivt arbejder med løsninger på nutidens klima- og miljømæssige udfordringer. Fonden har et højere CO2-aftryk end andre af Nordeas bæredygtige fonde – og det er ikke tilfældigt. Her fortæller porteføljemanager Thomas Sørensen, hvordan det hænger sammen med et fokus på bæredygtighed.

Bæredygtig opsparing
Investorskole
Klima og Miljø
Thomas Sørensen
Thomas Sørensen
Porteføljemanager, Nordea Invest Klima og Miljø

Vindmøller, solceller, el-biler og mindre miljøbelastende produktionsforhold på fabrikker. Eller med andre ord: Grøn omstilling. I Nordea Invest Klima og Miljø er det fremtidens løsninger på nutidens udfordringer, der er i fokus. Her investeres i selskaber, der skaber bæredygtige løsninger og håndterer klima- og miljømæssige udfordringer over hele verden.

Interessen for at investere i bæredygtige løsninger er vokset støt de seneste år, og flere investorer foretrækker i dag at sætte sine penge i en grøn fremtid. Mange er derfor også begyndt at se på en fonds samlede CO2-udledning, når de vælger, hvor de vil placere deres penge. Og her vil de se, at CO2-aftrykket er højere i Klima og Miljø end i mange andre fonde, der har bæredygtige løsninger som fokusområde.

Det skyldes ifølge Thomas Sørensen, der er porteføljeforvalter i Nordea Invest Klima og Miljø, at man i høj grad har fokus på selskaber, der ikke kun selv agerer ansvarligt, men som også skaber fysiske løsninger, der kan hjælpe andre virksomheder til at blive mere bæredygtige og reducere udledning af blandt andet CO2 og vand – fx fremstilling af vindmøller og vandfiltre.

- Man kan lidt firkantet sige, at hvis ikke vindmøllen fremstilles, kan vi ikke udnytte vindens energi. Det kræver mere CO2 at fremstille en el-bil eller en vindmølle end at arbejde på kontor bag en computerskærm. Og der er brug for de mange produkter, hvis andre virksomheder skal kunne omstille til en mere bæredygtig hverdag. Vi har fokus på de virksomheder, der fremstiller løsninger og produkter, som kan håndtere nuværende og fremtidige udfordringer, siger Thomas Sørensen.

Hvad er et CO2-aftryk?

• CO2-aftrykket er en beregning af den samlede mængde CO2, som et produkt, en virksomhed eller et land udleder.

• CO2-aftrykket for en virksomhed afspejler selskabets samlede udslip af kuldioxid – lige fra produktion af en varer til opvarmning og belysning af virksomheden.

• CO2-aftrykket kan gøres op på forskellige måder. Det kan for eksempel vise, hvor meget CO2 der bruges på fremstillingen af en bil, men det kan også vise, hvor meget CO2 bilen udleder, når den kører.

Mindre CO2 i luftfartsindustrien

Amerikanske Hexcel er en af de virksomheder i Klima og Miljø-fonden, der har det højeste CO2-aftryk. Men det er også en af verdens førende producenter af carbonfiber-komposit til flyproduktion, som hjælper store dele af den internationale luftfartsindustri med at reducere sin CO2-udledning.

Kompositmaterialerne er lettere og stærkere end eksempelvis stål og aluminium og bruges derfor i flere nyere fly – blandt andet Airbus 380 og Boeing B787. Og det betaler sig at satse på kompositmaterialerne, fastslog forskere fra blandt andet University of Cambridge og University of Sheffield allerede i 2014, da de undersøgte forskellen på kompositfly og aluminiumsfly.

Selv om der udledes dobbelt så meget CO2, når man fremstiller en kompositfly, som når man producerer et fly i aluminium, er kompositflyet så meget lettere i vægt, at det gennem hele sin samlede levetid vil forbruge op til 20 procent mindre CO2, når det er i drift.

I University of Cambridges nyhedsmagasin forklarer Alma Hodzic, der er professor i Advanced Materials Technologies ved Sheffield University og en af forskerne bag undersøgelsen: “Besparelserne på brændstofforbruget opvejer langt den øgede miljøpåvirkning fra fremstillingen af kompositterne. Trods debatter inden for industrien betyder de miljømæssige og økonomiske besparelser fra kompositmaterialerne, at de er en meget bedre løsning".

Climate
Nordea Invest Klima og Miljø har fokus på selskaber, der ikke kun selv agerer ansvarligt, men også skaber fysiske løsninger, der kan hjælpe andre virksomheder til at blive mere bæredygtige og reducere udledning af blandt andet CO2.
Image text

Hexcel har modtaget flere priser for sit arbejde med at nedbringe CO2-udledningen – blandt andet fra den lokale miljømyndighed Northwest Clean Air Agency i Washington, som netop fremhæver effekten af at hjælpe andre virksomheder med at reducere udledningen af CO2. Og det er også en tungtvejende grund til, at det giver mening at investere i Hexcel, påpeger Thomas Sørensen.

- Det er når flyet er i drift, at den store besparelse sker, og driften udgør langt den største del af et flys CO2-forbrug. Selv om produktionen er CO2-tung, hjælper Hexcel en hel industri med at blive mere miljøvenlig og mere bæredygtig, og derfor giver det så god mening at have virksomheden med i Klima og Miljø, forklarer han.

Klimabevidsthed er mere end CO2-aftryk

På samme måde er en lang række af de virksomheder, som Nordea Invest Klima og Miljø investerer i, industrivirksomheder, der fremstiller produkter, som andre selskaber bruger for at blive mere bæredygtige.

Det gælder eksempelvis Linde, Air Liquide og Veolia. De er blandt de mest CO2-tunge virksomheder i porteføljen, men leverer alle klimaløsninger, som gør det muligt for deres kunder at reducere CO2-udledning, og dermed bidrager de til at skabe et samfund med en lavere kulstofudledning, påpeger Thomas Sørensen.

"De seneste år har særligt de forbrugerorienterede industrier været præget af de teknologiske fremskridt. Men nu begynder særligt landbrug og byggeri at effektivisere med digitale løsninger. Og det er virkelig interessant, for de industrier har stor mulighed for at påvirke miljøet og klimaet i en positiv retning"
Thomas Sørensen, porteføljeforvalter, Nordea Invest Klima og Miljø

Men de bidrager også til andre dele af klima- og miljøpåvirkningen. Eksempelvis udvikler det franske selskab Veolia teknologier til genanvendelse af vand og forsvarlig håndtering af spildevand.

- Veolia bidrager med løsninger, som gør andre virksomheder i stand til at mindske deres energiforbrug og genanvende ressourcer. Men CO2-aftrykket for selskabet tager ikke højde for den effekt, som de færdige løsninger har for andre virksomheders udledning af CO2, vand og andre energiformer, siger Thomas Sørensen.  

Det kan derfor være misvisende, hvis man som investor bruger CO2-aftrykket som det eneste parameter, man måler bæredygtighed ud fra, tilføjer han.

- Vi mener, at CO2-aftrykket bør være en blandt mange faktorer, som man ser på, når man investerer, men det bør ikke stå alene. Vi kigger på den samlede påvirkning fra de virksomheder, vi investerer i – også vandforbrug, indflydelse på biodiversitet og udledning af andre forurenende stoffer. Standarden for hvordan man måler CO2-aftryk er forskellig i hele verden, og derfor støtter vi en større gennemsigtighed på det her område, så man ser på hele værdikæden og tager hensyn til flere problemstillinger inden for klima- og miljøområdet, siger Thomas Sørensen.

Nordea Invest Klima og Miljø har eksisteret i over 10 år. Udviklingen har været positiv, og der dukker fortsat investeringsmuligheder op, som giver god mening økonomisk såvel som for klima og miljø, fortæller Thomas Sørensen. For den digitale udvikling er for alvor ved at få fat i de ‘tunge drenge’ i industrien.

- De seneste år har særligt de forbrugerorienterede industrier været præget af de teknologiske fremskridt. Men nu begynder særligt landbrug og byggeri at effektivisere med digitale løsninger. Og det er virkelig interessant, for de industrier har stor mulighed for at påvirke miljøet og klimaet i en positiv retning, siger Thomas Sørensen.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

 

Læs mere om Nordea Invest Klima og Miljø her

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?