Brexit Europe Small Cap

Brexit nærmer sig – hvad skal der nu ske i Nordea Invest Europa Small Cap?

Brexit nærmer sig, og ingen ved reelt, hvad der sker derefter. Vi har spurgt vores forvalterteam for Nordea Invest Europa Small, Jesper Gulstad og Kalle Huhdanmäki, hvordan de har positioneret fonden op til Brexit 29. marts 2019.

Markedet for aktier i mindre selskaber (”small caps”) i Storbritannien udgør omkring en tredjedel af det samlede marked for small caps i Europa og er derfor et vigtigt marked for investorerne og for os.  Før folkeafstemningen i 2016 valgte vi at neutralvægte Storbritannien for at undgå at satse på enten et ja eller et nej til at blive i EU. Efter folkeafstemningen har vi reduceret fondens eksponering mod selskaber orienteret mod hjemmemarkedet.

Det britiske small cap-marked faldt med 10% efter folkeafstemningen i 2016. På den anden side steg markedet for aktier i store selskaber (”large caps”) i Storbritannien med 17%. Det er en markant forskel.

Er investorerne mere bange for at investere i britiske small cap-aktier end large cap-aktier forud for Brexit?

- Ja og nej. Investorerne har ikke været bange for at investere i small cap-aktier, fordi selskaberne er mindre, men fordi de typisk er mere orienteret mod hjemmemarkedet. Forklaringen er, at small cap-aktierne i første omgang blev hårdere ramt af svækkelsen af det britiske pund, og i anden omgang vil en afmatning i den britiske økonomi ramme small cap-selskaberne mere end large cap-selskaberne, som er mere internationalt orienteret. Da aktiefonde med fokus på britiske aktier oplevede en kapitaludstrømning efter folkeafstemningen, blev alle aktier ramt af frasalg, men det gik hårdest ud over small cap-aktierne, da likviditeten i markedet er lavere.

Kalle Huhdanmäki

Porteføljeforvalter, Nordea Invest Europa Small

Hvordan har fonden klaret sig siden folkeafstemningen 23. juni 2016, hvor 51,9% af dem, der deltog i afstemningen, stemte for britisk udtræden af EU?

- Brutto inklusive gebyrer er fonden steget med ca. 20% siden folkeafstemningen, og dermed har den klaret sig bedre end sit benchmark hen over denne periode. Markederne har været understøttet af centralbankernes meget lempelige pengepolitik, og sammenholdt med selskabernes gode driftsmæssige performance har det bidraget til, at small cap-aktierne overperformede large cap-aktierne.

Er der sektorer, som I undgår eller foretrækker på grund af Brexit?

- Generelt har fonden den største undervægt inden for langvarige forbrugsgoder. Det skyldes i høj grad, at vi ønsker at minimere fondens eksponering over for britiske selskaber i denne sektor. De hårdest ramte i denne kategori er de fysiske detailforretninger, hvor antallet af kunder fra gaden falder på grund af et lavere privatforbrug og konkurrencen fra onlinehandel. En sektor, som har klaret sig overraskende godt, er boligbyggeriet, der har været understøttet af offentlige tilskud til huskøbere uden friværdi til at finansiere deres boligkøb. Men begynder vi at se en stigning i ledigheden (som lige nu er historisk lav) og/eller større prisfald på eksisterende boliger, forventer vi, at denne sektor også bliver ramt.

Kan I fortælle os om en af Nordea Invest Europa Small Caps investeringer i Storbritannien, som ikke har været påvirket af Brexit?

- Et eksempel er Rotork, en industrikoncern med hovedsæde i Bath i det sydvestlige England. Selskabet er markedsførende inden for ventilaktuatorer, som regulerer åbningen og lukningen af ventiler. En aktuator er en vigtig del, da den skal kunne fungere i tilfælde af en nødsituation, og samtidig udgør produktet kun en lille del af de samlede omkostninger ved et projekt. Rotork kan i kraft af disse to faktorer i stor udstrækning selv bestemme prisen på sine aktuatorer, og selskabet har da også leveret en meget stabil indtjening hen over et konjunkturforløb. Hertil kommer, at selskabets globale aktiviteter reducerer afhængigheden af markedet i Storbritannien. På baggrund af dette og en forventet vækst i nogle af de slutmarkeder, som selskabet er eksponeret mod, venter vi. at aktien vil give et pænt afkast over de kommende år. Selvom vi mener, at Brexit får en negativ effekt på britisk økonomi, er der mange attraktive investeringsmuligheder i landet. Det afspejler sig også i, at ca. 25% af fondens investeringer er i Storbritannien.

 

Referencer til lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Vi anbefaler dig altid at tale med din investeringsrådgiver, før du investerer.