Cancer patients
Af
Jan Telford

Nordea Funds med til at sponsere Team Rynkeby

For bare nogle få årtier siden blev der taget store skridt inden for behandlingen af børnecancer, og overlevelsesprocenten på området steg til omkring 80. Det var så langt, de mere traditionelle behandlingsmetoder kunne bringe os. Kun via internationalt forskningssamarbejde kan nye behandlingsmetoder findes, og det kræver finansiering. Aamu Pediatric Cancer Foundation, som blev grundlagt i 2012, arbejder hårdt for at gøre dette muligt. For at hjælpe med at indsamle penge til Aamu Foundation er Nordea Funds med til at sponsere Team Rynkebys "God Morgon" - arrangement.

Læs mere om:
Skandinavien
Laura Paasio
Aamu Foundation

Aamu (det finske ord for ”morgen”) repræsenterer en ny begyndelse og nye muligheder for mange – en god morgen gør hele dagen bedre.

”Det er præcis det budskab, vi ønsker at sende med vores navn. Alle fortjener en sund barndom og en chance for at vokse op og blive en sund voksen,” siger Laura Paasio fra Aamu Foundation.

Laura Paasio har i næsten 20 år arbejdet i finanssektoren. Igennem årene blev det mere og mere klart for hende, at hendes passion var at gøre en forskel på det sociale område.

”Når noget vækker din interesse, begynder du at indse, at der er mange måder, du kan gøre en forskel på,” siger Laura Paasio.

Hun fandt hurtigt ud af, at der var stort behov for nye metoder til at behandle børnekræft på, men at midlerne til forskningen var små.

”Sammen med børnekræftlæger besluttede vi, at den bedste måde at skaffe midler til denne forskning på var at etablere en fond, men på en lidt anden måde end normalt. Vores mål var ikke at opbygge en stor kapital, men i stedet at kanalisere donationer videre med det samme og i sin helhed til projekter udvalgt på forhånd,” siger Laura Paasio.

 

Internationalt samarbejde er altafgørende

I Finland er kvaliteten af behandlingen af børnecancer høj, men før etableringen af Aamu Foundation var der i en lang årrække kun sket meget få gennembrud i kræftbehandlingen. I gennemsnit var prognosen for overlevelse af kræft ca. 80%.

”Udvikling af nye behandlingsmetoder kræver kliniske tests, der involverer kræftpatienter. Det er meget dyrt, men absolut nødvendigt at deltage i disse tests,” understreger Laura Paasio.

”Børnekræftlægerne forstår, at de ikke kan presse på for at få offentlige midler til international kræftforskning. Pengene skal komme et andet sted fra. Det har i mange år også været tilfældet i fx Sverige og Danmark,” fortsætter hun.

Fem universitetshospitaler i Finland deltager i internationale forskningsprogrammer. Prøver fra patienter, der deltager i programmerne, målinger af behandlingsresultater, rapporter om patienternes livskvalitet samt data om bivirkninger sendes til en fælles database. Over tid kan det bidrage til at finde nye behandlingsformer.

”Da børnecancer ikke er særlig udbredt, er det ikke muligt for Finland eller noget andet land alene at indsamle nok forskningsdata. Derfor er internationalt samarbejde altafgørende i udviklingen af nye metoder i kræftbehandlingen,” siger Laura Paasio.

Herudover har Aamu Foundation bidraget til at rejse kapital til nogle fundamentale forskningsprojekter. Et af dem er centret for kliniske tests i de tidligere faser på Tampere University Hospital. Centret spiller en vigtig rolle i arbejdet med at være på forkant med den seneste udvikling i behandlingen af børnecancer.

 

A Girl and a bear
Kuvat (yllä): Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Lovende resultater, men arbejdet fortsætter

Det arbejde, som fonden finansierer, har allerede givet resultater. Overlevelsesprocenten for børn, som har deltaget i kliniske tests for at forbedre kræftbehandlingen, er 10% højere end for børn, der har fået den traditionelle behandling.

”I Finland får omkring 150 børn under 16 år hvert år stillet en cancerdiagnose. Ved at anvende de nye behandlingsmetoder, som er blevet udviklet ved hjælp af disse kliniske tests, kan vi redde 15 børn mere hvert år, ” understreger Laura Paasio.

Målet er naturligvis en overlevelsesprocent på 100. Samtidig må vi erkende, at selvom nye metoder hjælper flere børn til at overleve deres kræftsygdom, vil mange fortsat have mén af den.

”Ca. 70% af børn, som har haft cancer, har helbredsproblemer som voksne. Canceren kan vende tilbage, påvirke fertiliteten, øge risikoen for hjerte-karsygdomme og give psykologiske problemer,” forklarer Laura Paasio.

”På den ene side har vi brug for mere effektive behandlingsmetoder. På den anden side skal behandlingen være blidere og mere målrettet, så den ikke skader sunde organismer. Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, for at sikre at flere unge patienter får et sundt voksenliv,” siger Laura Paasio.

 

Gennemsigtighed og samarbejde

Aamu Foundation har en meget simpel struktur, som gør fonden meget agil. I stedet for at hyre fundraisers har fonden valgt at netværke med bidragydere.

”Vi tror, at vi ved at være transparente og fortsætte vores arbejde året rundt kan gøre vores bidragydere til langsigtede partnere, som har tillid til os og det, vi gør,” understreger Laura Paasio.

Det har vist sig at være en klog tilgang.

”I starten var vi nødt til at bruge de første år på først og fremmest at opbygge tillid. Det er glædeligt at se, hvordan vi hele tiden har gjort fremskridt. Sidste år nåede vi for første gang vores mål om at rejse 500.000 euro, og det ser ud til, at vi i år vil gøre det endnu bedre,” siger Laura Paasio.


 

Team Rynkeby
Foto: Tarja Levänen

På cykel til Paris for at rejse penge til børn

En af bidragydere i Aamu Foundation er Team Rynkeby Foundation, som holder et velgørenhedsarrangement under navnet Team Rynkeby – God Morgon. Ideen er at få 1.900 cyklister og 450 frivillige fra Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island og Færøerne opdelt i 48 hold til at cykle til Paris for at se sidste etape af Tour de France. I den forbindelse rejser Team Rynkeby midler fra sponsorer, og hele overskuddet går til børn.

Rynkeby Foods A/S og God Morgon dækker alle projektets centrale omkostninger, hvilket betyder, at de penge, som Team Rynkeby indsamler i hvert land, doneres ubeskåret til lokale organisationer, som hjælper børn med kritiske sygdomme. I Danmark støtter Team Rynkeby to organisationer; Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

I 2017 donerede Team Rynkeby 65,2 mio. DKK til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme - heraf gik de 32,2 mio. DKK til Børnecancerfonden og Børnelungefonden i Danmark. 

I Finland går pengene fra Team Rynkeby til Aamu Pediatric Cancer Foundation og Sylva ry, en forening der støtter unge cancerpatienter og deres familier. Sidste års donationer i Finland løb op i 570.000 euro, og i år er målet at nå et godt stykke over det beløb.

Nordea Funds er en af sponsorerne bag Team Rynkebys God Morgon-arrangement. Herudover deltager Laura Suominen fra Nordea Funds i cykelturen som en af kaptajnerne for det finske hold.

”Rynkeby er en vigtig del af vores netværk, og vi er meget taknemmelige for al deres støtte til forskningen i børnecancer,” siger Laura Paasio.

 

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?