Dreng fisker med fiskenet
Af
Nordea Invest

5 myter om bæredygtig opsparing

Selvom interessen for bæredygtig opsparing er steget markant de seneste år, er der stadig en række myter, der kræver et realitetstjek. For eksempel den om, at man må vælge mellem bæredygtig opsparing og højt afkast.

Aktiv forvaltning
Bæredygtig opsparing
ESG
Global Stars
Opsparing

Ansvarlig eller bæredygtig investering handler om at stille krav til de virksomheder, der investeres i, i forhold til miljø, menneskerettigheder og etisk selskabsledelse. For få år siden mente mange, at ansvarlig investering var forbeholdt idealisterne, der tænkte mere på grøn samvittighed end sorte tal på bundlinjen. For eksempel svarede mere end 60%, at de ikke mente, at ansvarlige investeringer ville give dem et højere afkast over tid, da Nordea Invest gennemførte en stor nordisk undersøgelse i 2016.

I dag har den generelle holdning til bæredygtig investering ændret sig, og der er også fra politisk side sat fokus på vigtigheden af dette. Erhvervsministeriet lancerede i marts 2018 flere tiltag, der skal hjælpe virksomheder med at agere ansvarligt.

- Virksomheder og investorer er nøglespillere i forhold til at løse en lang række af samfundets centrale udfordringer. Deres strategiske arbejde med samfundsansvar bidrager ikke kun til en bedre verden, men er også til gavn for egen forretning og dermed dansk konkurrenceevne og dansk økonomi, udtalte erhvervsminister Brian Mikkelsen i den forbindelse og understregede dermed, at ansvarlig investering er en fælles opgave for politikere, erhvervsliv og investorer.

Men der er stadig myter, som lever i bedste velgående. Med hjælp fra Eric Pedersen, direktør i Nordea Invest, der – sammen med sine søsterselskaber i Nordea-koncernen – flere gange er kåret til Europas bedste inden for ansvarlig investering, svarer vi her på nogle af de typiske spørgsmål og misforståelser.
 

Eric Pedersen
Eric Pedersen
Direktør, Nordea Invest

Får jeg et lavere afkast med en bæredygtig opsparing?

- Nej, det er ingen naturlov, at bæredygtig opsparing giver et lavere afkast. Man kan ikke love, at afkastet bliver højere end ved andre investeringer, men det behøver bestemt heller ikke være lavere. Vi vurderer, at virksomheder, der opfører sig ansvarligt, får en fordel både i den globale konkurrence og i kampen om finansiering af deres projekter. Det minimerer risikoen ved at investere i dem og bør på sigt have en positiv effekt på investeringsafkastet, siger Eric Pedersen.

Flere af verdens største investorer har da også vendt blikket mod de bæredygtige investeringer, for eksempel har den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs meldt ud, at den frem mod 2025 vil investere over 1.000 mia. kr. i miljøvenlig energi.

De danske pensionskasser, der tilsammen forvalter 3.000 mia. kr., følger i samme spor og investerer nu dobbelt så meget i grøn energi som i kul og olie, der tidligere blev anset for den sikre vej til et fornuftigt, langsigtet afkast.

- Et godt afkast er og bliver hovedformålet med alle pensionsbranchens investeringer, men normalt går investeringer med gode afkast hånd i hånd med bæredygtige investeringer, udtalte Per Bremer Rasmussen, adm. dir. i brancheforeningen Forsikring & Pension, i forbindelse med en debat om ansvarlig investering på Folkemødet 2017.

 

Solpaneler

Hvordan klarer ansvarlig investering sig i forhold til forventningerne?

- Kigger vi fx på 2017 er svaret: Helt fantastisk! Hos os klarede fondene Global Stars, Emerging Stars og Nordic Stars, som er vores flagskibe inden for bæredygtig opsparing, sig markant bedre end markedet generelt. Faktisk slog Global Stars og Emerging Stars deres benchmark (den standard, afkastet sammenlignes med, red.) med 7-8 procentpoint og var blandt de fonde i Nordea Invest, der klarede sig allerbedst, siger Eric Pedersen.

Han understreger, at man ikke kan forvente, at det går lige så godt hvert år.

- Men det viser, at de ansvarlige investeringer både kan gøre det lige så godt og klare sig endnu bedre end det generelle marked.

Samme billede tegner sig i flere andre danske investeringsforeninger, hvor de mere "etiske" fonde også klarede sig bedre end forventet sidste år.

Er der højere omkostninger ved ansvarlig investering?

- Både og. Det kræver mere research at sikre, at virksomhederne i en fond lever op til den ansvarlighed, vi forventer. For eksempel bliver en lang række virksomheder ESG-analyseret, og kun de, der klarer sig allerbedst, bliver udvalgt til Stars-fondene, forklarer Eric Pedersen.

ESG står for Environmental, Social and Governance, som på dansk betyder miljø, sociale forhold og selskabsledelse.

- Vi har et dedikeret internationalt team, som ESG-analyserer virksomhederne. Det kan gøre omkostningerne ved investeringen marginalt højere. Men man skal altid huske at kigge på afkastet efter omkostninger, og vi tror på, at det fortsat kan betale sig, når man tager højde for afkastet og den lavere risiko, siger Eric Pedersen.

Nordea Invest var blandt de første danske investeringsforeninger med et medarbejderteam, der udelukkende arbejder med ESG og bæredygtig investering. Et område, stadig flere investeringsforvaltere får øjnene op for. I 2015 havde 54 procent af Danmarks 50 største institutionelle investorer medarbejdere, der brugte mindst halvdelen af deres tid på ansvarlige investeringer og ESG. I 2017 var det tal steget til 81 procent, viste brancheorganisationen Dansifs årlige undersøgelse.

"Jo flere, der invester ansvarligt, jo mere skubbes virksomheder og verden i en mere bæredygtig retning"
Eric Pedersen, direktør, Nordea Invest

Gør min investering overhovedet en forskel?

- Ja, det gør den. Jo flere, der invester ansvarligt, jo mere skubbes virksomheder og verden i en mere bæredygtig retning. Der bliver sendt et tydeligt signal via markedskræfterne, siger Eric Pedersen og fremhæver aktivt ejerskab som et vigtigt værktøj.

Aktivt ejerskab betyder, at man som investor gør sin indflydelse gældende og går i dialog med virksomhederne for at hjælpe dem i en mere bæredygtig retning.

- Vi oplever, at mange selskaber gerne vil hjælpes og er meget åbne over for deres investorer. Det gælder for eksempel de internationale tøjproducenter, som får produceret tøj i udviklingslandene og derfor per definition har en udfordring i deres forretningsmodel. De er meget interesseret i at gå i dialog om, hvordan de kan gøre nogle ting bedre, fortæller Eric Pedersen

Kan jeg være sikker på, at de virksomheder, jeg investerer i, agerer bæredygtigt?

- Det kommer selvfølgelig an på, hvordan du investerer. Hos Nordea Invest har vi truffet et overordnet valg om ikke at investere i selskaber, der er involveret i produktion eller vedligeholdelse af illegale eller atomare våben. Ligesom vi ikke investerer i virksomheder, der får mere end 30 procent af deres omsætning fra kulproduktion. Dermed er der en række selskaber, som bliver fravalgt, og det gælder alle vores afdelinger. Og når du investerer i Stars-fondene, som er vores flagskibe inden for bæredygtig opsparing, går du et skridt videre: Her er virksomhederne positivt tilvalgt, fordi de klarer sig bedst inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Det er altså to forskellige processer, og – hvis man kan sige det sådan – to forskellige grader af ansvarlighed. Men uanset, hvordan du investerer, har vi skabt nogle procedurer, der sikrer, at du kan sove godt om natten, forklarer Eric Pedersen.

 

Bæredygtig opsparing

Klima et af de områder hvor bæredygtighedsprofilen i Nordea Invest er stærkest markeret. Det gælder ikke blot de helt oplagte ”grønne” eller ”bæredygtige” fonde som Nordea Invest Klima og Miljø og Nordea Invest Stars familien, men faktisk hele vores pallette af aktiefonde: Vi udelukker nemlig fuldstændigt alle virksomheder, der får mere end 30% af deres omsætning fra den største klimasynder, kul, fra alle fondene.

Læs mere om Bæredygtig opsparing i Nordea Invest her

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?