”Mavesure” investorer gør europæiske aktier interessante

Bjarne Breinholt Thomsen, Chefstrateg Nordea Bank Bjarne Breinholt Thomsen, Chefstrateg Nordea Bank

Hvad er baggrunden for at overvægte det europæiske aktiemarked netop nu?

Siden sommeren 2016 har de fleste globale nøgletal overrasket positivt. Europa skiller sig dog ud, som en af de økonomier med de mest positive overraskelser. En del af dette kan tilskrives ”mavesure” investorer som følge af det vedholdende politiske uvejr over Europa i kølvandet på Brexit, samt den spækkede valgkalender (fransk, hollandsk og tysk valg). Investorernes forventninger til Europa er sænket så meget, at rigtig meget ”skidt” er indregnet i aktiekurserne og renterne - og ikke så meget af det positive, som vi bl.a. ser materialisere sig nu på indtjeningssiden. I øjeblikket handles europæiske aktier på kursniveauer lidt under det historiske gennemsnit, mens det modsatte er tilfældet i USA.

Men hvad med de forestående parlamentsvalg i Holland, Frankrig og Tyskland – får de ikke en betydning?

Ja, det er rigtigt, at vi står overfor nogle vigtige valg i Europa. Men de vil, efter vores mening, kun få en mindre betydning med kortvarig effekt på aktiemarkederne. Valgene kan naturligvis påvirke markederne både positivt og negativt – men vores fokus ligger på summen af den økonomiske vækst, en meget lempelig pengepolitik og højere indtjening i virksomhederne, der skaber potentiale for europæiske aktier, når vi kigger fremad.

Chart Kilde: Thomson Reuters

Hvem er det, der driver væksten opad?

Det er primært forbrugerne, der driver væksten. Og oven i det forventer vi, at der er en god chance for at investeringerne vil stige – dog fra et meget lavt niveau. Investeringerne kan løftes af Trump-administrationens forslag om at deregulering, finanspolitiske stimulanser og straks-afskrivninger af anlægsinvesteringer.

Handelsoverskuddet over for USA er nu på 125 milliarder USD i Europas favør. Kan Trump-administrationens klare udmeldinger om ”America First” og enegang i handelspolitikken stikke en kæp i hjulet for vækstudsigterne i Europa?

Der er ingen tvivl om, at Donald Trump og den nye administration i USA udgør en betydelig risiko. Men man bør bemærke, at netop skatte- og handelspolitikken har Trump været afventende med at melde noget ud om. Selvom USA er en stor fortrinsvis lukket økonomi, så er de afhængige af omverdenen og eventuelle protektionistiske tiltag kan ramme amerikanerne som en boomerang. Derfor vil man også være forsigtig med at lave tiltage, der skader samhandlen med Europa.