Akast forventninger 2019
Af
Nordeas strateger

Her er tre ting, der bremser aktierne

Så gik den ikke længere. For første gang i mange uger ser vi i øjeblikket en opbremsning på aktiemarkedet. Nordeas seniorstrateg Andreas Østerheden er ikke overrasket: ”Selvom vi siden årsskiftet har været vidner til en decideret aktiefest, har det ikke været vores forventning, at festen skulle fortsætte med samme energi,” siger han og peger på tre faktorer, der bremser aktiernes fremgang.  

Læs mere om:
Aktiemarked
Opsparing
Risiko
Andreas Østerheden
Andreas Østerheden
Seniorstrateg i Nordea

Noget tyder på, at bekymringerne og tilbageholdenheden er ved at indfinde sig på aktiemarkederne, efter globale aktier steg markant i årets første måneder og dermed indhentede meget af det fald målt i danske kroner, vi så i løbet af fjerde kvartal sidste år. Ifølge seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden er det særligt tre faktorer, der nu er begyndt at sætte sig som en bremseklods på de globale aktiemarkeder.

”Investorerne har nok at holde øje med, men deres fokus er især rettet mod tre områder: Tempoet i den globale vækst, omskiftelige pengepolitiske signaler og så den politiske usikkerhed med handelskrigen mellem USA og Kina og selvfølgelig det altoverskyggende storpolitiske emne i Europa – Brexit,” siger Andreas Østerheden. Han uddyber de tre faktorer, der er med til at skabe nervøsitet på aktiemarkederne, og han peger på, at markederne skal bruge nye kursdrivere for at trække meningsfuldt højere.

 

 

1. Manglende stabilitet i den globale vækst 

”Det er et spørgsmål om tid, før investorerne begynder at behandle de økonomiske nøgletal som det, de rent faktisk er, nemlig halvdårlige nyheder. Vi forventer ikke en markant nedgang i den globale vækst, men vi er heller ikke blevet overbevist af de seneste økonomiske nøgletal, der signalerer ustabilitet og for Europas vedkommende svækkelse på flere områder. Lidt forenklet kan man sige, at nøgletallene stritter i flere retninger, og uden en global stabilisering i vækstindikatorerne vil den seneste stigning på aktiemarkederne næppe fortsætte.”

2. Overraskende signaler fra centralbankerne

I januar vendte FED på en tallerken og ændrede retning fra høge-agtige pengepolitiske beslutninger i 4. kvartal af 2018 til noget mere bløde signaler. Og på ECB’s møde i sidste uge signalerede man, at der ikke er planer om renteforhøjelse i 2019. Andre centralbanker som fx den japanske og kinesiske fører også fortsat en lempelig politik, som ikke vil blive ændret på kort sigt. 

”Set med markedernes øjne er pengepolitiske stramninger indtil videre blevet sat på hold. Det store spørgsmål er blot, hvor længe dette kan holde optimismen oppe, eller sagt på en anden måde: Hvornår vil investorerne begynde at se de bløde signaler fra centralbankerne som tegn på en svækkelse af væksten. Og når det sker, kan aktier miste flyvehøjde.”

3. Trumps handelskrig og føljetonen om Brexit

”Handelskrigen mellem Kina og USA trækker ud, og der kommer meget lidt konkret nyt på denne front. Men efter de store stigninger på aktiemarkederne i år, må man forvente, at et positivt udfald af forhandlingerne om en handelsaftale i stort omfang allerede er indpriset i aktiekurserne. Det er derfor tvivlsomt, om en aftale vil gavne aktierne i særlig høj grad.”

”Brexit er lige nu i en afgørende fase, og vi forventer, at deadlinen for en mulig aftale vil blive udskudt. Der vil derfor være en tid endnu med politisk usikkerhed i euroområdet – også på brexitfronten.”

 

 

Om markedskommentaren fra Nordeas strateger

Markedskommentaren er et øjebliksbillede på, hvad der sker lige nu på markederne, og hvad Nordea Banks strateger forventer, det kan få af betydning. Bemærk derfor altid datoen på denne artikel, før du reagerer.

Al rådgivning i forbindelse med køb og salg af Nordea Invest beviser varetages af Nordea Invests hoveddistributør, Nordea Bank, eller dit eget pengeinstitut, såfremt du ikke er kunde i Nordea Bank.

Du kan nemt komme i gang med at investere ved at henvende dig til din rådgiver eller benytte en online handelsplatform. Vi anbefaler altid, du taler med en rådgiver, før du investerer.

Se mere på Nordea Investor

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?