Loading

0:00/0:00

Af
Sustainable Finance

Lægemiddelindustriens forurening i Indien påvirker miljø og lokalsamfund

I 2015 var Nordea Invest i Indien for at undersøge voldsomme miljøbelastninger forårsaget af underleverandører til den globale medicinalindustri. Med hvad skete der efterfølgende? Få svaret her.

Læs mere om:
Feltbesøg
Indien

I begyndelsen af 2016 bestilte Nordea en ’on-the-ground’-undersøgelse af medicinalindustriens forurening i indiske Hyderabad og Visakhapatnam.

Undersøgelsen er en opfølgning på vores feltbesøg i Indien i april 2015 – og en del af vores fortsatte engagement i medicinalvirksomhederne og deres underleverandører i Indien. 

Omfattende forurening i nærmiljøet

Den endelige rapport dokumenterer lægemiddelforureningen i lokalsamfundet samt en slem forurening af vandløb og landbrugsjord.

Det beviser endnu en gang, at situationen er meget alvorlig. Ikke mindst fordi spildevandssystemerne er ineffektive og medicinalindustrien systematisk dumper kemisk spildevand i floder, søer og grundvand.

Rapporten trækker desuden forbindelser mellem forurenende underleverandører og nogle af de store multinationale medicinalvirksomheder, som de handler med.

Det konkluderes dog også, at den manglende gennemsigtighed i medicinalindustriens forsyningskæder gør det næsten umuligt at kortlægge lægemidlernes rejse fra fabrik til apotekshylde. 

Download rapporten her.

Løbende dialog har gjort en forskel

Som en del af vores dialog med medicinalvirksomhederne, har vi også involveret os i medicinalindustriens brancheorganisation Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Her er flere af de store medicinalvirksomheder medlemmer.

På PSCI’s årsmøde i april 2016 præsenterede vi blandt andet Nordeas forventninger til medicinalindustrien og dens underleverandører samt håndteringen af spildevand i forhold til fremstilling af lægemidler i Indien.

Det resulterede i en handlingsplan fra PSCI, hvori vores forventninger blev adresseret. Herunder en direkte opfølgning med underleverandører om spildevandsbehandling og forurening – samt en revision af regionernes anlæg til bortskaffelse af affald.  

Vi har desuden regelmæssige møder med industrien, hvor vi overvåger fremskridtene fra handlingsplanen. Og er løbende i dialog med den svenske lægemiddelstyrelse, den akademiske verden, politiske beslutningstagere og andre interessenter.