Loading

0:00/0:00

Af
Nina Azoulay, journalist

Klimaforsker: “Vi kan gå forrest og vise andre vejen”

Danske Sebastian Mernild sidder som en af verdens førende klimaforskere med ved bordet, når FN’s klimarapport bliver til – eller det man kan kalde Biblen indenfor klimavidenskab. Dette efterår har han gæstet Nordea Invests investeringsmøder, og her fortæller han Nordea Invest Magasinet om hovedpointerne fra Klimapanelet og om arbejdet med den næste rapport, der allerede er i gang.

Bæredygtig opsparing
Indsigt

Det blev kaldt en af de vigtigste rapporter i flere år, da FN’s klimapanel i oktober sendte sin længe ventede klimarapport på gaden. Her tegnede førende forskere et dystert billede af klimaets fremtid, og gjorde det klart, at det vil få enorme konsekvenser, hvis den globale gennemsnitstemperatur stiger mere end 1,5 grader. Der er behov for handling – lige nu, lød det.

Bag rapporten står forskere fra hele verden, og med ved bordet sidder også danske Sebastian Mernild. Han er professor i glaciologi og klimaforandringer og står til daglig i spidsen for det anerkendte forskningsinstitut Nansen Center i Bergen.

Han har bidraget til den seneste klimarapport og sidder nu som hovedforfatter i FN’s klimapanel. Her er han blandt andet med til lave det såkaldte ’Summary for policymakers’, som er det værk, verdens politikere læner sig op ad, når de diskuterer klimaforandringer. Og det er stort at få lov at være med til, understreger Sebastian Mernild.

- Det er jo nærmest Biblen indenfor klimavidenskab. Derfor er denne her rapport meget, meget vigtig, fordi den bruges som redskab i politiske beslutninger, så vi kan komme derhen, hvor vi gerne vil – nemlig at få reduceret udledningen af CO2 til atmosfæren, forklarer den danske professor.

FN’s Klimapanel

IPCC er en forkortelse for Intergovernmental Panel on Climate Change – på dansk kaldes det FN’s Klimapanel – og det er et organ under FN, der siden 1988 har udgivet statusrapporter om klimaforandringer.

IPCC udfører ikke selvstændig forskning, men samler viden om klimaet og giver en videnskabelig vurdering af klimaændringerne og deres konsekvenser.

Læs mere om FN’s Klimapanel her

Og det er vigtigt, at der bliver grebet ind nu, understreger Sebastian Mernild og ridser hovedlinjerne fra klimarapporten op.

- Situationen er, at den globale middeltemperatur er steget 1,1 grader siden 1880. Kloden er blevet varmere, og det har konsekvenser for vores økosystemer, og det betyder, at vi vil se meget mere ekstremt vejr i fremtiden – tørke, skybrud, skovbrande og oversvømmelser, siger han.

Stiger temperaturen mere end 1,5 grader, vil det have enorme konsekvenser for både mennesker, dyr og natur, fastslås det i FN-rapporten.

I de arktiske områder er temperaturen steget mere end andre steder på Jorden, og det får ifølge Sebastian Mernild betydning for havniveauet, når is og sne fra de koldeste egne smelter.

- Det er svært at stoppe igen. Når først det her er oppe i gear, så stopper man det ikke bare. Derfor forventer vi, at iskapperne vil bidrage til et stigende havniveau også på den anden side af år 2100. Det er bekymrende tendenser, vi ser, siger han.

Mernild
Sebastian Mernild på Nordea Invests investeringsmøde i Søhuset i Hørsholm, hvor han fortæller om at være hovedforfatter på FN’s sjette klimarapport.
Image text

Med Nordea Invest til investeringsmøde

Sebastian Mernild ser det som en faglig anerkendelse at få lov at bidrage til de tungtvejende klimarapporter. Men det er også vigtigt for ham at formidle sin viden om klimaforandringerne til en bredere skare end politikere og embedsmænd. Netop arbejdet med at sætte klimaet på dagsordenen har gjort, at han for nyligt blev nomineret til Årets dansker af Berlingske – en pris, der gives til den dansker, som har gjort den største forskel i 2018.

Dette efterår Sebastian Mernild han gæstet flere af Nordea Invests investeringsmøder for at fortælle om klimarapporterne og om FN’s verdensmål. Verdensmålene blev i 2015 vedtaget af verdens stats- og regeringsledere, som frem til 2030 skal skabe en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for Jorden. Verdensmålene har blandt andet fokus på livet i havet, bæredygtig energi, klimaindsats og ansvarligt forbrug og produktion.

Og klimaforskeren opfordrer til, at der kanaliseres penge til innovation og forskning, så der kan skabes løsninger på de massive udfordringer, verdenssamfundet står over for.

- Efter en sommer, der har kostet landbruget flere milliarder kroner, må man sige, at FN’s verdensmål er rasende vigtige. For vi er nødt til at finde ud af at bruge vores ressourcer bedre og mere bæredygtigt. Danmark er et lille land, men det er en fordel, at vi er en højteknologisk og veluddannet nation. Vi kan ikke løse det her alene, men vi kan gå forrest og vise andre vejen, opfordrer Sebastian Mernild og peger som eksempel på forurening af verdenshavene.

- Mere end tre milliarder menneskers levebrød afhænger af biodiversiteten i hav- og kystområderne. Vi er godt i gang med at forurene det med spildevand og plastikaffald og meget andet, og derfor er vi nødt til at ændre adfærd nu.

Sebastian Mernild

Sebastian Mernild er professor i klimaforandringer og glaciologi og direktør for Nansen Center i Bergen i Norge.

Han er udvalgt af FN’s Klimapanel som hovedforfatter på den sjette klimarapport, der er under udarbejdelse, og var medforfatter på den femte rapport, der udkom tidligere i år.

Han var også medforfatter på rapporten ‘Melting Snow and Ice: A call for action’-rapporten, som den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore præsenterede på klimatopmødet Cop15 i København i 2015.

Sebastian Mernild er desuden uddannet kaptajn af reserven og har gjort tjeneste i Kosovo (2002) og Afghanistan (2006).

’Konklusionerne bliver meget kraftigere’

Selv om det kun er få uger siden, den femte klimarapport kom på gaden, er Sebastian Mernild og hans kollegaer allerede i gang med den sjette rapport.

- Der kommer ikke noget nyt og epokegørende budskab. Men vores konklusioner bliver meget kraftigere, og budskabet bliver stærkere, siger han, og understreger, at det i sig selv har ganske stor betydning.

For selv om det er førende forskere fra hele verden, der står bag klimarapporten, har den politiske lydhørhed ikke altid været lige stor.

- Indtil nu er der måske ikke blevet lyttet så meget, for vi har ikke rigtig set det politiske engagement og de politiske beslutninger, som er nødvendige, for at vi kan komme derhen, hvor CO2-udledningen i atmosfæren reduceres – tværtimod er den jo steget. Meget mere kan gøres og skal gøres, men det skal gøres nu. Vi skal have nogle politikere op af stolene, som ser alvoren af de her udfordringer, siger Sebastian Mernild og tilføjer:

- Jeg er bekymret. Jeg kan se på kurverne, og hvordan de ændrer sig. Når man begynder at reflektere over det og ser sine to børn lege i haven, og man tænker over hvilken verden de går i møde, bliver jeg bekymret. For de kommer til at leve i anden klimaverden, end den jeg er vokset op i, og som er meget mere ekstrem.

Men Sebastian Mernild er også optimist og tror på, at en af måderne, vi kan nå i mål og få vendt udviklingen er ved at satse på eksempelvis teknologiudvikling, innovation, forskning og investeringer.

- Det er den udvikling, der skal bære os i fremtiden. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at man investerer i grøn udvikling fremfor at investere i kul, olie og gas, siger Sebastian Mernild.

Vinder af Rosenkjærprisen 2018

Sebastian H. Mernild modtog i 2018 Rosenkjærprisen. Rosenkjærprisen er P1's formidlingspris og gives til en person, der har formået at gøre sit stofområde særligt tilgængeligt for mange. Med prisen følger 50.000 kroner, og samtidig kommer Sebastian H. Mernild efter planen til at medvirke i P1-programmer om klimaet i 2019.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.

Magasinet har fået sin egen app – hent den her!

MyInvest er en app til danske investorer, som løbende vil følge med i, hvad der rører sig på de globale, finansielle markeder.

Klar til at dykke ned i investeringens fascinerende verden?