esso
Af
Journalist Thomas Jensen

Investorer presser ExxonMobil til at tage klimaforandringer seriøst

Verdens største børsnoteret olie- og gasselskab er blevet presset af sine investorer til at tage et markant skridt. Amerikanske ExxonMobil skal nu fremover åbent lægge frem, hvordan det påvirker deres forretning, hvis temperaturstigningen skal holdes under to grader. ’Det her er et stærkt signal om, at investorer anser klimaforandringer som en stor finansiel risiko, og at investorerne har værktøjerne til at skabe forandring,’ forklarer Hetal Damani fra Nordeas Responsible Investment team.

Det er ikke med ExxonMobil-topledelsens gode vilje, at de fremover skal analysere – og offentliggøre - hvordan øget politisk fokus på klimaforandringer og skærpet lovgivning inden for CO2-udledning kan komme til at påvirke virksomheden. Der har været taget tilløb blandt investorerne til at skabe mere åbenhed omkring klimaforandringer i ExxonMobil i gennem flere år, men først ved året generalforsamlingen i Dallas lykkede det at samle et flertal bag forslaget.

- Det lyder måske som en lillebitte sejr, det er jo kun en et forslag på en generalforsamling. Men i det store billede, når man i betragtning, hvor store og magtefulde sådanne selskaber er, så var det en rigtig stor begivenhed, fortæller Hetal Damani, som sidder i ledelsen for Nordeas Responsible Investment team.

Verdens støste investeringsselskaber står angiveligt bag

I ExxonMobil-sagen har Nordea stemt for øget åbenhed de seneste to år, hvor forslaget har været stillet. I år har to af verdens største investeringsselskaber, BlackRock og Vanguard angiveligt været dem, der har stillet forslaget og skubbet på for at få det vedtaget. Der er en større og større bekymring blandt investorer for, at virksomheder, hvis aktiver er produktion og reserver af fossile brændsler, kan miste betragtelig værdi efter indgåelsen af Paris-aftalen, hvor verdens lande (minus Syrien, Nicaragua og formodentlig USA) er nået til enighed om at forsøge at begrænse den globale temperaturstigning.

- Tidligere er klimaforandringer blevet set som noget meget langt ude i fremtiden, men nu siger store organisationer som Det Internationale Energiagentur, at en beslutning som Parisaftalen kan betyde, at verdens olieforbrug topper i 2020 ved det såkaldte 450-scenarie (et mål for hvor meget CO2, der må være i atmosfæren, red). Og så er det jo ikke så langt ude i fremtiden, som vi troede. Så det er ligesom om, at vi nu forstår omfanget, forklarer Hetal Damani fra Nordea

Investorerne er aktive

Eksemplet med ExxonMobil, hvor selskabets ejere, investorerne, går aktivt ind og forholder sig til virksomheden og stiller krav til den, viser, at de tænker på alle deres investeringer og ikke kun den ene.

- Hvis en virksomhed, der ligger oppe ved flodens udspring forurener vandet, så kommer virksomheder længere nede ad floden til at lide under det. Så som investor er man ikke interesseret i at maksimere den første virksomheds profit, fordi en bredt investeret investor vil også blive ramt i de virksomheder, han er investeret i længere ned ad floden, forklarer professor Elroy Dimson fra Cambridge Judge Business School, der har forsket i aktivt ejerskab i mere end 10 år, med det illustrative eksempel. Han mener også, at man ikke bare kan sælge sine aktier i selskaberne og dermed slippe for at skulle tage stilling til det

- Vi vil sandsynligvis se, at mange nye intiativer inden for vedvarende energi i fremtiden vil komme fra virksomheder, der har en baggrund inden for fossile brændsler. Og hvis man som investor sælger sine aktier i en ’fossil’ virksomhed, er der andre investorer, der køber aktierne, og de vil bare være ligeglade med det, forklarer Elroy Dimson

135.000.000.000.000 kroner giver indflydelse

Der er større og større fokus på blandt de forskellige investeringsselskaber og banker at samarbejde for at udøve aktivt ejerskab. For eksempel i IIGCC, der er et netværk af 130 af de største banker, pensionskasser og investeringsselskaber i Europa. Medlemmerne forvalter rigtig mange penge. I alt 135 billioner kroner (135.000 milliarder kroner). Medlemmerne i IIGCC har sammen udviklet en række guidelines, som virksomheder inden for olie og gas, bilfremstilling og forsyningsselskaber skal bruge for at analysere og offentliggøre, hvordan klimaforandringerne kan påvirke virksomheden.

- Klimaforandringer som investeringsrisiko er kommet højt op på dagsordenen hos porteføljeforvaltere og aktieejere. Her er IIGCC et stærkt forum for os investorer til at mødes og gøre en samlet indsats. Det er meget vigtigt for os, og hvis jeg var investor, ville det vigtigt for mig at vide, at mine penge var sat i noget positivt, som er med til at bevare miljøet, siger Hetal Damani fra Nordea